20 iulie 2024
Chisinau
Social

CNSM solicită majorarea cu 30%, de la 1 iulie, a salariilor în sfera sănătății

Loading
Social CNSM solicită majorarea cu 30%, de la 1 iulie, a salariilor în sfera sănătății
CNSM solicită majorarea cu 30%, de la 1 iulie, a salariilor în sfera sănătății
thestatesman.com

Confederația Națională a Sindicate­lor din Moldova solicită majorarea cu 30%,  de la 1 iulie anul curent, a salariilor de funcție ale angajaților din domeniul sănătății, precum și a personalului medical din domeniul asistenței sociale. Scopul: asigura­rea menținerii specialistului cali­ficat și asigurarea sustenabilității procesului de acordare a asistenței medicale de calitate.

Aceasta se arată într-o scrisoare semnată de Igor Zubcu, președintele CNSM, adresată în ajunul Zilei lucrătorului medical și farma­cistului, marcată în a treia duminică a lunii iunie, premierului Republicii Moldova, Dorin Recean, președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova este preocupată de nivelul salari­zării angajaților din sectorul de sănătate din țară.

„După cum cunoașteți, sistemul medical a fost implicat nu doar în combaterea pande­miei, fiind în prima linie a acestui proces, dar și în acordarea în permanență a  asistenței medicale atât cetățenilor Republicii Moldova, cât și refugiaților din Ucraina, dând dovadă de dedicație și profesionalism, indi­ferent de condițiile de muncă și intensitatea muncii.

Guvernul, prin angajamentul său ferm, a întreprins mai multe măsuri de susținere a angajaților din sistem și atragere a tinerilor specialiști, recunoscând valoarea și meri­tul angajaților din sănătate în dezvoltarea societății și îmbunătățirea calității vieții.

Apreciem înalt inițiativa Guvernului de susținere a tinerilor specialiști cu studii me­dicale și farmaceutice, care vor fi repartizați în mediul rural, o hotărâre în acest sens fiind aprobată în ședința Guvernului din 5 iunie curent.

Chiar dacă se întreprind unele măsuri de îmbunătățire, sistemul medical din țară se confruntă în continuare cu multiple provo­cări, cum ar fi deficitul cadrelor medicale, care în anul 2023 a constituit circa 2000 de medici și 3000 de asistenți medicali și moașe, deopotrivă cu vârsta medie înaintată a per­sonalului medical (20% de medici și 13% de asistenți medicali), mai cu seamă din secto­rul rural.

Considerăm că atractivitatea sistemului de sănătate necesită a fi privită și sub as­pectul motivării muncii acestora pentru menținerea cadrelor medicale calificate. Conform prevederilor legislației în domeniul salarizării, angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asi­gurării obligatorii de asistență medicală și celor finanțați din bugetul de stat, un me­dic specialist în asistența medicală urgentă prespitalicească, cu o vechime de până la 10 ani, beneficiază de un salariu de funcție de 12020 de lei sau 9775,42 lei net, un me­dic de familie beneficiază lunar de un sala­riu net de 11942,21 lei, un asistent/asistentă medical/ă de doar 7149,96 lei, salarii care sunt mult inferioare celor acordate medicilor și asistenților medicali din România, motiv pentru care mulți dintre tineri preferă să se angajeze în țara vecină.

Astfel, din cauza volumului de lucru spo­rit, prezenței riscurilor psihosociale în acti­vitate, care afectează starea de sănătate a angajaților prin stres și stări de anxietate, responsabilității înalte, necesității de a ac­tiva peste orele de program, și remunerării nemotivante, în raport cu munca depusă, este dificilă atât menținerea specialiștilor cu experiență, cât și atragerea celor tineri.

În contextul celor expuse, solicităm ma­jorarea, de la 1 iulie anul curent, cu 30%, a salariilor de funcție ale angajaților din do­meniul sănătății, precum și personalului me­dical din domeniul asistenței sociale pentru menținerea personalului calificat și asigura­rea sustenabilității procesului de acordare a asistenței medicale de calitate.

Fiind convinși că veți da curs solicitării noastre, ne exprimăm deschiderea pentru un dialog constructiv și pentru susținerea parcursului european, se arată în scrisoa­rea adresat celor trei înalți demnitari”, se menționează în scrisoarea semnată de președintele CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand