18 aprilie 2024
Chisinau
Auto

Leasing sau credit? Cum este mai avantajos

Loading
Auto Leasing sau credit? Cum este mai avantajos
Leasing sau credit? Cum este mai avantajos

 

 

masina-mea

Foto: autoleasing.co.uk

Sunteți interesat de achiziția unei mașini? Dacă ați ales deja modelul dorit nu vă mai rămâne decât să căutați cea mai avan­tajoasă modalitate de plată. Posibilitățile de finanțare sunt: resur­se proprii, credit ban­car sau leasing finan­ciar.

 

Care este diferența?

 

Având în vedere faptul ca “resursele proprii” nu necesită explicații supli­mentare, trecem direct la celelalte două variante.

Astfel, spre deosebire de leasing, în cazul creditului proprietarul bunului este clientul (utilizatorul) încă de la începutul perioadei de creditare, iar împrumu­tul se achită prin rate luna­re (cuprind cota-parte din valoarea de cumpărare a bunului – TVA inclus, rata dobânzii și comisioanele aferente creditului). De asemenea, bunul se asigură obligatoriu FULL CASCO, costurile de asigurare fiind suportate de către client sau oferite gratuit de către bancă (atenție la campani­ile promoționale).

Creditul este garantat cu autoturismul achiziționat și polița de asigurare CAS­CO cesionată în favoarea băncii. Riscul uzurii morale a bunului și/sau degrada­rea în timp sunt suportate de către beneficiar, iar taxa de timbru și timbrul judici­ar aferente contractului de vânzare-cumpărare sunt calculate la valoarea de cumpărare a bunului.

Rambursarea anticipată se poate face după minim 6 luni de la semnarea con­tractului de credit, în timp ce condițiile de creditare nu sunt supuse negocierii, alternativa fiind alegerea celui mai avantajos dintre produsele disponibile în cadrul băncii respective. Nu în ultimul rând, do­cumentele necesare sunt: copia act de identitate, factură utilități, adeverința salariu tip, documente care atestă alte angajamente de plată (dacă este cazul), fac­tura proformă de la dealer.

Spre comparație, în ca­zul leasingului proprieta­rul bunului este compania de leasing, care transferă dreptul de folosință uti­lizatorului, bunul fiind disponibil acestuia din ur-

mă în sistem de închirie­re; la sfârşitul perioadei de leasing, finanțatorul se obligă să respecte dreptul de opțiune al utilizatoru­lui (variante: cumpărarea bunului, prelungirea con­tractului de leasing fără a schimba natura acestuia sau încetarea raporturilor contractuale).

Leasingul presupune plata lunară periodică, denumită rata de leasing (cuprinde cota-parte din valoarea de intrare a bunu­lui – prețmașina fără TVA, rata dobânzii de leasing, plus TVA aplicată lunar la principal).

Important de știut este că societatea de leasing va asigura bunul alegând asi­guratorul, costurile de asi­gurare fiind suportate de către utilizator (dacă prin contract nu se prevede al­tfel); încheierea polițelor CASCO și RCA sunt obli­gatorii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand