12 aprilie 2024
Chisinau
Auto

Cum procedăm dacă motorul se supraîncălzeşte?

Loading
Auto Cum procedăm dacă motorul se supraîncălzeşte?
Cum procedăm dacă motorul se supraîncălzeşte?
defect-motor

Foto: autobytel.com

Dacă indicatorul de tem­peratură din plasa de bord a ajuns în zona ro­şie ori dacă este sesizată o scădere a puterii furni­zate de motor sau dacă auziţi zgomote puternice provenite din compar­timentul motor, atunci este posibil că propulso­rul să se fi supraîncălzit. Ce este de făcut în aceas­tă situaţie?

 

În primul rând, trageţi pe dreapta şi opriţi într-un loc sigur, fără a încurcă ceilalţi şoferi. Apoi trebuie să va asi­guraţi că maşină a fost scoa­să din viteză, adică treceţi schimbătorul în poziţia neu­tră la cutia de viteze manua­lă sau în poziţia “P” în cazul transmisiei automate. Mai mult, autoturismul trebuie asigurat şi cu frână de mână, iar toţi consumatorii auxi­liari trebuie neapărat opriţi (aerul condiţionat, instalaţia audio, farurile etc).

În pasul următor va trebui să verificaţi dacă sub maşină se observă scurgeri de lichid sau dacă iese abur de sub ca­potă (pe margini). Dacă nu observaţi astfel de anomalii, lăsaţi motorul să meargă şi asiguraţi-va că ventilatorul de răcire funcţionează. Dacă acesta nu funcţionează, ime­diat trebuie oprit motorul. Mare atenţie pentru că nu se recomandă să ridicaţi capo­tă până ce nu se mai obser­vă scurgeri de lichid şi abur deoarece vă puteţi răni grav. Mai mult, dacă ridicaţi capo­ta cu motorul pornit, ţineţi mâinile şi îmbrăcămintea departe de piesele în mişca­re, de exemplu ventilatorul sau curelele de transmisie.

Verificaţi cureaua pompei de apă, iar dacă aceasta nu lipseşte, va trebui să inspec­taţi dacă este tensionată. Dacă cureaua de transmisie este în stare bună, verificaţi ca scurgerile de lichid să nu provină de la radiator, de la furtunuri sau de sub maşină. Mai mult, trebuie să ţineţi cont că dacă instalaţia de aer condiţionat a fost por­nită, atunci este normal ca în staţionare să se scurgă pe carosabil o mică cantitate de apă. În schimb, dacă curea­ua pompei de apă este ruptă sau dacă curge lichid de ră­cire, opriţi imediat motorul şi neapărat solicitaţi ajutorul unui service specializat.

Însă dacă nu puteţi de­pista cauza supraîncălzirii, aşteptaţi câteva minute pen­tru ca motorul să se răcească complet şi apoi inspectaţi vasul de expansiune. Mare atenţie să nu deschideţi capacul acestui vas atunci când motorul este pornit pentru că vă puteţi răni grav. Dacă în urmă inspecţiei ob­servaţi că s-a pierdut lichid de răcire, atunci completaţi cu antigel până la jumătatea vasului de expansiune (exis­tă un semn). Însă ţineţi cont că pierderile importante de lichid de răcire indică o scur­gere în sistem care trebuie depistată urgent de către un specialist, iar apoi defecţiu­nea trebuie remediată într-un service.

În concluzie, dacă motorul s-a supraîncălzit iar proble­ma depistată ar fi pierderea lichidului de răcire, atunci puteţi completă vasul cu an­tigel (sau cu apă pe timp de vară) şi să va continuaţi dep-lasarea spre casă sau mai bine către un service. Însă pe drum, trebuie să fiţi atenţi ca lichidul de răcire să nu sca­dă sub semnul de minimum marcat pe peretele vasului de expansiune.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand