19 august 2022
Chisinau
Economie

Economia țării a început să-şi revină, pe fondul relaxării restricțiilor

Loading
Economie Economia țării a început să-şi revină, pe fondul relaxării restricțiilor
Economia țării a început să-şi revină, pe fondul relaxării restricțiilor
Vocea poporului

Economia Republicii Mol­dova, în anul 2021, a înce­put sa-și revină, puțin câte puțin, pe fondul relaxării restricțiilor ce țin de pan­demia de Covid-19. Aceasta este una dintre concluziile publicate de Banca Mondi­ală în ediția de primăvară a Perspectivelor Economice pentru Republica Moldova.

Potrivit documentului, incer­titudinile ce planează în jurul evoluției pandemiei vor menține încă economia sub potențial. Totuși, se estimează o revenire a PIB-ului la 3,8% în 2021, presu­punând condiții mai favorabile, inclusiv datorită campaniei de vaccinare. Economia va căpăta avânt, fiind susținută de redre­sarea veniturilor disponibile, în parte, datorită remiterilor, impul-sului fiscal pozitiv și politicii mo­netare. Se anticipează că majo­ritatea sectoarelor își vor reveni, agricultura fiind liderul acestei redresări, după ce a avut un an prost în 2020.

„Afectată de pandemie și de seceta severă, economia s-a con­tractat în anul 2020, PIB-ul înre­gistrând o scădere de 7 procente. Factorii principali ce au determi­nat acest declin al PIB-lui au fost consumul populației, care, de asemenea, a scăzut cu 7 la sută, urmat de investiții și de stocuri. Pe partea de ofertă, măsurile de carantină au dus la o stopare a comerțului și a producției indus­triale, iar seceta severă a afectat agricultura. Nive­lul de ocupare a atins mi­nimul ultimilor cinci ani. În anul 2021, economia a început treptat să-și revi­nă, însă majoritatea indi­catorilor pe termen scurt se mențin încă în zona negativă”, se arată în ra­portul Băncii Mondiale.

La momentul actual, se menține dificilă și situația fiscală. Față de nivelul pre-Covid-19, veniturile fiscale au crescut cu aproximativ 0,3 pp din PIB, în timp ce chel­tuielile au crescut cu 4,1 pp. Prin urmare, deficitul fiscal a atins un maxim al ultimilor zece ani, de 5,1 procente (inclusiv o creștere de 1 pp a soldurilor) din PIB în 2020. Cheltuielile din domeniul sănătății (+64 de procente) și plățile sociale (+6,2 procente) continuă să crească. Datoria pu­blică și cea garantată a crescut cu 8 pp, ajungând la 35,2 procente din PIB în 2020.

Pe termen mediu, Banca Mon­dială anticipează ca deficitele fiscale să rămână mai mari decât nivelurile istorice. „Pe viitor, con­siderăm că poziția fiscală va fi problematică, deoarece întreprin­derile sunt într-o situație dificilă, iar gospodăriile suferă de condiții nefavorabile pe piața muncii. Drept rezultat, este de așteptat ca datoria publică să crească constant, rămânând, totuși, rela­tiv scăzută conform standardelor internaționale”, potrivit Băncii.

 

Succesul, legat și de campania de vaccinare

Referindu-se nemijlocit la per­spectivele Republicii Moldova, Banca Mondială menționează că acestea sunt marcate de riscuri negative substanțiale, iar fragila redresare depinde și de succesul campaniei de vaccinare. Riscurile interne sunt relaționate cu in­stabilitatea politică, slăbiciunea instituțională și constrângerile de ordin politic în implementa­rea reformelor sistemului judiciar și a celor structurale. Avansarea reformelor structurale pe ter­men lung, pe fundalul măsurilor de recuperare economică și al frământărilor politice, este de o importanță primordială. Capaci­tatea de a reduce impactul crizei și a sprijini redresarea economi­că va depinde în mod esențial de finanțarea externă, în mod speci­al, de negocierea reușită a unui nou program al FMI. De aseme­nea, pe viitor, conducerea țării va trebui să gestioneze inegalitatea de șanse și să accelereze crearea de locuri de muncă în sectorul privat. În sfârșit, așa cum a ară­tat episodul de secetă severă din anul 2020, economia este foarte vulnerabilă la episoadele de vre­me extremă.

 

Se anticipează o menținere a creșterii economice și în 2022

 

De asemenea, după o contrac­tare severă, nemaiîntâlnită după recesiunea globală din 2009, Moldova va înregistra o redre­sare modestă. Se anticipează o menținere a creșterii economice în 2022 la nivelul din 2021, cu o atingere lentă a potențialului în 2023. Toate sectoarele vor înregis­tra o redresare, pe măsură ce în­crederea consumatorilor și a investitorilor va crește pe fundalul unor condiții externe mai favorabile și a politicilor monetare și fiscale expansioniste. Se anticipează că deficitul de cont curent se va de­teriora în 2021, pe măsu­ră ce exportul de produse alimentare va fi mai mic, concluzionează raportul Băncii Mondiale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor