22 mai 2024
Chisinau
Vocea femeii

Femeile din Rezina vor să fie informate, pentru a se putea proteja mai bine

Loading
Vocea femeii Femeile din Rezina vor să fie informate, pentru a se putea proteja mai bine

În preajma zilei de 8 martie, reprezentanta CNSM în raionul Rezina, Vera Platon, în colabo­rare cu liderii sindicatelor de ramură din teritoriu, a organi­zat o masă rotundă. Probleme­le și grijile femeilor se află în permanență în atenția sindica­telor, dar începutul primăverii, când omagiem această ființă dătătoare de viață pe pământ, Femeia, e și un motiv de bilanț, dar și de a schița planuri de vi­itor.

arhivă personală

Evenimentul desfășurat la Re­zina a avut genericul „Femeia in­formată este protejată”, iar în ca­drul ei, împreună cu specialiști în diferite domenii, au fost examinate diverse aspecte, care influențea-ză viața și activitatea femeilor. Au fost prezente 62 de sindicaliste, inclusiv președinți ai Consiliilor sindicatelor ramurale, ai organiza-țiilor primare, activiste, parteneri sociali ș. a.

Teodor Cuculescu, vicepreșe-dinte al raionului Rezina, le-a feli­citat pe femei, dorindu-le succese, sănătate, bucurii de la toți cei dragi, respect în familie și în societate, aprecierea binemeritată. De ase­menea, el le-a mulțumit pentru ac­tivitătea lor de zi cu zi în instituțiile în care muncesc, pentru dăruirea și sacrificiul în  rolul de mamă și soție, de păstrătoare a focului din vatră și a liniștii în societate.

Vera Platon a făcut o incursiune în istoricul zilei de 8 martie, vor­bind în detalii despre evoluția și semnificația ei. Dânsa a remarcat că Ziua Femeii a fost sărbătorită încă din antichitate, simbolizând renașterea și fertilitatea. Este ade­vărat că, în prezent, Ziua Femeii are o cu totul altă încărcătură, însă esența acesteia provine încă din timpurile străvechi.

Ziua Internațională a Femeilor, consemnată pe 8 martie, este o zi de importanță globală, care cele­brează drepturile obținute de fe­mei sub aspect economic, politic și social și, în același timp, o rea­firmare a dorinței de luptă pentru drepturi și egalitate. Vera Platon a reamintit și despre acțiunile și rea­lizările CNSM din 2019 în domeni­ile sănătății și securității în muncă, în educație, întremarea sănătății, instruire, precum și despre activi­tatea președinților sindicatelor de ramură în informarea și protejarea femeilor.

A adresast un cuvânt de salut sindicalistelor din raionul Rezina și Lilia Franț, șefa Departamentului organizare, educație și informa­re al CNSM. Dânsa s-a referit la activitățile CNSM în anul trecut, la perspectivele pentru anul curent.

 

Remunerarea muncii

Elena Dimitriu, consultant su­perior în Departamentul protecție social-economică al CNSM, a vor­bit despre rezultatele relevante în domeniu. Ea a avut o comunicare amplă și interesantă despre be­neficiile de ordin social-economic obținute atât pentru membrii de sindicat, cât și pentru alte categorii de populație, prin implicarea ne­mijlocită a sindicatelor în 2019.

Astfel, Elena Dimitriu a rele­vat că din 1 ianuarie anul curent au fost majorate salariale la circa 44 de mii de angajați, între 8 și 63 la sută; pentru 184 de mii de angajați, a fost majorată valoarea de referință de bază de la 1500 de lei la 1650 de lei; începând cu anul curent, se va achita premiul anual în mărime de 50 la sută din sala­riul de bază; au fost egalate clase­le de salarizare pentru educatorii din educația timpurie, învățători şi profesori; s-a majorat salariul pen­tru dădace şi asistenți ai educato­rului cu circa 13 la sută; începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost majorat de la 2610 lei la 2775 de lei pe lună etc.

 

Protecția socială

Elena Dimitriu a mai menționat că a fost majorată indemnizația unică la nașterea copilului, de la 7911 lei la 8299 de lei; a fost su­plinit bugetul pentru tratamentul balneosanatorial pentru persoane­le asigurate în anul 2020 cu 7 mln. de lei, restante din 2017; începând cu 1 noiembrie 2019, suportul fi­nanciar oferit familiilor defavori­zate pentru perioada rece a anului a fost majorat de la 350 de lei lu­nar la 500 de lei; a fost majorată indemnizația unică pentru tinerii specialiști angajați prin repartiza­re: medici şi farmaciști – de la 45 de mii de lei la 120 de mii de lei și pentru personalul medical și far­maceutic – de la 36 de mii la 96 de mii de lei. Ea a mai pomenit și alte realizări înregistrate grație efortu­rilor sindicatelor.

 

Aculina POPA

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand