20 iunie 2021
Chisinau
Social

Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu

Loading
Social Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu
Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu
Vocea poporului

Ziua Sindicalistului are rolul de a ne consolida

Vera Platon, reprezentantul CNSM în raionul Rezina

Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu

Rolul zilei de 7 iunie, Ziua Sindicalistu­lui, este de a ne consolida, obiectivul de bază este şi va rămâne în continuare asi­gurarea respectării drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat, impulsionarea par­teneriatului social la nivel teritorial, în orga­nizaţiile de bază, negocierile si încheierea contractelor colective de muncă, recruta­rea de noi membri de sindicat, promovarea tineretului în activităţile sindicatelor.

În anul acesta am planificat constituirea a două organizații sindicale. Pandemia ne-a împiedicat descinderea în teritoriu, am lu­crat mai mult de la distanță, acum avem mare nevoie de a ne întâlni cu membrii de sindicat. Membrii Comisiei pentru consultări și negocieri colective au acordat membrilor de sindicat, la solicitare, consultări în pro­bleme ce țin de legislația muncii, ocuparea forței de muncă, salarizarea, indemnizații, legislația sindicală, securitatea în muncă, oferind şi asistență juridică în cazul litigiilor de muncă.

Cu ocazia Zilei Sindicalistului, adresez calde felicitări tuturor membrilor de sindicat din raioanele Rezina și Şoldăneşti, urări de sănătate, profundă recunoştinţă şi aprecie­re a muncii dumneavoastră, vă doresc pu­teri şi perseverenţă în tot ceea ce faceți.

 

Această zi ne reamintește că suntem o forță și ne mobilizează să fim solidari

Stela Ciobanu, reprezentant al CNSM în raionul Edineț

Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu

Ne bucurăm că am ajuns cu bine în această zi importantă pentru membrii de sindicat din Republica Mol­dova, Ziua Sindicalistului. Această zi ne reamintește că suntem o forță și ne mobi­lizează să fim solidari, având același scop – realizarea echității sociale şi a demnității tuturor în câmpul muncii.

Pentru că a fost un an pandemic, s-a lucrat mai mult pentru a obține rezultate și a spori numărul membrilor. Am parti­cipat la negocieri pe marginea Contrac­telor Colective de Muncă. În unele sindi­cate au fost majorate salariile, s-a obținut hrană specială pentru cei care lucrează în condiții nocive, să fie hrăniți angajații în timpul recoltării ș. a. Evident, am asigurat salariații, membri de sindicat, cu mijloace de protecție în timpul pandemiei.

De asemenea, ne-am implicat în soluționarea problemelor individuale despre care eram anunțați. Cele mai frecvente întrebări erau despre acordarea conce­diilor și plata lor, bilete de tratament și, bineînțeles, vara, odihna copiilor.

 

Este nevoie de un dialog adecvat cu partenerii

Nicolae Sandu, reprezentant al CNSM în raionul Căuşeni

Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu

Dacă angajații din sectorul bugetar mai sunt bine, cei din sectorul real al eco­nomiei se află într-o situaţia dificilă. Trebuie să fim mai insistenți în ceea ce priveşte majora­rea salariilor, dacă vrem să reuşim ceva. Am o experienţă de peste 30 de ani în sindicate, dar vorbesc cu mâhnire. Autorităţile nu sunt intere­sate să soluţioneze problemele oamenilor. Totul este politizat acum. Pe timpuri, dacă doream să obţinem ceva, nu ne lăsam până nu obţineam. Insistam la autorităţi, oamenii vedeau în noi o mişcare puternică. Acum este mai dificil. Bază legislativă există, de am reuşi să o implemen­tăm doar. Este nevoie de un dialog adecvat cu partenerii, cu guvernarea, ca să reuşim mult mai multe decât ne-am propus la începuturi. În rest, le doresc tuturor sănătate şi putere de muncă.

 

Menirea noastră e aceeași, de a apăra drepturile membrilor de sindicat

Rodica Lupu, reprezentant al CNSM în raionul Ungheni

Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu

De-a lungul activității mele sindicale, acesta a fost cel mai dificil an, când toate planurile noastre au fost date peste cap de pandemia de Covid-19. Ne forma­sem tradiții frumoase de-a lungul anilor. Și ne-a fost greu să ne împăcăm cu gândul că totul trebuie schimbat. Atât mentalitatea noastră, prioritățile, cât și activitatea de zi cu zi. Mă bucur totuși că am găsit soluții și nu am stat pe loc. Menirea noastră rămâne aceeași, de a apăra drepturile salariaților membri de sindicat și, prin acțiunile noas­tre, să le sporim încrederea în sindicate și ei să vadă în noi o forță. Iar când va fi ne­voie, sindicatele vor reacționa în cel mai hotărât mod, când vor fi încălcate intere­sele social-economice, profesionale şi de muncă ale membrilor de sindicat.

 

Ne străduim să facem față în orice condiții

Nina Miroliubov, reprezentant al CNSM în raionul Ialoveni

Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu

Desigur că există diverse probleme, sonorizate de la diferite niveluri, dar, indiferent de situația în care ne aflăm, de condițiile de muncă și de trai, ne străduim să apărăm interesele membrilor de sindi­cat, să venim cu un ajutor, un suport. Pro­blemele rămân aceleași, în toate domeni­ile de activitate, deși la acestea s-au mai adăugat altele, dar ne străduim în orice condiții să facem față, să simtă angajații că sunt protejați și este o organizație unde pot să se adreseze, unde primesc răspuns și ajutorul cuvenit.

Probleme sunt și la noi, ca peste tot, dar lumea trebuie să înțeleagă că poate să găsească un sprijin anume la sindicate. Doresc sănătate tuturor și consolidare în continuare!

 

Anul 2020 a fost unul greu pentru toată lumea

Maria Cotorobai, reprezentanta CNSM în raionul Cahul

Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu

Sindicatul a fost şi este un pilon de sus­ţinere directă a lucrătorilor din toate domeniile de activitate. Anul 2020 a fost un an greu pentru toată lumea, şi pentru sindi­cate, îndeosebi. A dat peste cap toate res­ponsabilităţile faţă de latura socială şi cea economică a tuturor agenţilor economici, mai ales a salariaţilor. Salariatul trebuie să simtă că are în spate o forţă care îl apără atunci când el este discriminat la locul de muncă şi i se încalcă drepturile. Da, s-au organizat multe activităţi, dar stresul eco­nomic a fost mai mare. Angajaţii din sfera bugetară au avut norocul să fie asiguraţi in­tegral sau parţial cu salariu, dar pentru cei angajaţi la diferiţi agenţi economici aces­ta a fost lipsă. Nu avem nici o siguranţă şi în ceea ce priveşte locul de muncă. Avem nevoie de o schimbare radicală. Trebuie să convingem acest Guvern, să facem în aşa fel încât să fim auziţi şi ascultaţi. Aș dori ca să depunem efort pentru a spori nivelul de protecţie socială a salariaţilor, ca să cores­pundă cerinţelor actuale. Să fim prudenţi şi responsabili!

 

Autoritățile ne îngrădesc atribuțiile, dar noi trebuie să fim mai duri

Nicolai Nicolaev, reprezentant al CNSM în raionul Basarabeasca

Ziua Sindicalistului prin prisma reprezentanților CNSM în teritoriu

Spre regret, în ultimii ani, Parlamentul ia din drepturile sindicatelor, suntem tot mai îngrădiți în atribuții. Uitați-vă doar câte modificări legislative au efectuat în ultimii cinci ani în Codul muncii, iar consecințele implementării legii în­greunează munca noastră. Mă refer aici și la excluderea drep­tului de veto al organelor sindicale în procedura de concedi­ere a salariaților aleși în organele sindicale și neeliberați de la locul de muncă de bază, dar și la alte modificări. Anterior, autoritățile consultau organele sindicale atunci când aprobau o hotărâre, un proiect de lege, acum, însă, cum procedează? Suntem neglijați totalmente. Ne-am întâlnit și cu foști premi­eri, care ne-au spus că vor soluționa o parte din probleme. Ce avem azi? Nimic. Dau drept exemplu și problema salariaților de la Calea Ferată a Moldovei, care nu și-au primit salariile de câteva luni. Cine a ținut cont de doleanțele sindi­catelor? Trebuie să ne activizăm, să fim mai duri, ca lumea să vadă și să înțeleagă că sindicatele există, sunt active și se im­plică în soluționarea problemelor. Sănătate și putere tuturor membrilor de sindicat și nu doar lor!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și