24 iulie 2024
Chisinau
Social

Aliniere la standardele internaţionale în domeniul formării profesionale

Loading
Social Aliniere la standardele internaţionale în domeniul formării profesionale
Aliniere la standardele internaţionale în domeniul formării profesionale

formare-profesionala

 

Un nou nomenclator al domeniilor de formare profesională, al specialiştilor şi calificatorilor pentru învăţământul profesional tehnic post-secundar şi post-secundar nonterţiar a fost aprobat, recent, de Guvernul în exerciţiu.

 

Potrivit reprezentanţilor Biroului comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului, documentul stabileşte criteriile pentru atingerea nivelului de calificare pro­fesională conform standardelor internaţionale şi are scopul de a asigura piaţa muncii din Republica Mol­dova cu specialişti calificaţi.

Acest nomenclator prevede, printre altele, catego­riile prioritare de specialităţi în procesul de formare profesională a maiştrilor, tehnicienilor, tehnologilor, personalului medical şi farmaceutic, precum şi a altor lucrători din diverse domenii.

Nomenclatorul este structurat conform cerinţelor Clasificării Internaţionale Standard a Domeniilor de Educaţie şi Formare Profesională (ISCED-F2013). Acesta acoperă 125 de specialităţi, divizate în nouă do­menii generale. Totodată, sunt incluse 21 de domenii de educaţie şi 49 de formare profesională.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi ai Minis­terului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei sunt res­ponsabili de punerea în aplicare a deciziei în cauză.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand