29 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Folosirea bunurilor personale în interes de serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Folosirea bunurilor personale în interes de serviciu
Folosirea bunurilor personale în interes de serviciu
autotapety.com

Din cauza pandemiei, majoritatea salariaților între­prinderii noastre vin/pleacă la locul de muncă fo­losind, în zilele lucrătoare, automobilul personal. Doresc să aflu dacă angajatorul este în drept să plă­tească acestor salariați anumite compensații pentru utilizarea mijloacelor proprii de transport? Dacă da, atunci care sunt condițiile de acordare/plată a unor astfel de compensații?

Alexandru Dogotari, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Întrebarea adresată urmează să fie examinată nu numai prin prisma reglementărilor normative, dar și contractuale ale rapor­turilor de muncă.

Art. 11 din Codul muncii (CM) expune esența unuia dintre prin­cipiile de bază de reglementare a raporturilor de muncă, consfințit în art. 5 lit. j) CM, și anume: îmbinarea reglementării de stat și a reglementării contractuale a raporturilor de muncă și a altor ra­porturi legate nemijlocit de acestea.

Este important de menționat faptul că drepturile și obligațiile subiecților raportului juridic de muncă și ale altor raporturi ju­ridice conexe cu acestea se stabilesc cu participarea salariaților, a sindicatelor prin corelația reglementării centralizate și locale a relațiilor de muncă.

Din cuprinsul art. 192 CM rezultă că salariatului care folosește, cu acordul sau știrea angajatorului și în interesul acestuia bunurile personale, i se plătește compensația pentru utilizarea și uzura mij­loacelor de transport, a instrumentelor, utilajului, a altor materiale și mijloace tehnice ce-i aparțin și i se compensează cheltuielile legate de utilizarea lor.

Altfel spus, prevederile legale precizate reglementează aspecte de bază ce țin de plata, în principiu, a compensațiilor pentru uzura bunurilor, care aparțin salariaților, inclusiv a mijloacelor proprii de transport (automobilul, motocicleta, bicicleta etc.).

În speță, salariatul respectiv (care folosește, cu acordul sau cu știrea angajatorului și în interesul acestuia, mijloacele sale proprii de transport) beneficiază de compensația cheltuielilor legate de utilizarea mijloacelor proprii.

Cuantumul și modul de plată a respectivei compensații se sta­bilesc în mod concret prin acordul scris al părților contractului in­dividual de muncă.

Pentru a compensa cheltuielile legate de utilizarea de că­tre salariat a automobilului propriu în interesul angajatorului, se cere existenta concomitentă a două condiții legale, și anume: consimțământul explicit (verbal sau scris) al angajatorului ori folo­sirea bunurilor cu știrea lui (acceptare univocă, permisiune clară, neopunere vădită) și acordul scris al părților (prin semnarea de către acestea a unui acord suplimentar, anexat la contractul indi­vidual de muncă.

Lipsa uneia dintre cele două condiții legale invocate supra ex­clude dreptul salariatului la compensarea cheltuielilor legate de folosirea bunurilor personale în interesele angajatorului, inclusiv a mijloacelor proprii de transport.

În contextul celor enunțate mai sus, menționăm că acordul su­plimentar anexat la contractual individual de muncă privitor la pla­ta compensațiilor pentru folosirea mijloacelor proprii de transport în interesul angajatorului urmează să cuprindă prevederi referitoa­re: la stipulările art.68 CM (care dispune că contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord suplimentar semnat de părți, care se anexează la contract și este parte inte­grantă a acestuia) și la prevederile art. 192 CM (care stabilește condițiile de compensare pentru uzura bunurilor ce aparțin salariaților și care au fost folosite în interesul angajatorului).

Acordul suplimentar la contractul individual de muncă, de ase­menea, trebuie să conțină inclusiv clauza principală, și anume, cuantumul și modul de plată a compensației pentru utilizarea mij­loacelor de transport, a instrumentelor, utilajului, a altor materiale și mijloace tehnice ce-i aparțin salariatului și i se compensează cheltuielile legate de utilizarea lor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor