25 iulie 2024
Chisinau
Cultura

Cadrele didactice au demonstrat că au talent, la festivalul organizat de FSEŞ

Loading
Cultura Cadrele didactice au demonstrat că au talent, la festivalul organizat de FSEŞ
Cadrele didactice au demonstrat că au talent, la festivalul organizat de FSEŞ
festival-fses

Foto: arhivă personală

 

Cadrele didactice din raionul Hînceşti au demonstrat că au ta­lent, la Festivalul creaţiei artistice a angajaţilor din învăţământ. Acestea au reuşit să ne convingă de faptul că ştiu să redea frumuseţea artei prin poezie, dans şi cântec, astfel încât  să o vadă şi să o înţeleagă cei din jur.

 

La data de 4 mai curent, Consi­liul raional Hîncești al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEŞ),  în frunte cu Ana cimpoie-șu, în strânsă colaborare cu Direc-ția învățământ, a organizat Festi­valul creației artistice a angajaților din învățământ, la care au partici-pat 350 de persoane din 23 de co­lective de muncă la nouă genuri de artă. Vom preciza: cânt coral, an­samblul vocal (stil academic), an­samblul vocal folcloric, solist vocal, solist instrumentist, declamator, dans popular, dans modern, an­samblul de familie.

Evenimentul s-a desfășurat în Casa raională de cultură din orașul Hîncești. În alocuţiunea sa, la înce­putul festivalului, Ghenadie Buza, președintele raionului Hîncești, a remarcat necesitatea desfășurării unor astfel de activități, foarte ne­cesare pentru culturalizarea so-cietății, menționând impactul valo­ric al festivalului.

Ne-a bucurat faptul că la aceas­tă ediţie au participat şi directorii instituțiilor în calitate de soliști sau declamatori: Ecaterina Ursu, gimnaziul Pașcani, Igor  Dolinschi, Liceul Teoretic „D. Cantemir”, Tati­ana Bodișteanu, gimnaziul Fundul Galbenei, Timofei Șindilă, gimna­ziul Nemțeni, Maria Maxim, gim­naziul Pervomaiscoe, Elena Crețu, gimnaziul Mirești, Ana Berehoi, gimnaziul Bobeica. Pe scenă, îm­preună cu colectivele, au concurat şi managerii instituţiilor şcolare şi preşcolare: Maria Cojocaru, LT „M. Sadoveanu”, Galina Gherila, LT „S. Andreev”, Valentina Ochișor, gimnaziul Logănești, Nina Ghe­orghiu, grădinița Leușeni, Ma­ria Bînzari, gimnaziul-grădiniță „V. Movileanu”, Ana Plăcintă, LT „M. Eminescu”, Ala Larschi, gimnaziul Obileni, Liuba Donică, gimnaziul Negrea.

„Cadrele didactice au demon­strat că au 

un talent care merită susţinut şi valorificat. Ele au dat dovadă de o bună pregătire şi la ediţia din acest an. Toți liderii sin­dicali din instituții au fost alături de colective, fapt ce denotă activismul sindical, dar și parteneriatul con­structiv la nivel de instituție.

Țin să mulțumesc membrilor Biroului Executiv al CR al FSEȘ: Vera Buiuc, Viorica Sajin, Ludmi-la Bîtă, Zinaida Plăcintă, precum și colaboratorilor Direcției Învă-țământ, în special, lui Vasile Osip-ciuc, pentru buna organizare și desfășurare a festivalului”, a men­ţionat Ana Cimpoieșu,  președinta CR Hîncești al FSEȘ

Juriul, în componența căruia au fost Vera Tănase, vicepreședinte al raionului pe probleme socia­le, Valentina Tonu, șefa Direcției învățământ Hîncești, Ana Cimpoi-eșu, președinta Consiliului Raional al Federației Sindicale a Educației și Științei, Larisa Vlas, specialist al Direcției cultură și turism, Oxa­na Scutaru, specialist al Direcției învățământ, a apreciat înalta pre­gătire a tuturor colectivelor.

Pentru etapa republicană a fes­tivalului au fost selectați: corul LT „M. Sadoveanu”, ansamblul folclo­ric al gimnaziului Pașcani, colecti­vul de dansuri populare al gimna­ziului Pașcani, declamatorul Sergiu Ștefan de la gimnaziul Oneşti, solis­ta Valentina Iacob de la Leuşeni.

„Am avut întotdeauna ferma con­vingere că fac parte dintr-o breaslă căreia Dumnezeu i-a pus pe frunte coroana înțelepciunii. Festivalul de creație artistică a angajaților din sistemul educațional al raionului Hâncești, prin consistența lui, a confirmat aceasta”, a precizat Va­lentina Tonu, şefa Direcţiei învăţă­mânt Hînceşti.

 

Sergiu ȘTEFAN,

profesor de limba română

la gimnaziul Onești, raionul Hîncești

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand