21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Iniţiativă de pregătire a recrutorilor sindicali profesionişti

Loading
Fără categorie Iniţiativă de pregătire a recrutorilor sindicali profesionişti
Iniţiativă de pregătire a recrutorilor sindicali profesionişti
comitetul-confederal-CNSM

Foto: vocea.md

Iniţiativa de pregătire a unor recrutori profe­sionişti, care să activeze exclusiv în domeniul atra­gerii de noi membri şi să dispună de condiţii de muncă motivante, a fost discutată în cadrul şedin­ţei de joi a Comitetului Confederal al Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

 

„Experienţa statelor care au trecut prin trans­formări similare celor ce au loc în prezent în ţara noastră demonstrează că succesul în atragerea de noi membri este asigu­rat de pregătirea unor recrutori profesionişti şi de motivarea acestora”, a declarat Oleg Budza, pre­şedintele CNSM, în cadrul şedinţei respective.

Oleg Budza a adăugat că Institutul Muncii al Sindicatelor din Moldova dispune de programe de pregătire a recrutorilor profesionişti şi acestea au fost deja urmate de zeci de activişti sindicali. Ab­solvenţii programelor în cauză au de efectuat însă, atunci când revin la locul de muncă, un şir întreg de alte activităţi, iar pentru cea de atragere a noi mem­bri de cele mai multe ori nici nu sunt remuneraţi.

Directorul general al Institutului Muncii, Vse­volod Barbăneagră, a pre­cizat în context că circa 30 de recrutori sindicali din partea tuturor sindi­catelor de ramură au fost pregătiţi în 2012. Vorbito­rul a remarcat că, în con­diţiile în care ţara noastră se confruntă cu fenomene precum migraţia forţei de muncă şi cel al economiei informale, este important că acestor specialişti să le fie create condiţii bune de muncă pentru a se putea dedica în exclusivitate ac­tivităţilor respective.

 

g_cnsm

Cel mai mare succes în activitatea de atragere a noilor membri de sindicat îl asigură profesioniştii

 

Secretarul confederal, Nicolae Suruceanu, a adus la cunoştinţa membrilor comitetului că, la înce­putul acestui an, CNSM întrunea 27 de organiza­ţii-membre, cu un efectiv sindical de circa 425 de mii de persoane. Pe par­cursul anului trecut, nu au avut loc schimbări în com­ponenţa şi structura orga­nizaţională a CNSM.

Conform datelor statis-tice, aproape 59 la sută din numărul total al mem­brilor de sindicat sunt femei, iar aproximativ 119 mii sau peste 25 la sută sunt tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Numărul acestora a crescut în 2013 cu circa 4000 de persoane, a specificat Nicolae Suruceanu.

Membrii Comitetului Confe-deral al CNSM au susţinut, în cadrul aceleiaşi şedinţe, propu­nerea de a se solidariza cu Sin-dicatul Educaţiei şi Ştiinţei, care a preconizat desfășurarea, în pe­rioada 8-10 aprilie, a unor acţi­uni de protest în masă, generate de salarizarea insuficientă din învăţământ.

Preşedintele Sindicatului Edu­caţiei şi Ştiinţei, Dumitru Iva­nov, a accentuat că, în perioada 8-10 aprilie, în intervalul orelor 10.00-12.00, va avea loc picheta­rea Guvernului ţării noastre. Pe 11 aprilie, cu începere de la ora 11.00, va fi desfăşurat un miting de protest în Scuarul Teatrului de Operă şi Balet, la care vor fi invi­taţi să participe reprezentanţi ai Guvernului, Ministerului Educa­ţiei, CNSM, precum şi ai sindica­telor naţional-ramurale.

 

Solidaritate sindicală

 

Dumitru Ivanov a remarcat că în caz că nu vor fi soluţionate re­vendicările înaintate, Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei îşi rezervă dreptul de a declanşa grevă la nivel de ramu­ră. Aceasta ar urma să se desfăşoare la locul de muncă al salariaţilor.

La aceeaşi şedinţă au mai fost examinate chestiuni privind amen­damentele înaintate de CNSM la obiectivele po­liticii fiscale pe termen mediu 2015-2017 şi pri­vind propunerile sin­dicatelor de modificare şi com­pletare a legislaţiei pe parcursul anului 2014. De asemenea, au fost discutate aspecte legate de respectarea convenţiilor colec­tive, repartizarea mijloacelor financiare pentru activităţile de formare sindicală prin interme­diul Institutului Muncii etc.

Informaţii suplimentare pri­vind chestiunile discutate şi de­ciziile luate în cadrul Comitetului Confederal al CNSM urmăriţi în numărul viitor al săptămânalului „Vocea poporului”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi