30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Valabilitatea înscrierilor în carnetele de muncă. Concediere pentru absenţa de la serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Valabilitatea înscrierilor în carnetele de muncă. Concediere pentru absenţa de la serviciu
Valabilitatea înscrierilor în carnetele de muncă. Concediere pentru absenţa de la serviciu
Vocea poporului
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Valabilitatea înscrierilor în carnetele de muncă

 

În ce măsură carnetele de muncă vor mai fi valabile după scoaterea lor din circuit?

Vera Arpentin, Leova

 

Potrivit art. VIII din Legea nr.123 din 07.07.2017 pentru modifi­carea și completarea unor acte legislative, carnetele de muncă eli­berate până la data de 1 ianuarie 2019 rămân opozabile terților în condițiile stabilite de legislația aplicabilă până la data de 1 ianuarie 2019. În acest sens, pct. 3 din Hotărârea Guvernului Republicii Mol­dova cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de mun­că și la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 și nr. 426  din  15.05.2018 dispune că „Înscrierile în carnetele de muncă efectuate până la 1 ianuarie 2019 își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate la necesitate.

 

Concediere pentru absenţa de la serviciu

 

Doresc să aflu dacă angajatorul este obligat să preavizeze salariatul despre  concediere pe motivul absenței de la ser­viciu?

Victor Cibîrciu, Florești

 

În primul rând, urmează de concretizat că salariatul poate fi con­cediat pentru absență de la serviciu numai în condițiile legii, adică doar pentru absență fără motive întemeiate de la lucru timp de pa­tru ore consecutive (fără a ţine cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă. În cazul în care aceste condiții nu vor fi respectate, concedierea salariatului nu se admite. În al doilea rând, absența fără motive întemeiate de la lucru timp de patru ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă constituie o încălcare a disciplinei de muncă. La concedierea salariatului ca urmare a încălcării disciplinei de muncă inclusiv, în temeiul art. 86, alin. (1), lit. h), adică pentru absență de la serviciu, în condițiile spe­cificate mai sus, preavizarea nu este obligatorie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand