17 septembrie 2021
Chisinau
Social

Eforturi conjugate de reducere a răspândirii infecției de Covid-19 în mediul școlar

Loading
Social Eforturi conjugate de reducere a răspândirii infecției de Covid-19 în mediul școlar
Eforturi conjugate de reducere a răspândirii infecției de Covid-19 în mediul școlar
Vocea poporului

În seara zilei de sâmbătă, 4 septembrie, în cadrul unei ședințe de lucru cu Ala Neme­renco, ministru al Sănătății, conducerea Federației Sindica­le a Educației și Științei (FSEȘ) a abordat unele probleme ce țin de începerea noului an școlar, de asigurarea securității în școli și grădinițe atât pentru angajați, cât și pentru elevi.

Am menționat, în debutul în­tâlnirii, că problemele de sănătate publică și de gestionare a crizei pandemice sunt foarte importan­te pentru întreaga societate și că pedagogii apreciază la justa valoa­re efortul sistemului de sănătate pentru a salva vieți.

Prima problemă pe care am abordat-o a fost cea a dialogu­lui social, a comunicării dintre părți, îndeosebi în cazul deciziilor care pun amprenta pe activitatea instituțiilor educaționale. De cele mai multe ori, este vorba de lipsa unei comunicări.

Doamna ministru a menționat că altă decizie decât cea adoptată la 23 august nu putea fi luată, mo­tivul fiind statistica alarmantă de cazuri noi de Covid-19 înregistrate zilnic și prognoza foarte nefavora­bilă pentru lunile septembrie-oc­tombrie.

„Când este vorba de Covid, cel mai greu lucru pe care trebuie să îl obținem acum este restabilirea în­crederii oamenilor în cei care ges­tionează pandemia. Scopul nostru este să nu pierdem vieți omenești și să trecem prin acest val cât mai ușor posibil. Calea cea mai sigură pentru a atinge acest scop este vaccinarea. Gestionarea pandemi­ei nu poate fi realizată pe model de excepții, avem o asigurare cu vaccin gratuit pentru toți doritorii, iar celor care nu acceptă vaccina­rea le va fi respectat acest drept, dar pentru a proteja copiii și pe ei înșiși, profesorii vor trebui să pre­zinte rezultatul negativ al unui test de la o instituție autorizată. Statul nu își poate permite să le acopere financiar, din motiv că a oferit deja o opțiune absolut gratuită – vac­cinul, care este accesibil și într-o gamă largă de alegere. De aseme­nea, nu este echitabil în raport cu contribuabilii care s-au vaccinat sau cu alte categorii profesionale, cum ar fi, de exemplu, medicii, care zilnic se supuneau și se mai supun riscului de a se infecta la locul de muncă. Statul le-a oferit opțiunea de a se vaccina printre primii, dar nu le poate asigura și testarea”, a menționat Ala Nemerenco.

Următorul subiect discutat a vi­zat posibilitatea de a folosi testele rapide pentru a monitoriza riscul răspândirii virusului în instituții. Avem nevoie de instrucțiuni cla­re – cine și cum va realiza testarea angajaților din educație și dacă testele rapide pot fi administra­te prin intermediul medicului din instituție sau de către medicul de familie? Din motiv că ar putea să apară sute de teste false sau reali­zate neregulamentar, opțiunea ră­mâne sub semn de întrebare.

Am discutat și referitor la contraindicațiile absolute pentru vaccinare – doar medicii pot să le emită prin consiliile medicale spe­cializate ale instituțiilor medicale și în cazul emiterii lor, desigur, vor fi acceptate de către administrația instituțiilor de învățământ.

Pentru cei care s-au vaccinat în România nu pot să existe bariere și chiar dacă nu fac parte din statis­tici, rămâne să prezinte certificatul de vaccinare directorului instituției de învățământ pentru a fi admiși. Pentru moment, specialiștii din să­nătate lucrează la crearea opțiunii de înregistrare a certificatelor eliberate în România în sistemul nos­tru național informațional de vac­cinări. Doamna ministru s-a referit și la falsul din certificatele de vac­cinare, or, cifrele estimative sunt mari.

Subiectul fără divergențe a fost cel cu privire la promovarea imunității colective, a vaccinării și a conjugării eforturilor pentru a asi­gura în instituții condiții sigure și pentru a reveni la normalitate. Tot la acest subiect poate fi menționat și angajamentul doamnei ministru de a susține și în continuare for­ma de învățământ cu prezența fi­zică, dar și de a oferi tot suportul experților pentru a revizui acele șapte modele/scenarii de activități școlare, aprobate de către Ministe­rul Educației, Culturii si Cercetării la începutul anului școlar 2020-2021.

În concluzie, Ministerul Sănă-tății consideră prioritare eforturile de reducere a răspândirii infecției SARS-CoV-2 în mediul școlar, siguranța lui, din care derivă sănă­tatea copiilor și a pedagogilor.

Dorim să precizăm că ședința nu a avut un caracter oficial, nu au fost luate decizii, iar cerința noastră pe care am formulat-o în Declarația Biroului Executiv din 24 august, adresată doamnei prim-ministru Natalia Gavrilița, de a modifica sau abroga punctul 6 din Hotărârea nr. 60 a Comisiei Naționale Extra­ordinare în Sănătate Publică din 23 august rămâne în vigoare. Am pri­mit recent o înștiințare de la Can­celaria de Stat că adresarea noas­tră a fost remisă spre examinare Ministerului Sănătății și Ministeru­lui Educației și Cercetării.

Un lucru este cert: am stabilit cu ministrul Ala Nemerenco relații de colaborare de lungă durată, ceea ce pentru un sindicat este foarte important, iar doamna ministru a folosit ocazia să transmită tot res­pectul și recunoștința sa pentru munca nobilă a pedagogilor întru educarea unei generații care să clădească un viitor sigur acestei țări.

 

Ghenadie DONOS, președintele FSEȘ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și