20 iunie 2021
Chisinau
Social

Guvernul trebuie să facă din crearea de locuri de muncă o prioritate

Loading
Social Guvernul trebuie să facă din crearea de locuri de muncă o prioritate
Guvernul trebuie să facă din crearea de locuri de muncă o prioritate
Vocea poporului

Persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, ce preced lunii de angajare, nu au avut venituri salariale, vor primi subvenții. Banii vor fi oferiți pentru cheltuielile salariaților începând cu 1 ianuarie 2021. Regulamen­tul ce vine să susțină piața munciidin Republica Moldova a fost aprobat recent de Cabinetul de miniștri.

Ținta sunt tinerii, persoanele din diasporă și persoanele care și-au pierdut locul de muncă în anul 2020. Vor fi subvenționate și per­soanele cu dizabilități, cu excepția celor angajate în cadrul întreprin­derilor specializate. Cuantumul subvenției acordate va fi stabilit în funcție de categoria angajatului. În acest sens, din bugetul de stat ur­mează a fi alocate 200 de milioane de lei.

„Este un lucru demn de salutat, în cazul în care economia țării a fost grav afectată în anul 2020. Este un pas important și așteptat de mulți cetățeni, mai ales că banii, cele 200 de milioane, sunt prevăzuți în le­gea Bugetului de stat pentru anul curent”, a menționat premierul in­terimar Aureliu Ciocoi.

De asemenea, Guvernul în exercițiu a aprobat Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă. Acesta stabilește pro­cedura de acordare a subvențiilor aferente cheltuielilor privind plata salariului.

 

E nevoie de investiții importante în crearea de programe guvernamentale de ocupare a forței de lucru

 

Conform hotărârii Executivului, cheltuielile pentru subvenționarea locurilor de muncă se efectuea­ză în limitele alocațiilor bugetare aprobate anual în Bugetul de stat, conform principiului „primul ve­nit, primul servit”. „În cazul în care suma subvențiilor atinge limite­le alocațiilor bugetare aprobate anual în Bugetul de stat, Ministe­rul Finanțelor, în procesul de rec­tificare sau elaborare a Bugetului de stat, propune suplinirea alo-cațiilor bugetare, inclusiv pentru a acoperi sumele subvenției anului precedent”, se arată în documentul Executivului.

Subvenția pentru angajarea persoanelor care, pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecuti­ve ce preced lunii de angajare, nu au avut venituri salariale, se acordă pentru cheltuielile pri­vind plata salariului pentru cei angajați începând cu 1 ianuarie 2021. Serviciul Fiscal de Stat va prezenta anual, până la 1 aprilie, Ministerului Finanțelor și Ministe­rului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, un raport cu privire la acordarea subvențiilor pe catego­rii de angajați. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Cu peste 250 de milioane de locuri de muncă pierdute în urma pandemiei COVID-19 anul trecut și alte 130 de milioane de locuri de muncă în pericol anul aces­ta, Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC) îndeamnă guvernele să facă din crearea de locuri de muncă o prioritate abso­lută. Angajarea deplină, așa cum este consacrată în Constituția Organizației Internaționale a Muncii (OIM), ar trebui să rămână o prioritate.

Acest lucru necesită, în special:

  • Creșterea investițiilor publice;
  • Investiții în sectorul servicii­lor publice și crearea de progra­me guvernamentale de ocupare a forței de muncă;
  • Stimularea creării de locuri de muncă de calitate;
  • Investiții în educație și forma­re;
  • Formalizarea ocupării infor­male.

Multe guverne s-au descurcat bine în implementarea măsurilor pe termen scurt de combatere a șomajului și a orelor de muncă reduse la începutul pandemiei, iar aceste exemple trebuie susținute de planurile naționale de ocupare a forței de muncă și de politicile sectoriale de pretutindeni.

 

Angajarea deplină, așa cum este consacrată în Constituția OIM, ar trebui să rămână  o predominantă

 

Conform bazei de date a Agen-ției Naționale de Ocupare a Forței Muncii, în anul 2020, numărul șomerilor înregistrați la oficiile forței de muncă a constituit 50,2 mii de persoane și s-a majorat de circa 1,6 ori față de anul 2019. Rata șomajului la nivel de țară în trimestrul IV din 2020 a înregistrat valoarea de 4,3%. Potrivit date­lor existente, numărul șomerilor înregistrați în luna ianuarie 2020 a constituit 16.599 de persoane, iar în ianuarie 2021 – 25.525 de persoane. Respectiv, aproximativ 9.000 de șomeri nu au fost reîn-cadrați în câmpul muncii ca ur­mare a crizei, cifra dată fiind mult mai mare, de fapt, luându-se în considerare și numărul șomerilor neînregistrați la ANOFM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și