3 iunie 2023
Chisinau
Auto

Greşeli de întreţinere a automobilului

Loading
Auto Greşeli de întreţinere a automobilului
Greşeli de întreţinere a automobilului

 

 

intretinerea-automobilului

Foto: lwmotorgroup.com

Există mulţi automobi­lişti care posedă cunoş­tinţele tehnice necesa­re şi doresc să-şi facă singuri înlocuirea unor consumabile sau com­pletarea nivelelor plinu­rilor de fluide de lucru: uleiul de motor, lichidul de frână, lichidul de ră­cire etc. Pentru a-i scuti de unele greşeli ce se fac mai frecvent le oferim sfaturile de mai jos.

 

Mulţi automobilişti, mai ales după ce au ieşit din ter­menul de garanţie acordat de fabricantul maşinii, îşi fac puţin curaj şi execută unele operaţiuni de între­ţinere pe cont propriu. Nu este un lucru rău fiindcă mulţi dintre aceştia ştiu să măsoare şi să completeze nivelul uleiului din motor, al lichidului de frână în re­zervorul pompei centrale, al lichidului din rezervorul servodirecţiei sau al lichi­dului de răcire în vasul de expansiune.

Totodată aceştia trebuie să ştie ce sortimente de ule­iuri şi lichide să achiziţio­neze şi să folosească pentru completare. Dar şi aceştia pot să facă uneori câteva greşeli şi sfatul nostru este să se adreseze specialiştilor pentru rezolvarea corectă a tuturor problemelor de în­treţinere. Vom arăta în con­tinuare câteva greşeli ce se comit de unii şoferi amatori şi modul lor de remediere.

Alimentarea unui motor diesel cu benzină este foar­te periculoasă putând duce la griparea pompei de injec­ţie. De obicei, dacă se toar­nă doar 1-2 litri de benzină peste motorina existentă în rezervor, iar şoferul îşi dă seama la timp de greşeală şi opreşte alimentarea, aceas­tă greşeală nu este prea gravă fiindcă un diesel cu pompă de injecţie de înaltă presiune acceptă 1-2 litri de benzină, iar un diesel clasic chiar 5-6 litri, fără a se de­fecta.

Dacă aţi făcut însă gre­şeala să alimentaţi dieselul cu o cantitate mai mare de benzină trebuie să goliţi imediat tot conţinutul re­zervorului şi să-l realimen­taţi corect. Şi alimentarea unui motor pe benzină cu motorină este o greşeală la fel de importantă.

La maşinile ce funcţio­nează cu benzină cu plumb alimentarea cu o cantitate până le 6-10 litri de motori­nă nu este prea periculoasă fiindcă aceasta se amestecă cu benzina, dar motorul va porni mai greu, va scoate mai mult fum şi îşi va înră­utăţi parametrii.

Dacă aţi alimentat cu o cantitate mai mare de mo­torină, motorul nu va mai funcţiona, iar rezervorul va trebui golit în totalitate. La maşinile ce funcţionează cu benzină fără plumb şi catalizator această greşeală nu se poate produce fiind­că pistoletul de alimentare de la pompa de motorină nu intră în orificiul din re­zervorul de benzină al ma­şinii, fapt ce face ca şoferul să-şi dea seama de eroare înainte de a o face.

Dacă totuşi reuşeşte să introducă motorină în re­zervorul cu benzină fără plumb, atunci riscă să de­fecteze iremediabil toba catalitică şi apoi instalaţia de alimentare a motorului.

 

Alimentarea cu ulei de motor

 

Deşi şoferii respectă ca­litatea uleiului de motor indicată pentru maşină, de multe ori, cu ocazia schim­bului de ulei sau a com­pletării nivelului acestuia, se constată că nivelul în baie a crescut peste limita maximă indicată pe jojă. Cauza este turnarea unei cantităţi de ulei în exces. În acest caz, presiunea în sis­temul de ungere va creşte peste valoarea nominală, iar ca efect negativ sime­ringul de etanşare de pe arborele cotit al motorului poate ceda.

Este necesară scoaterea cantităţii suplimentare de ulei cu ajutorul dispoziti­vului special prevăzut cu ţeavă de absorbire ce se introduce prin orificiul jo­jei de ulei. Acest dispozitiv se găseşte la orice service auto, deci va trebui să vă deplasaţi până acolo şi să remediaţi greşeala. Func­ţionarea cu ulei de motor peste nivel poate deveni costisitoare dacă avem în vedere cât de mult ne va costa manopera necesară demontării şi montării si­meringului respectiv din motor.

După completarea cu ulei unii şoferi fac deseori şi altă greşeală minoră, dar importantă prin urmările sale. Nu strâng şi nu închid suficient de etanş buşo­nul de umplere cu ulei. Pe timpul funcţionării mo­torului, mai ales la turaţii ridicate, uleiul va scăpa pe lângă buşonul de umplere sau acesta chiar va sări din locaşul său şi motorul va pierde foarte repede uleiul din sistemul de ungere. În momentul în care greşeala este descoperită poate fi prea târziu, motorul pu­tându-se gripa.

 

Completarea cu lichid de frână

 

La completarea cu li­chid de frână o greşeală frecventă pe care o fac unii şoferi este aceea a turnării unei cantităţi mici de lichid pe lângă rezervorul pom­pei centrale de frână. Acele picături ce se vor prelinge pe metalul caroseriei sau pe vopseaua acestuia sunt însă foarte corozive.

Dacă nu sunt înlăturate imediat şi nu este neutra­lizată corespunzător su­prafaţa respectivă, lichidul de frână scurs accidental va distruge stratul de vop­sea, coroziunea începând chiar din ziua următoare. Trebuie înlăturat lichidul de frână de pe suprafaţa metalică vopsită cu o cârpă îmbibată cu detergent şi se va spăla apoi cu apă din abundenţă.

O altă greşeală ce se poate face cu această oca­zie este faptul că, dacă este necesară o cantitate mai mare de lichid de frână pentru completare, nu se caută a se depista imedi­at locul pe unde au apărut scurgerile în instalaţia de frânare. Nedepistarea lip­sei de etanşare, pe timpul unui rulaj mai lung, poa­te produce scoaterea din funcţiune a sistemului de frânare, cu toate pericolele ce se pot ivi de aici.

 

Completarea cu alte lichide

 

Deşi se întâlnesc mai rar, mai apar totuşi şi alte greşeli: turnarea de lichid de răcire în instalaţia de frânare sau de lichid de frână în instalaţia de răci­re, turnarea lichidului de spălare a parbrizului în servodirecţie etc. Imediat ce v-aţi dat seama de gre­şeala comisă, este bine să mergeţi la atelierul service pentru a goli instalaţia im­purificată şi a o completa corect cu fluidul de lucru necesar.

O greşeală destul de des întâlnită în urmă cu câţiva ani era aceea a turnării de lichid de răcire sau lichid de frână în electrolitul din bateria de acumulatori, în loc de apă distilată, defec­tând-o iremediabil. Prin apariţia bateriilor etanşe, fără întreţinere, această greşeală astăzi nu mai este posibilă.

 

Alte greşeli

 

Unii şoferi care au des­coperit calităţile spray-ului siliconic dau cu silicon pe tot bordul, pe elementele din plastic sau din cau­ciuc, fiindcă au observat că acesta le asigură un luciu frumos. Dar dau cu silicon şi pe volan, pe diferite ma­nete de comandă precum şi pe apărătorile de cau­ciuc ale pedalelor. Această practică este foarte greşi­tă. Suprafeţele volanului, manetelor şi pedalelor vor deveni foarte alunecoase, iar automobilul va deveni greu de manevrat. Trebu­ie să înlăturăm siliconul depus pe aceste elemente de comandă cu o cârpă cu detergent şi apoi să le şter­gem cu o cârpă uscată.

O altă greşeală de între­ţinere întâlnită destul de des este aceea de a men­ţine caroseria maşinii ne­spălată multe zile la rând. Murdăriile căzute pe su­prafaţa vopsită, necurăţa­te la timp, atacă stratul de vopsea pătându-l iremedi­abil. Cele mai agresive sunt petele de ulei, găinaţul pă­sărilor precum şi alte lichi­de acide căzute accidental pe caroseria maşinii care trebuie înlăturate imediat ce au fost observate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor