3 martie 2021
Chisinau
Social

Cer reluarea de urgență a activității instituțiilor balneosanatoriale

Loading
Social Cer reluarea de urgență a activității instituțiilor balneosanatoriale
Cer reluarea de urgență a activității instituțiilor balneosanatoriale
Vocea poporului

Biroul executiv al Federației „Agro­indsind” consideră inadmisibilă in­terzicerea activității în continuare a sanatoriilor și solicită Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică să-și revadă poziția. Întruniți într-o ședință, membrii acestuia au ajuns la concluzia că este lipsită de logică interdicția de a activa pentru stațiunile balneoclimaterice, în timp ce le este permis să funcționeze complexelor hoteliere sau restau­rantelor, bunăoară, care au activități identice în mare parte.

Mai mult, sanatoriile au fost redeschi­se în România și Ucraina, țări vecine, unde situația legată de COVID-19 este la fel de complicată.

Potrivit lor, prin asemenea interdicții, riscăm ca obiectivele balneoclimaterice să ajungă în prag de faliment, lipsind moldo­venii de posibilitatea de a face uz de ser­vicii sanatoriale benefice pentru profilaxia maladiilor profesionale și cronice. Nu mai puțin grav este și privarea a sute de angajați de dreptul de a-și câștiga existența și pro­vocarea în acest fel a unei reacții în lanț de pierdere a cadrelor, iar de către acestea – a locurilor de muncă.

În condițiile provocate de pandemia COVID-19, respectând condițiile de pre-cauție, stațiunile balneoclimaterice pot servi drept un suport considerabil în re­abilitarea persoanelor însănătoșite de pe urma îmbolnăvirilor. Conform experților medicali, acestea vor suporta consecințe multiple de sănătate de pe urma maladiei.

Pentru urgentarea procesului de redes­chidere a sanatoriilor, membrii Biroului executiv al „Agroindsind” propun și o serie de instrucțiuni pentru prevenirea infecției COVID-19, în condițiile reluării activității stațiunilor balneoclimaterice ale sindicate­lor din țara noastră.

 

Instrucțiuni sindicale

 1. Organizarea și efectuarea, până la re­luarea activității, a dezinfecției întregului utilaj și inventar de lucru, a suprafețelor din spațiile de depozitare, alimentare, acordarea serviciilor medicale, inclusiv a procedurilor, cazarea clienților, organizarea activităților cultural-sportive etc.
 2. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începu­tul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii – febră, tusă acută, tulburări fizice ale aparatului locomotor, vomă, scurgeri nazale, diaree – angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează cu informarea medicului de familie.
 3. Clienții care au intenția să se foloseas­că de servicii balneoclimaterice trebuie să prezinte în ziua deciziei (înainte de achita­rea serviciilor):
 4. a) în cazul lipsei biletului de tratament și odihnă, document medical confirmativ, în care este stipulat accesul la serviciile sana­toriale care corespund profilului maladiilor pacientului;
 5. b) în cazul îmbolnăvirii de COVID-19 și însănătoșirii, documentul medical care confirmă asemenea cazuri;
 6. c) în cazul testării pentru stabilirea prezenței maladiei COVID-19, documentul medical care confirmă rezultatul obținut;
 7. d) în cazul sosirii de peste hotare, do­cument ce confirmă epuizarea a 14 zile de carantină de la data intrării în țară.
 8. Concomitent, clienții care au intenția să beneficieze de servicii balneoclimateri­ce sunt examinați obligatoriu de către me­dic, cu verificarea prezenței simptomelor infecției respiratorii acute. În cazul suspi­ciunii de apariție a riscurilor de îmbolnă­vire, pacientului i se refuză acordarea unor astfel de servicii.

Se interzice deservirea clienților care fac parte din grupurile de risc:

 • limita vârstei pentru internare în stațiune este 69-70 de ani;
 • persoanele care suferă de maladii cro­nice acute: diabet, infarct miocardic, tu­berculoză, astme, alergii în formă agresivă etc.
 • persoanele cu simptome evidente de îmbolnăvire.

INSTRUCȚIUNEA privind prevenirea infecției COVID-19 în condițiile reluării activității stațiunilor balneoclimaterice ale sindicatelor conține în total 18 puncte și a fost expediată inclusiv Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Între timp, Comisia Naţională Extraor­dinară de Sănătate Publică a hotărât, pe 23 iunie, între altele, reluarea, începând cu 1 iulie, a tuturor activităţilor economice, cu respectarea măsurilor generale. Excepție face însă activitatea centrelor de reabilitare și recuperare, inclusiv a celor balneosana­toriale, pe toată durata stării de urgență în sănătate publică, prelungită pe 23 iunie până la 15 iulie, dar cu posibilitatea de a mai fi extinsă în continuare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și