17 august 2022
Chisinau
Social

Avocatul Poporului trage un puternic semnal de alarmă

Loading
Social Avocatul Poporului trage un puternic semnal de alarmă
Avocatul Poporului trage un puternic semnal de alarmă
iz.ru

Avocatul Poporului, Mihail Coto­robai, susține că persoanelor care se tratează la domiciliu de Covid-19 li se încalcă dreptul la viață și sănătate și a recomandat Ministe­rului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) să întreprindă acțiuni urgente pentru asigurarea respectării dreptului la viață și la sănătate a respectivei categorii de persoane.

Avocatul Poporului consideră că bolnavii de Covid-19 care se tra­tează la domiciliu nu beneficiază de asistența necesară din partea autorităților de resort, ceea ce im­plică riscuri de încălcare a drep­turilor fundamentale, în special, a drepturilor acestora la viață și să­nătate, se arată într-un comunicat emis de Oficiul Avocatului Popo­rului.

Problema în cauză a intrat în vizorul Ombudsmanului, deoarece tot mai des, în apelurile către Om­budsman, dar și pe rețelele de so­cializare, în presă, persoanele își ex­primă nemulțumirea în legătură cu faptul că tratamentul la domiciliu, inclusiv post-Covid-19, deși costisi­tor, nu este acoperit din asigurările obligatorii de asistență medicală. De asemenea, se semnalează un deficit acut de medicamente ne­cesare în farmaciile din țară pentru tratarea la domiciliu, că prețurile sunt majorate în mod artificial.

Acest lucru se întâmplă în condițiile în care numărul paturi­lor spitalicești disponibile la nivel național scade în mod dramatic, fi­ind în creștere numărul de pacienți cu forme medii și chiar grave ale bolii care se tratează la domiciliu.

 

Persoanelor care se tratează la domiciliu de Covid-19 li se încalcă dreptul la viață și sănătate

 

În plus, atât medicii de familie, cât și pacienții, sunt îngrijorați în legătură cu lipsa clarității privind tactica tratamentului la domiciliu a pacienților cu starea de sănă­tate medie sau gravă. Nu există anumite linii directorii protocoale/recomandări unificate, medicii de familie propun diferite scheme, care se contrazic între ele, ceea ce provoacă neîncredere și neliniște în rândul pacienților.

Din cauza abordării haotice a tratamentului la domiciliu, multe persoane infectate cu Covid-19 apelează la scheme de tratament de pe rețele de socializare sau din alte surse incerte, ajungând să se trateze „după ureche”.

În acest mod, în opinia Avo­catului Poporului, este încălcat dreptul pacientului la informare corectă, calitate și siguranță în sănătate.

Mihail Cotorobai consideră că situația descrisă impune între­prinderea unor acțiuni urgente din partea autorităților pentru asigurarea respectării dreptului la viață și la sănătate a persoanelor infectate cu Sars-COV-2 care se tratează la domiciliu.

 

Serviciile de sănătate trebuie să fie disponibile, accesibile, acceptabile și de calitate

 

Avocatul Poporului subliniază că Lega Supremă a țării, garan­tând dreptul la ocrotirea sănătății prin articolul 36, impune auto-rităților publice misiunea de a reglementa principalele domenii și aspecte ale realizării acestui drept.

În același timp, OMS stipulea­ză obligația statului de a asigura ca serviciile de sănătate să fie dis­ponibile, accesibile, acceptabile și de calitate.

Iată de ce Avocatul Poporu­lui a recomandat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției So­ciale emiterea cât mai urgentă a unui document (recomandări/protocol clinic) destinat medicilor de familie pentru standardizarea tratamentului la domiciliu pentru persoanele bolnave de Covid-19 cu diferite forme (medie și gra­vă).

Ombudsmanul mai solicită ela­borarea unui algoritm care ar ofe­ri accesul echitabil la investigațiile necesare (de laborator și imagis­tice) persoanelor cu Covid-19 aflate în tratament la domiciliu (cu acoperirea medicației de asi­gurarea obligatorie de asistență medicală), pentru a le fi indicat un tratament de calitate conform necesităților de sănătate.

Mihail Cotorobai propune, de asemenea, includerea medica­mentelor indicate în tratamentul la domiciliu a diferitor forme ale infecției Covid-19, precum și a celor necesare pentru reabilitarea post-Covid în Lista medicamen­telor compensate din Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.

În document, se mai recoman­dă ministerului de resort ca, în comun cu Agenția Medicamen­tului și Dispozitivelor Medicale, să asigure accesul populației la medicamentele necesare, să re­alizeze monitorizarea și analiza prețurilor pentru medicamentele indicate în tratamentul diferitelor forme de Covid-19, fiind stabilite unele limite în majorarea acesto­ra în farmacii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor