14 aprilie 2024
Chisinau
Auto

Ce trebuie să facem cu deşeurile auto?

Loading
Auto Ce trebuie să facem cu deşeurile auto?
Ce trebuie să facem cu deşeurile auto?

 

 

deseuri-auto

Foto: wikimedia.org

Fie că este vorba de ule­iul uzat care provine de la motor, de filtre folo­site sau de acumulato­rii care au ieşit din uz, fiecare şofer adună de-a lungul timpului sau are nevoie să arunce o gră­madă de articole nefo­lositoare. Însă, multe dintre acestea sunt ade­vărate bombe ecologice pentru mediu, mai ales dacă sunt aruncate la coşul de gunoi. Iată ce putem şi ce nu putem arunca la gunoi?

 

1. Acumulatorul maşinii

 

De obicei, la achiziţie, ma­gazinele aplică o taxă de 10% din valoarea acumulatorului nou în cazul în care acumu­latorul vechi nu este predat la schimb. Predarea acumu-latorilor uzaţi la centrele de

colectare sau la magazin (când se cumpără unul nou) este obligatorie.

 

2. Filtrul de polen

 

Filtrul de polen pentru ha­bitaclu este fabricat din plas­tic şi viscoză şi poate conţine în plus carbon activ. Perico­lul pentru sănătate şi mediu este destul de redus, astfel că aruncarea acestuia la coşul de gunoi este permisă.

 

3. Lichid de frână

 

Lichidul de frână nu tre­buie amestecat sub nici o formă cu alte lichide, cum ar fi uleiul. Acesta trebuie co­lectat în ambalajul original şi predat la o unitate de service sau la un centru de colectare a substanţelor periculoase. Lichidul de frână este foarte dăunător pentru sănătate şi nu trebuie să intre în contact cu pielea.

 

4. Catalizator

 

Fie că este vorba despre catalizatorul maşinii sau despre filtrul de particule, acestea trebuie reciclate co­respunzător într-un centru specializat. În special catali­zatorul merită reciclat deoa­rece el conţine materiale pre­ţioase şi se pot obţine sume de bani în schimbul său.

 

5. Uleiul de motor

 

Întrucât uleiul ars este foarte nociv pentru piele, cât şi pentru mediul ambiant, este recomandat ca schim­barea uleiului să se facă într-un atelier de service. Acestea asigură şi reciclarea uleiului uzat. Pentru reciclarea uleiu­lui schimbat în garaj trebuie să vă adresaţi unui centru specializat.

 

6. Lichidul de răcire

 

Lichidul de răcire este în esenţă un amestec de glicol şi apă, dar este contaminat în timpul funcţionării mo­torului cu ulei şi alte sub­stanţe. Din această cauză, trebuie colectat şi reciclat corespunzător la un centru specializat.

 

Colectarea acestor ma­teriale la centrele spe­cializate sau la punctele de service este foarte importantă pentru pro­tejarea mediului încon­jurător. Deşi nu pare că impactul unor asemenea produse este semnifica­tiv, în timp, efectele pot fi foarte dăunătoare. În plus, nu este deloc difi­cil să aplici ceea ce scrie mai sus pentru a proteja mediul înconjurător.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand