20 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Compensarea concediilor de odihnă nefolosite. Concediul anual poate fi divizat în părţi

Loading
Cetăţeanul şi legea Compensarea concediilor de odihnă nefolosite. Concediul anual poate fi divizat în părţi
Compensarea concediilor de odihnă nefolosite. Concediul anual poate fi divizat în părţi
tookapic.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Compensarea concediilor de odihnă nefolosite

 

Sunt angajat la o întreprindere individuală de mai mult de opt ani, iar concediul anual de odihnă nu mi-a fost acordat niciodată. Doresc să aflu: dacă voi demisiona, pentru ce peri­oadă pot solicita compensația pentru concediile nefolosite?

Victor Gladcov, Chișinău

 

Acordarea concediului de odihnă anual constituie o garanție constituțională ce rezultă din art. 43 alin. (2) din Constituție. Dreptul la concediul de odihnă anual, potrivit art. 112 din Codul muncii, nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Orice înțelegere prin care se renunță, total sau parțial, la acest drept este nulă. În acest con­text, neacordarea concediului anual constituie o încălcare a legislației muncii, care atrage după sine răspundere conform art. 55 din Codul contravențional. În caz de încetare a contractului individual de muncă, art. 119, alin. (1) din Codul muncii dispune că salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

 

Concediul anual poate fi divizat în părţi

 

După ce am folosit 14 zile din concediul anual, am solicitat să-mi fie acordat pe părți, la necesitate, concediul nefolosit, deoarece am unele probleme familiale. Angajatorul a refu­zat, pe motiv că nu ar avea astfel de drepturi. Ce prevede legea în acest sens?

Anatol Tabarcea, Basarabeasca

 

Concediul de odihnă se acordă anual conform programării prevă­zute la art.116 din Codul muncii. La programarea concediilor de odih­nă anuale se tine cont atât de dorinţa salariaţilor, cât şi de necesitatea asigurării unei bune funcţionări a unităţii. Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atât pentru angajator, cât şi pen­tru salariat. Mai mult decât atât, angajatorul, potrivit art. 118, alin. (1) din Codul muncii, are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic. Legislația nu precizează cazurile în care angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă anual pe părți.

În această ordine de idei, art. 115, alin. (5) din Codul muncii dis­pune că concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Divizarea concediului anual în părți nu exclude acordarea acestuia conform pro­gramării. Or, programarea, în cazurile respective, trebuie să prevadă divizarea în părți a concediului, adică durata și perioadele de acordare a fiecărei părți de concediu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand