1 decembrie 2021
Chisinau
Social

Ziua Mondială a Muncii Decente, consemnată la un înalt nivel la Chișinău

Loading
Social Ziua Mondială a Muncii Decente, consemnată la un înalt nivel la Chișinău
Ziua Mondială a Muncii Decente, consemnată la un înalt nivel la Chișinău
sindicate.md

Anual, a 7-a zi a lunii octombrie este dedicată muncii decente, la inițiativa Confederației Internaționale a Sin­dicatelor. Cu acest prilej, la Chișinău au fost organizate mai multe eveni­mente, pentru a atrage atenția asu­pra dreptului fiecărui om la muncă şi la un venit corespunzător care să-i permită un trai decent.

În această zi importantă pentru oa­menii muncii din Republica Moldova, a fost semnat un nou Memorandum de Înțelegere, care stabilește vectorii pentru dezvoltare durabilă și muncă decentă în 2021-2024. Evenimentul a avut loc în incinta unei întreprinderi, unde circa 10% din angajați sunt persoane cu nevoi speciale, fiind și beneficiari ai programelor OIM.

De asemenea, cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a organizat o masă rotundă cu genericul „Crearea locuri­lor de muncă decente – obiectiv comun al partenerilor sociali”.

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, gazda evenimentului, le-a vorbit celor prezenți despre rolul partenerilor so­ciali în crearea locurilor de muncă decen­te. Totodată, a fost pusă problema defici­tului de locuri de muncă ce ar asigura o ocupație deplină. Vicepreședintele CNSM a mai menționat că se menține o rată în­altă a șomerilor de lungă durată, inclusiv în rândul tinerilor. O problemă discutată a fost și faptul că încă mai continuă să fie în creștere numărul locurilor de muncă infor­male și a celor unde se plătesc salarii „în plic”.

Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale, prezent la eveni­ment, a dezvăluit prioritățile ministerului, menționând că dialogul social va fi sus-ținut și promovat de guvern. Sindicatele, la rândul lor, au menționat că sunt gata să vină cu inițiative și să ofere tot sprijinul ne­cesar guvernului în acest sens.

Vladislav Caminschi, director executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, a relevat rolul partene­rilor sociali în crearea locurilor de muncă.

În context, Dan Perciun, președinte al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, a prezentat prioritățile de politică socială menite să asigure un trai decent cetățenilor.

De asemenea, au venit cu discursuri la temă și alți invitați: Svetlana Rusu, repre­zentanta Oficiului Avocatului Poporului, Ala Lipciu, coordonator național al OIM, Ana Mardare, secretar de stat la Ministe­rul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Iurie Scripnic, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Rai­sa Dogaru, director al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Igor Ci­loci, director adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii.

Punctul culminant al evenimentului l-a constituit lansarea Apelului CNSM cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente cu genericul„Crearea locurilor de muncă decente – obiectiv comun al partenerilor sociali”.

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și