19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Contractul individual de muncă: condițiile și clauzele acestuia

Loading
Cetăţeanul şi legea Contractul individual de muncă: condițiile și clauzele acestuia
Contractul individual de muncă: condițiile și clauzele acestuia
isystems.bg

La angajare am solicitat încheierea contractului individu­al de muncă pe o perioadă nedeterminată. Însă angaja­torul mi-a acceptat angajarea doar pentru perioada în­deplinirii unei anumite lucrări. Vă rog să-m spuneți care sunt particularitățile principale ale muncii în baza unui astfel de contract (condițiile încheierii, durata maximă și conținutul acestuia, drepturile și obligațiile părților)?

Boris Panciuc, Bălți

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. Însă art. 54 alin. (2) din Codul muncii menționează în mod expres că contractul individual de muncă poate fi încheiat și pe o durată determinată, ce nu depășește cinci ani.

Reglementările legale cu privire la limitarea duratei maxime a con­tractului individual de muncă au un caracter de protejare a drepturi­lor și intereselor de muncă ale salariaților, precum și de prevenire  a aplicării abuzive a normelor juridice în acest sens.

Contractul individual de muncă pe durată determinată amenință salariatul cu instabilitatea locului de muncă și, implicit, cu toate consecințele negative ale acesteia.

Conform art. 49 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, conținutul con­tractului individual de muncă este determinat prin acordul părților, ținându-se cont de prevederile legislației în vigoare, și include, pe lângă celelalte clauze, și cea cu privire la durata contractului. Astfel, după caz, durata concretă a contractului individual de muncă se ne­gociază, se determină prin acordul salariatului și al angajatorului.

Este extrem de important ca în conținutul contractului de muncă să fie concretizate, maxim posibil, drepturile și obligațiile angajato­rului și ale salariatului, condițiile de retribuire a muncii,  inclusiv sa­lariul funcției sau cel tarifar, suplimentele, premiile și ajutoarele ma­teriale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unității), formele și modul de achitare a plăților salariale, precum și periodicitatea acestei achitări, denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită, modul și locul recepționării de către angajator a lucrării finalizate etc.

 

Conținutul contractului individual de muncă este determinat prin acordul părților, ținându-se cont de prevederile legislației în vigoare

 

În cazul angajării pe o perioadă determinată, este necesar să se țină cont de prevederile art. 55 alin. (1) din Codul muncii, care preci­zează cazurile în care contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată.

Norma prenotată prevede încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată, inclusiv pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări. Însă particularitățile încheierii unui asemenea contract de muncă sunt reglementate prin art. 312 din Codul mun­cii.

Astfel, norma dată dispune că, încheind contractul individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări, salariatul se obligă să efectueze pentru angajator lucrarea stipulată în contract, conform unei anumite profesii, specialități, calificări, primind pe par­cursul perioadei de efectuare a lucrării respective o recompensă lu­nară sub formă de salariu.

În contextul întrebării adresate, este de menționat faptul că, potri­vit art. 312 alin. (2) din Codul muncii, contractul individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări se încheie în cazul când stabilirea unui termen exact pentru finalizarea acesteia nu este posibilă. Părțile contractului pot conveni asupra unui termen general de executare, precum și asupra termenelor de executare a unor părți din lucrare.

În ceea ce privește durata maximă a contractului de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări, art. 312 alin. (3) din Codul muncii dispune că în cazul în care timpul necesar efectuării unei anu­mite lucrări depășește perioada de cinci ani, contractul individual de muncă se va considera încheiat pe durată nedeterminată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand