3 iunie 2023
Chisinau
Social

CNSM insistă ca inspectorilor de muncă să le fie acordate competenţe depline

Loading
Social CNSM insistă ca inspectorilor de muncă să le fie acordate competenţe depline
CNSM insistă ca inspectorilor de muncă să le fie acordate competenţe depline
Vocea poporului

CNSM salută elaborarea de că­tre structurile guvernamentale a unui proiect de modificare a legislaţiei în vigoare cu scopul de a reatribui Inspectoratului de Stat al Muncii funcţiile de control în domeniul securită­ţii şi sănătăţii în muncă. Docu­mentul urmăreşte revenirea la sistemul integrat de inspecţie a muncii, în corespundere cu mai multe convenţii ale Orga­nizaţiei Internaţionale a Mun­cii ratificate de ţara noastră.

În avizul elaborat pe marginea proiectului în cauză, reprezentan­ţii CNSM înaintează o serie de obiecţii. Ele sunt orientate spre abilitarea Inspectoratului de Stat al Muncii cu atribuţii suficiente pentru a asigura aplicarea pe de­plin a normelor privind controlul de stat în domeniul raporturilor de muncă şi cel al securităţii şi sănătăţii în muncă, a precizat Ele­na Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al CNSM.

Astfel, experţii sindicali pro­pun, între altele, operarea în pro­iectul respectiv a unor modificări prin care angajatorii care nu înlă­tură toate abaterile depistate de inspectorii de muncă să poată fi determinaţi să se conforme­ze chiar din start. În caz contrar, controlul de stat, menit să asigu­re aplicarea legislaţiei muncii, va rămâne, ca şi până în prezent, o simplă formalitate.

 

Intenţie declarativă

Mai mult ca atât, sindicatele constată că reprezentanţii Gu­vernului, deşi susţin că pledează pentru reducerea numărului de controale de stat asupra activită­ţii de întreprinzător, prin institu­irea unui mecanism de verificări şi constatări repetate pentru apli­carea sancţiunilor, țintesc de fapt contrariul.

Totodată, experţii sindicali pro­pun excluderea din acelaşi pro­iect a unei prevederi în baza căre­ia întreaga activitate desfășurată de Inspectoratul de Stat al Muncii se supune Legii privind controlul de stat asupra activităţii de în­treprinzător. Potrivit lor, această lege stabileşte o multitudine de restricţii improprii sistemului de inspecţie a muncii, ceea ce a in­trat şi până acum în contradicţie cu prevederile convenţiilor OIM.

În caz de excludere doar par­ţială a Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidenţa Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, repre­zentanţii CNSM ar putea sesiza din nou OIM despre contradicţiile dintre legislaţia naţională şi stan­dardele internaţionale la care ţara noastră s-a raliat.

Proiectul de lege pentru amen­darea cadrului legislativ naţio­nal din domeniul controlului de stat asupra respectării legislaţiei muncii conţine modificări la o se­rie de documente. Printre acestea se numără Legea privind Inspec­toratul de Stat al Muncii, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Codul muncii, Legea privind con­trolul de stat al activităţii de între­prinzător etc.

Sistemul de inspecţie a muncii din ţara noastră a fost distorsio­nat în urma unei reforme în do­meniul controlului de stat al ac­tivităţii de întreprinzător, iniţiată în 2016. Atunci, s-a propus chiar şi lichidarea Inspectoratului de Stat al Muncii şi transferul com­petenţelor acestuia către Serviciul Fiscal de Stat şi alte 10 autorităţi abilitate cu atribuţii în domeniul siguranței ocupaționale.

Ulterior, după ce, la insistenţa sindicaliştilor, au conştientizat că vor fi încălcate angajamentele in­ternaţionale, factorii de decizie au hotărât să păstreze inspectoratul sus-menţionat. Ei au recunoscut faptul că în materie de securitate şi sănătate în muncă ţara noastră bate pasul pe loc de mai mulţi ani, iar sarcina autorităţilor este să revină la sistemul de inspecţie a muncii de până la 2016 şi chiar 2012. Deşi iniţial se vorbea despre crearea unei inspecţii integrate a muncii cu atribuţii depline, care să includă şi sănătatea ocupaţi­onală, în corespundere cu preve­derile convenţiilor OIM, proiectul elaborat în acest scop conţine mai multe deficienţe şi încă nu se ştie cum va fi promovat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor