25 iunie 2024
Chisinau
Auto

Care este diferența între RCA și CASCO?

Loading
Auto Care este diferența între RCA și CASCO?
Care este diferența între RCA și CASCO?
accident-rutier

Foto: 4tuning.ro

 

Abrevierea RCA vine de la Răspundere Civilă Auto sau Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă pentru Prejudicii produse prin Accidente de Vehicule, iar CASCO vine de la expresia în limba engleză „Casualty and Collision”.

 

Ambele concepte fac referi­re la acoperiri legate de utili­zarea unor vehicule. RCA este însă o asigurare de răspundere civilă față de terți pe când CASCO este o asigurare de bunuri. Cu alte cuvinte polița RCA acoperă pagubele produse unor terți de un vehicul în locul propri­etarului acestuia, iar polița CASCO suportă cheltuielile de reparație ale unui vehicul în locul proprietarului acestuia, indiferent de vinovăția pentru accident.

Foarte pe scurt și colocvial exprimat „polița RCA este o asigurare făcută de tine pen­tru alții, iar polița CASCO este o asigurare făcută de tine pentru tine.” O diferență ma­joră între cele două concepte este dată și de obligativitatea încheierii lor prevăzută prin lege. Astfel, polița RCA este obligatorie prin lege pe când polița CASCO este facultativă, adică este opțională și propri­etarul unui vehicul o încheie numai dacă dorește.

Proprietarul unui vehicul surprins în trafic fără RCA va suporta imediat o amendă și pierderea plăcuțelor de înma­triculare până la remedierea situației. Dacă situația nu este remediată în 30 de zile atunci autoritățile pot chiar dispu­ne radierea vehiculului din evidențe.

RCA fiind o poliță obli­gatorie prin lege primește în acoperire toate vehiculele cu care se circulă în trafic și nu se efectuează inspecție de risc. CASCO, pe de altă parte realizează o inspecție și nu primește în asigurare decât vehiculele care îndeplinesc niște condiții minime, regula de bază fiind să nu aibă avarii existente.

Polița CASCO este pre­zentată clientului ca o poliță de sine stătătoare, parte in­tegrantă din contract făcând și cererea de asigurare, condițiile contractuale, raportul de inspecție de risc și alte documente dacă este cazul. Polița CASCO poate fi valabi­lă atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în afara țării în funcție de pachetul oferit de asigurător și opțiunile asigu­ratului.

CASCO poate conține cla­uze suplimentare care extind acoperirea de bază pentru evenimentele de avarii și furt, pe când polița RCA are un conținut standard, prevăzut prin lege.

Sumele asigurate la RCA sunt fixe stabilite prin lege pe când la CASCO ele se stabilesc pentru fiecare vehicul în parte în funcție de valoarea de nou sau valoarea de piață a aces­tuia.

Concluzionând putem spu­ne că, în afară de faptul că se referă la evenimente asigura­te produse de vehicule, RCA și CASCO sunt doua tipuri de polițe de asigurare foarte di­ferite.

Orice proprietar de vehicul are obligația să dețină o asigu­rare RCA, indiferent dacă în­cheie sau nu o asigurare facul­tativă CASCO pentru același vehicul, iar această obligație este aplicabilă nu numai per­soanelor fizice și juridice de pe teritoriul Moldovei, ci și persoanelor din Spațiul Uni­unii Europene care dețin ve­hicule.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand