27 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Cumulare de funcții și munca prin cumul. Prezentarea documentelor pentru angajare

Loading
Cetăţeanul şi legea Cumulare de funcții și munca prin cumul. Prezentarea documentelor pentru angajare
Cumulare de funcții și munca prin cumul. Prezentarea documentelor pentru angajare
unsplash.com
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Cumulare de funcții și munca prin cumul

 

Ași vrea să aflu în ce constă diferența dintre cumularea funcțiilor și ocuparea funcțiilor prin cumul?

Vasile Rusu, Chișinău

 

Prin cumularea funcțiilor se subînțelege îndeplinirea de către sala­riat, pe lângă munca sa conform funcției de bază ocupate, la aceeași unitate, a unei alte munci, adică a unei munci suplimentare, într-o altă funcție, fără a fi scutit de munca lui de bază în limitele duratei normale a timpului de muncă.

Cât privește ocuparea funcțiilor prin cumul sau, mai bine zis, munca prin cumul, potrivit art. 267, alin. (1) din Codul muncii, rezultă că ea (munca prin cumul), reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lân­gă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct.

În cazul cumulării funcțiilor nu se încheie contract individual de muncă distinct, pe lângă cel de bază. Or, în asemenea caz, se efectu­ează doar modificarea celui de bază potrivit art. 68, alin (1) din Codul muncii, care spune că modificarea contractului individual de muncă poate fi efectuată printr-un acord suplimentar semnat de părți, care se anexează la contract și este parte integrantă a acestuia.

În cazul ocupării funcțiilor prin cumul sau al muncii prin cumul, sa­lariatul încheie, pe lângă contractul de muncă de bază, un contract de muncă distinct, adică al doilea contract de muncă, iar acesta, potrivit art. 267 din Codul muncii, poate fi perfectat atât la locul de muncă de bază, cât și la o altă unitate.

Unele particularități ale muncii prin cumul se referă la faptul că contractul individual de muncă prin cumul poate fi încheiat cu mai mulți angajatori, dacă aceasta nu contravine legislației în vigoare. Sau pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul nu se cere consimțământul angajatorului de la locul de muncă de bază. În contractul individual de muncă trebuie să fie indicat, în mod obliga­toriu, că munca respectivă se prestează prin cumul. Salariații angajați prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi și garanții ca și ceilalți salariați din unitatea respectivă.

 

Prezentarea documentelor pentru angajare

 

Ce documente trebuie să fie prezentate la angajare într-o companie cu capital străin? Pot refuza prezentarea carnetu­lui de muncă?

Leonid Dașchevici, Chișinău

 

Potrivit art. 57 din Codul muncii, la încheierea contractului indivi­dual de muncă, persoana care se angajează, indiferent la ce unitate – cu capital străin sau cu alt tip de proprietate, prezintă angajatorului următoarele documente:

  • buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
  • documentele de evidentă militară – pentru recruți și rezerviști;
  • diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoștințe sau calități speciale;
  • certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;
  • declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evalu­area integrității instituționale, cu excepția cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată.

Ținem să menționăm că angajatorilor li se interzice să ceară de la persoanele care se angajează alte documente decât cele menționate, precum și prevăzute de alte acte legislative.

Or, această listă de documente este una exhaustivă, iar angajatorul nu este în drept să o completeze cu alte acte în acest sens.

Carnetul de muncă nu se mai prezintă la angajare. El a fost exclus din lista documentelor necesare pentru prezentare la angajare prin Legea nr.123 din 07.07.2017, în vigoare de la 01.01.2019.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor