20 iunie 2021
Chisinau
Social

Ziua Internațională a asistenților medicali, consemnată în întreaga lume

Loading
Social Ziua Internațională a asistenților medicali, consemnată în întreaga lume
Ziua Internațională a asistenților medicali, consemnată în întreaga lume
agora.ru

Au grijă de sănătatea oameni­lor și salvează vieți. Vorbim des­pre asistenții medicali, care și-au sărbătorit, recent, ziua profesiona­lă. Ziua Internațională a asistenților medicali este consemnată în fiecare an pe 12 mai, în memoria fonda­toarei asistenței medicale moderne, Florence Nightingale. În anul 2021, tematica campaniei este „Nursele, o voce pentru a conduce. O viziune pentru asistența medicală în viitor”. Aceștia spun că au ales această pro­fesie și o fac cu dedicație, chiar dacă salariile pentru munca prestată sunt mici.

Actuala pandemie de Covid-19 a testat capacitățile sistemelor medi­cale din întreaga lume de a face față situațiilor de urgență în sănătate publică. Mai mult ca niciodată, rolul asistenților medicali a crescut sem­nificativ. Asistenții medicali oferă îngrijiri medicale vitale, contribuind într-o mare măsură la o acoperire universală cu servicii medicale.

„Pandemia Covid-19 a venit cu multe provocări pentru sistemul medical, dar în același timp a subli­niat potențialul enorm al asistenților medicali, care poate fi valorificat prin implicarea lor mai plenară în deci­ziile ce vizează domeniul sănătății, prin sporirea numărului de asistenți medicali din țară, prin investiții în educație și crearea unor modele inovative noi și durabile de îngrijiri nursing accesibile pentru populație și, nu în ultimul rând, prin moti­varea financiară și îmbunătățirea condițiilor de activitate”, a menționat Elena Stempovscaia, președintele Asociației de Nursing din Republica Moldova.

Totuși, problema salarizării ca­drelor medicale este una destul de stringentă, iar din această cauză, anual, peste 700 de asistenți medi­cali se concediază. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că pro­blema este prioritară și încearcă să vină cu soluții.

 

Pandemia a venit cu multe provocări, dar a evidențiat potențialul enorm al angajaților din sănătate

 

Maria Bivol, care este asistentă medicală în Secţia îngrijirea copi­ilor prematuri de la Spitalul Clinic Municipal nr. 1, ne-a povestit că deja de 38 de ani este dedica­tă acestei profesii. Ea spune că a început să lucreze la acest spital imediat după ce a absolvit Școala de Medicină, iar acum nu-și imagi­nează o altă activitate.

„Foarte multe lucruri s-au în­tâmplat în toți acești ani. Avem și amintiri frumoase, și triste. Starea sănătății copiilor este tot mai pre­cară, noi trebuie să acționăm rapid, când e cazul, îi transferăm la tera­pie intensivă. Sunt și situații grave, care ni s-au întipărit și chiar rămân în inimă”, susține Maria Bivol.

Asistenta medicală ne spune că a avut diferite perioade în viață, care mai bune, care mai rele, dar niciodată nu a renunțat la profesia aleasă. „A fost greu, dar totuși am rămas aici. Nu puteam lăsa copi­ii noștri, așa greu cum a fost, am muncit mai departe. Veneam la serviciu, salariul ne era dat cu în­târziere… Nu a fost bine mereu, dar am lucrat. Mi-a fost drag ca să muncesc”, își amintește asistenta medicală.

Președinta Asociației de Nur­sing din R. Moldova, Elena Stem­povscaia, susține că este nevoie de investiții, pentru a pregăti mai multe cadre medicale pentru țara noastă. „În comparație cu alte țări, salariul rămâne a fi încă mic, insuficient pentru existență. Chiar și 5000-7000 de lei, vă dați seama că nu este suficient astăzi cu așa prețuri. S-ar cere din partea sta­tului o motivație pentru asistenții medicali, pentru a-i putea menține în țară. Și nu vorbesc doar de sa­lariu, dar si de condițiile bune de muncă, și de spațiul locativ”, re­marcă Elena Stempovscaia.

Iar președintele Federației Sin­dicale „Sănătatea”, Aurel Popovici, spune că deși salariul asistenților medicali a fost majorat cu 60 la sută, în perioada pandemiei, ori­cum Republica Moldova se con­fruntă cu problema lipsei de ca­dre.

„Activitatea asistenților medicali este foarte importantă pentru sis­temul de sănătate. Ei sunt cei care se află în prima linie, sunt lângă pacienți. Sunt 24 din 24 de ore și, evident, revine un lucru enorm pe umerii acestor lucrători medicali. De aceea, pentru noi este o pro­blemă extrem de mare. Ne bucură faptul că, pe parcursul anului 2020, s-au reușit creșteri salariale”, relevă Aurel Popovici.

Problema asigurării cu resurse umane în domeniul medicinei este una prioritară, susține și Tatiana Zatâc, secretar de stat la Minis­terul Sănătății. „Noi monitorizăm permanent asigurarea sistemului cu medici și asistente medicale. Aceasta este foarte important, în special, în acordarea asistenței medicale în contextul pandemiei de Covid-19. Dacă vorbim despre asistenții medicali, putem spune că în acest sens lucrurile sunt puse la punct mai bine, deoarece în raioa­ne avem o asigurare relativ bună cu cadre medicale cu studii medii”, a menționat Tatiana Zatâc.

În prezent, în sistemul medical activează circa 15300 de asistenți medicali. Pe parcursul anului 2020, s-au disponibilizat 2700 de asistenți medicali și s-au angajat numai 1980, ceea ce înseamnă o descreștere destul de semnifica­tivă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și