22 iulie 2024
Chisinau
Auto

Ce se întâmplă dacă pui benzina cu cifra octanică mai mare?

Loading
Auto Ce se întâmplă dacă pui benzina cu cifra octanică mai mare?
Ce se întâmplă dacă pui benzina cu cifra octanică mai mare?
statie-peco

Foto: amic.ru

 

Există legende urbane care spun că benzina cu cifră octanică mai mare face motorul să meargă mai bine, sca­de consumul, crește puterea sau toate la un loc. Care este ade­vărul?

 

Pe scurt, acestea sunt doar legende urbane. Răs­punsul corect este, însă, ceva mai complicat. Cifra octa­nică nu spune nimic despre performanțe și consum, ci exclusiv despre toleranța benzinei la autoaprindere prin comprimare. Cu alte cuvinte, cu cât cifra octanică este mai mare, cu atât com­bustibilul va fi mai rezistent la autoaprindere prin com­primare, putând fi astfel fo­losit în motoare cu un raport de compresie mai mare.

Legenda are însă și un pic de adevăr, în sensul în care motoarele moderne, perfor­mante, au un raport de com­presie ridicat și, prin urmare, au nevoie de un combustibil cu cifră octanică mare pen­tru a funcționa în parametrii optimi. Aceasta este însă sin­gura legătură între cifra octa­nică și performanțe, pentru că o benzină cu cifră octani­că mare nu va aduce niciun beneficiu unui motor care a fost proiectat să funcționeze cu benzină normală.

În practică, este impor­tant să citim manualul ma-șinii. Dacă acesta spune că mașina TREBUIE alimenta­tă cu benzină cu cifră octa­nică mare (Super, Premium, 98, 99, 100), atunci e impe­rios necesar să alimentăm cu astfel de benzină. Pe pe­rioade scurte se poate folosi și benzină cu cifră octanică mai mică, dar în anumite situații (în special în sarci­nă) se vor produce detonații, în unele cazuri acestea fiind periculoase pentru motor. Motoarele moderne au sen­zori care detectează apariția detonațiilor și ajustează pro­cesul de ardere pentru a le preveni (de unde o scădere ușoară a performanțelor), dar acest sistem are o plajă limitată de reglaj, deci nu întotdeauna pot fi eliminate complet detonațiile.

Dacă manualul mașinii RECOMANDĂ folosirea benzinei cu cifră octanică mare, aceasta va putea fi ali­mentată fără probleme și cu o benzină normală, ceva mai ieftină decât cea premium. Datorită ajustării parame­trilor de ardere, motorul va funcționa fără probleme, dar performanțele maxime ale motorului vor fi atinse doar în cazul folosirii benzinei cu cifră octanică mare. Este singurul caz în care cifra oc­tanică mai mare înseamnă performanțe ale motorului mai bune.

Dacă în manualul mașinii nu se face nicio recomandare cu privire la cifra octanică a mașinii, atunci o benzină cu cifră octanică mai mare nu va aduce niciun beneficiu, decât în conturile compani­ilor petroliere.

Ce se întâmplă însă cu proprietățile superioare de curățare a motorului pe care le anunță benzinarii pentru sortimentele premium? Nici aici beneficiile nu sunt evi­dente. Legislația stabilește clar parametrii pe care tre­buie să-i îndeplinească com­bustibilii, astfel că și benzi-nele cu cifră octanică norma­lă sunt aditivate și benefici­ază de aceleași proprietăți ca și cele Premium.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand