27 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Întrebările cititorilor, adresate prin intermediul ziarului. Întreprinderile la care este aplicată Legea sindicatelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Întrebările cititorilor, adresate prin intermediul ziarului. Întreprinderile la care este aplicată Legea sindicatelor

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

shr-consulting.com

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Întrebările cititorilor, adresate prin intermediul ziarului

 

Stimată redacţie a ziarului „Vocea poporului”, am câteva întrebări la care aş vrea să primesc răspuns:

Cine poate controla activitatea administratorului sau a li­chidatorului ori cine supraveghează activitatea acestuia? Cine plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii cu contract individual de muncă în cazul lichidării unităţii? Cine poate fi asigurat pe bază de contract individual? Cum aş putea să obţin recalcularea salariului?

 Tatiana Ivanov, mun. Bălţi

 

Potrivit art. 54 din Legea insolvabilităţii, nr. 149 din 29.06.2012, activitatea administratorului insolvabilităţii şi/sau a lichidatorului este supravegheată de adunarea creditorilor.

În acest sens, adunarea creditorilor are atribuţii exclusive de: a examina rapoartele administratorului insolvabilităţii şi/sau a lichi­datorului şi de a solicita instanţei de insolvabilitate destituirea şi înlocuirea lor în condiţiile legii. De asemenea, adunarea creditorilor poate cere oricând administratorului insolvabilităţii/lichidatorului explicaţii, informaţii sau rapoarte despre starea de lucruri şi despre administrarea masei debitoare etc.

Cât priveşte contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii cu contract individual de muncă, în cazul reorganizării, lichidării sau falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta (angajator) la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevăzute de lege (art. 31 din Legea privind sis­temul public de asigurări sociale, nr. 489 din 08.07.1999).

Art. 35 din aceeaşi lege dispune că colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, controlul corectitudinii calculării şi virării lor în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat se efec­tuează de către organele Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu drepturile atribuite acestora şi în modul stabilit de legislaţia fiscală.

Referitor la asigurarea socială pe bază de contract individual, po­trivit art. 6 din legea menţionată mai sus (nr. 489 din 08.07.1999), în sistemul public se pot asigura pe bază de contract individual şi categoriile de persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 4. din aceeaşi lege, adică care sunt asigurate obligatoriu, spre exemplu: persoana care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă; persoana care realizează un venit anual echi­valent cu cel puţin patru salarii medii lunare pe economie sau este autorizată să desfăşoare activitate independentă şi altele.

Cât privește recalcularea salariului, ţinem să menţionăm urmă­toarele.

În cazul în care dumneavoastră nu sunteţi de acord cu salariul calculat şi consideraţi că astfel vi s-a pricinuit o pagubă materială, acest fapt poate face obiectul unui litigiu individual de muncă, solu­ţionarea căruia, potrivit art. 355 din Codul muncii, ţine doar de com­petenţa instanţei de judecată. Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată în termen de trei ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situ­aţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale ce i se cuvin salariatului.

 

Întreprinderile la care este aplicată Legea sindicatelor

 

Care unităţi cad sub incidenţa Legii sindicatelor?

Nicolae BÂTCĂ, Bălți

 

Sub incidenţa Legii sindicatelor (potrivit art. 3 al acesteia) se află toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa de­partamentală sau ramurală.

Legea sindicatelor se aplică şi în unităţile militare, organele afa­cerilor interne, însă ţinându-se cont de particularităţile stabilite de actele legislative care determină statutul lor juridic.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor