13 iulie 2024
Chisinau
Vocea femeii

Consiliera care a transformat o groapă de gunoi într-o pădure

Loading
Vocea femeii Consiliera care a transformat o groapă de gunoi într-o pădure

Oricine vizitează localitatea Ta­raclia, raionul Căușeni, este plăcut surprins chiar la in­trarea în sat de un peisaj frumos. În acel loc a fost plantată primăvara tre­cută o pădure de frasini, salcâmi și arțari. Spre bucuria sătenilor, puieții încă foarte mici au dat frunze și te îmbată cu aroma lor proaspătă. Plă­cerea este mare mai ales că în același loc, acum un an, era o gunoiște ne­autorizată, o adevărată bombă ecologică.

Problema gravă a satului Taraclia a fost soluționată de Pelaghia Traci, consilieră în primul mandat în consiliul local. Ea ne întâm­pină în mijlocul păduricii, verificând cu grijă dacă s-au prins toți puieții și răsuflă ușurată. Acum nimic de aici nu mai trădează faptul că până nu demult unii localnici aduceau în zonă gunoiul din gospodării, pe un vârf de deal, chiar în preajma caselor de locuit.

Faptul că lumea i-a dat vot de încredere ca să le reprezinte interesele la consiliul să­tesc a mulțumit-o pe Pelaghia Traci, dar a și pus-o pe gânduri. Cunoștea toate probleme­le comunității din care face parte și ea, dar se gândea cum ar putea schimba lucrurile în bine și cu ce să înceapă.

Primul ei pas a fost de a se înscrie la Pro­gramul Național de Mentorat pentru femei consiliere „INSPIR-O!”, care este realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, în cadrul Programului ONU „Femeile în Poli­tică”, implementat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilita­rea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundația Est–Europeană și cu sprijinul financiar al Guvernului Suedi­ei și al Consiliului Europei. În cadrul acestui program a învățat multe lucruri utile: cum să identifice problemele care trebuie rezolvate urgent, cum să implice comunitatea, să o res­ponsabilizeze și cum să-i facă pe oameni să prețuiască tot ce se face pentru binele lor.

Astfel, consultându-se cu oamenii din sat, au constatat că cea mai arzătoare proble­mă din comunitatea lor este lichidarea unei gunoiști neautorizate de la intrarea în sat, o adevărată bombă ecologică. Pelaghia Traci a propus proiectul „Eco-Taraclia” în cadrul programului „INSPIR-O” și a găsit susținere.

taraclia-padure

arhiva personală

„Problema era cunoscută de toți cetățenii, deseori era discutată la consiliul local, dar până în acest an nu au fost întreprinse acțiuni concrete pentru a scăpa de aceasta. Eu am încurajat și antrenat comunitatea într-un exercițiu de solidaritate, demonstrând că nu doar insuficiența resurselor financiare a blo­cat soluționarea problemei”, spune consiliera Pelaghia Traci. Ea a mobilizat toată comu­nitatea: persoane de toate vârstele, inclusiv oamenii de afaceri. Împreună au evacuat mormanul de gunoi. Cele circa două hecta­re de teren au fost nivelate, iar apoi a fost transportat sol fertil pentru a pregăti zona de plantarea unei fâșii forestiere. Cetățenii erau informați despre orice acțiune întreprinsă. Și în două luni în locul gropii de gunoi ei au sădit o pădure tânără cu 2000 de copaci.

Mai mult, Vladimir Cucereavâi, prima­rul satului, a rămas la fel de mulțumit de lucrul obținut, pentru că Pelaghia Traci a rezolvat o problemă gravă a comunității lor. Victoria Scorocârjă, locuitoare a satului, ne-a spus că toți oamenii sunt satisfăcuți de ceea ce s-a realizat, iar faptul că au fost implicați în re­alizarea acestui proiect îi disciplinează și pro­tejează pădurea ca pe un bun comun. „A dispă­rut mirosul urât, oamenii vor fi mai sănătoși. S-a dezvoltat serviciul de evacuare a deșeurilor în comunitate”, a menționat Victoria Scoro­cârjă.

Satul Taraclia, cu cei peste 4000 de locui­tori, este unic in Moldova și chiar în lume. Aici se găsește rezervaţia geopaleontologică „Râpa lui Vişan” (sec. XIX), considerată una dintre cele mai importante atracții turistice naturale din Moldova, potrivit Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate în articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand