17 mai 2021
Chisinau
Dialoguri

Academicianul Stanislav Groppa: „Să spunem că Covid-ul vine și trece este o concluzie iresponsabilă, trecând prin organism virusul lasă brazde”

Loading
Dialoguri Academicianul Stanislav Groppa: „Să spunem că Covid-ul vine și trece este o concluzie iresponsabilă, trecând prin organism virusul lasă brazde”
Academicianul Stanislav Groppa: „Să spunem că Covid-ul vine și trece este o concluzie iresponsabilă, trecând prin organism virusul lasă brazde”
moldova-suverana.md

În Republica Moldova sunt mult mai mulți cetățeni infectați decât arată datele oficiale. La mai bine de un an de când au fost înregistrate primele cazuri de Covid-19 în Republica Moldova, am decis să realizăm un interviu cu academicianul Stanislav Groppa, în dorința de a face o analiză obiec­tivă a situației reale în care ne aflăm și ce ne așteaptă pe viitor. Și dacă la început speram că în câteva luni scăpăm de pandemie, astăzi tabloul, cu regret, e mult mai trist.

– Dle academician Stanislav Groppa, ați revenit recent de la un simpozi­on internațional unde au fost puse în discuție problemele legate de pande­mie. Cât timp vom mai fi prizonierii acestei pandemii? Sau, totuși, vom fi prizonierii acestei pandemii irecupe­rabil și pentru totdeauna?

– Sigur că problema pe care o punem noi astăzi în discuție este una specifică. Este tema care persistă practic în toate progra­mele, în toate agendele conferințelor, con­sfătuirilor internaționale. Am participat la multe conferințe, dar mă voi opri la ultima, care a fost organizată de Institutul de Bio­energie și Genetică și care a fost găzduită de Italia. Este un institut al ONU care are drept direcție prioritară analiza probleme­lor globale, majore care stau în fața omeni­rii. Una din aceste probleme sigur că este și SARS-CoV-2 care nu poate fi diminuată cu atât mai mult negată.

– Astăzi pe toți cetățenii îi fră­mântă întrebarea: De ce Republica Moldova este printre țările cu cel mai înalt grad de afectare cu Covid-19?

– Într-adevăr, astăzi, putem afirma că situația epidemiologică la noi în țară este extrem de gravă. Așa-numitul indice de contagiozitate, care vorbește despre proce­sul de infectare este unul destul de ridicat. Avem și o creștere considerabilă a număru­lui de cazuri (aproximativ 13-15%), compa­rativ cu acum trei luni. Astăzi, în Republica Moldova se atestă un nou proces de evo­luare a bolii. Dacă la început, erau afectate persoanele în vârstă și cele care sufereau de maladii cronice, astăzi sunt infectați grav copiii, inclusiv nou-născuții, dar și tinerii. Pe de altă parte, s-a schimbat tabloul cli­nic. Au apărut mult mai multe forme grave, cu o evoluție nefastă care afectează grav mai multe organe. Este și mai tragic faptul că acele protocoale inițiale și scheme de tratament care erau utilizate și dădeau un efect pozitiv, acuma sunt mai puțin eficien­te. Asta ne demonstrează că, totuși, avem tulpini destul de virulente, tulpini care afec­tează grav starea pacienților. Și chiar dacă sunt raportate zilnic circa 1800 – 1900 de cetățeni diagnosticați cu Covid-19, din pă­cate, acestea nici pe departe nu sunt date reale.

– Unde ne îndreptăm, dle academici­an?

– În primul rând, este o nepăsare totală din partea populației și neînțelegere a stă­rii de lucruri reale. Că, chipurile noi nu ne aflăm într-un focar grav de pandemie, unde zilnic mor zeci de concetățeni, unde practic sistemul de sănătate, daca nu a plesnit încă, atunci plesnește acum și dă peste cap, toate prognozele optimiste. Astăzi populația nu conștientizează pe deplin cât de gravă este această problemă.

– Vaccinarea poate fi considerată ca una din metodele de protecție a or­ganismului?

–  Sigur că da. În cazul în care virusul ar putea trece în organismul uman, noi trebuie să avem un sistem imun puternic pentru a lupta cu el. Acest sistem imun poate fi de proveniență genetică sau cultivat printr-o procedură terapeutică medicamentoasă, care crește imunitatea. Și iată anume vacci­nului îi revine rolul pentru mărirea imunității. Una din temele interesante puse în discuție la simpozioanele la care am participat este: Oare omenirea astăzi ar putea scăpa de pandemie sau să diminueze semnificativ numărul de îmbolnăviri? Majoritatea opini­ilor au fost că este posibil doar în cazul în care noi am putea obține o imunizare timp de câteva zile a populației din comunitatea dată. Toată lumea științifică care se preocu­pă de problema în cauză recomandă unica strategie de a ieși din pandemie: de a ne vaccina, de a purta mască și de a respecta normele igienice. Acestea sunt niște lucruri esențiale care trebuie să le respectăm.

– Cu ce vaccin ar fi mai bine să ne vac­cinăm?

– Nu are nici o importanță, pentru că toate sunt de calitate înaltă. Dar noi trebu­ie să privim această problemă în ansamblu. Vaccinul pe de o parte, iar pe de altă parte organismul concret al unei persoane. Pen­tru vaccinare este necesar să ne pregătim. Nu trebuie să fim într-o stare bolnăvicioasă, nu trebuie să fim sub acțiunea alcoolului sau sub acțiunea altor medicamente. Deci, vaccinarea nu este o situație în care noi ne ducem până la fântână, luăm o cană cu apă și o bem de sete. Oamenii trebuie să conștientizeze următorul lucru: Cu cât mai repede se vor vaccina, cu atât vor fi mai pu­ternici și mai rezistenți în fața acestui virus.

– Cum ar trebui să fie comportamen­tul cetățeanului după vindecarea de Covid-19?

– Trebuie să înțelegem că, Covid-19 nu a venit ca să plece. El, intrând în organismul uman, face ravagii. Dar marea majoritate, cred că peste 90% din afectați, sunt supuși consecințelor. Deocamdată, nu există o analiză ca să putem zice că virusul a venit și a plecat. Nu știm ce va fi cu Covid peste un an, doi, trei. De aceea să vorbim că el vine și trece este o expresie iresponsabilă. Toto­dată, populația trebuie să conștientizeze că, trecând prin organism virusul lasă brazde. Eu am pacienți care au avut această maladie și suferă și acuma. Aici am putea sigur veni cu prelegeri despre tabloul clinic al stării după Covid-19. Cu regret, pe capul omenirii a venit această pandemie primăvara, dar cu regret nu putem spune că la vară vom scăpa de ea și lumea va uita de pandemie pentru totdeuna.

– Dle academician, vă mulțumim pen­tru o descriere atât de clară a situației. Cu siguranță fiecare cititor va trage concluziile necesare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și