27 iunie 2022
Chisinau
Social

Comitetul Confederal a aprobat chestiuni importante pentru mișcarea sindicală

Loading
Social Comitetul Confederal a aprobat chestiuni importante pentru mișcarea sindicală
Comitetul Confederal a aprobat chestiuni importante pentru mișcarea sindicală
Vocea poporului

Ordinea de zi a ședinței Comitetu­lui Confederal al CNSM, care s-a desfășurat joi, 19 mai, a cuprins mai multe chestiuni, una din cele mai importante vizând modalitatea de desfășurare a lucrărilor Congre­sului IV al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, apreci­at drept evenimentul anului.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a prezentat propunerile de modificare a Regulamentului Congresului IV al CNSM, multe dintre ele fiind dictate de reveni­rea la normalitate după pandemia îndelungată, care a perturbat și a îngreuiat activitatea sindicală. Membrii Comitetului Confederal au aprobat unanim modificări­le propuse la Regulamentul Congresului IV al CNSM.

O altă problemă dezbătută de mem­brii Comitetului Confederal este cea pri­vind piața muncii. În Notă informativă cu privire la situația în domeniul ocupării forței de muncă și propunerile sindica­telor de îmbunătățire a situației pe piața muncii, prezentată de Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, se arată că Re­publica Moldova se confruntă cu un de­clin al numărului populației de circa 1% anual. Conform celor mai recente studii, de la proclamarea independenței (1991), R. Moldova a pierdut 1,5 milioane de oa­meni din populația de aproximativ 4 mili­oane pe care o avea în momentul destră­mării URSS. Printre cauzele de bază sunt emigrarea, în special a tinerilor și persoa­nelor de vârstă reproductivă, fertilitatea scăzută, speranța de viață joasă și îmbă­trânirea populației. Conform sondajelor, 17 la sută din cei rămași în R. Moldova spun că vor pleca din țară „în perioa­da imediat următoare”, iar 35% susțin că sunt gata să plece în cel mult o jumătate de an.

Membrii Comitetului Confederal au fost unanimi în ideea că, pentru a menține populația aptă de muncă sau pentru a atrage înapoi acasă pe cei plecați, trebu­ie să li se creeze condiții adecvate, salarii motivante, lucru pentru care sindicatele depun eforturi maxime.

Prezentând chestiunea cu privire la avizul CNSM la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind menținerea garanțiilor sociale, Sergiu Sainciuc a menționat că chestiunea dată a fost discutată în repetate rânduri cu autoritățile, care încalcă, de fapt, mai multe norme și acorduri internaționale la care R. Moldova este parte, inclusiv Directivele UE ratificate de Parlament, precum și art. 371 din Acordul de Asociere RM-UE. Toți vorbi­torii au propus să se insiste pentru accep­tarea modificărilor propuse de CNSM, unii pronunțându-se chiar pentru trecerea la acțiuni mai dure, dar în câmpul legal, pen­tru a pune presiune pe guvernare.

Membrii Comitetului Confederal au aprobat o hotărâre pe marginea amen­damentelor CNSM pentru modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernu­lui ce vizează domeniul salarizării. Aces­tea (amendamentele) prevăd, între altele, că „Salariul minim pe țară se negociază de partenerii sociali la nivel național și se stabilește, anual, în funcție de salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, nu mai târziu de 1 mai, prin convenție colectivă la nivel național”. Tot­odată, se menționează că „este necesară unificarea și stabilirea unui salariu mi­nim pe țară pentru toate sectoarele, atât public, cât și privat”.

Cei prezenți la ședință au audiat raportul prezentat de Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, cu privire la repartizarea mijloacelor de stat, de 9 mln. de lei, cât costă circa trei mii de bilete pentru odihna de vară a copiilor.

De asemenea, membrii Comitetului Confederal au discutat și aprobat și alte chestiuni ce țin de activitatea internă a CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor