24 ianuarie 2022
Chisinau
Dialoguri

Vadim Borisov: „În condițiile de azi, sindicatele trebuie să aibă o abordare nouă pentru apărarea drepturilor”

Loading
Dialoguri Vadim Borisov: „În condițiile de azi, sindicatele trebuie să aibă o abordare nouă pentru apărarea drepturilor”
Vadim Borisov: „În condițiile de azi, sindicatele trebuie să aibă o abordare nouă pentru apărarea drepturilor”
Vocea poporului

Interviu cu Vadim Borisov, secretar regional al Union Global IndustriALL

– Dle Borisov, prin ce s-au manifestat noile condiții le­gate de pandemie în Rusia, în particular, și pe glob, în general?

– Din păcate, în Rusia situația este destul de critică. De pe 28 octombrie până pe 7 no­iembrie, în țara noastră a fost instituit regimul de carantină. Mă bucur că la dumneavoas­tră, în Republica Moldova, încă mai puteți să vă întruniți fizic și să discutați problemele actuale. Situația e destul de complicată pe întreaga planetă și, probabil, așa va fi și în prima jumătate a anului 2022.

– În septembrie, a avut loc congresul Federației Union Global IndustriALL. Ce pro­bleme au fost abordate la acest forum?

– Evenimentul a avut loc on-line. A fost aleasă noua conduce­re, au fost adoptate modificări la programul, la statutul Federației. A fost ales un nou secretar gene­ral, care provine din sindicatele norvegiene. Unul din scopurile noului program rezidă în protecția drepturilor sociale ale membrilor de sindicat în condițiile pandemi­ei, când milioane de angajați nu doar au trecut la lucrul la distanță, dar și mulți și-au pierdut locurile de muncă. Iar acum angajatorii fac noi angajări, dar deja în alte condiții. Mulți angajatori, pretex­tând pandemia de Covid-19, nu fac indexările necesare, nu achită indemnizațiile cuvenite. Cerce­tările din ultima vreme, inclusiv decernarea Premiului Nobel pen­tru economie, demonstrează că majorarea salariului minim, a sa­lariului mediu și, în genere, a sa­lariului, nu conduce la reducerea numărului locurilor de muncă. În context, trebuie să subliniem fap­tul că Union Global IndustriALL își menține poziția, noi pledăm pentru majorarea salariilor și pentru condiții decente de muncă și avem argumente forte, inclusiv în persoana laureaților Premiului Nobel pentru economie pe anul 2021, David Card, Joshua Angrist și Guido Imbens. Aceștia au fă­cut cercetări în domeniu timp de 30 de ani, iar rezultatele lor de­monstrează că protecția social-economică a angajaților consti­tuie un criteriu indispensabil în avansarea societății industriale și în echitatea socială.

– Deși Union Global Indus­triALL este prezentă pe mai toate meridianele, probabil, organizațiile sindicale pri­mare constituie un nucleu important în activitatea acesteia.

– Desigur. A doua problemă asupra căreia insistă Union Glo­bal IndustriALL este consolida­rea organizațiilor sindicale prin instruire, organizing, recrutare. Numai profesioniștii pot obține succese solide în domeniu, lucru de care trebuie să ținem cont. Gu­vernul, patronatele găsesc mereu posibilități și finanțe să-și in­struiască reprezentanții. Și noi, sindicatele, ar trebui să instruim, să pregătim liderii pentru a fi la curent cu toate modificările în legislație care țin de relațiile de muncă, de salarizare etc., pen­tru a putea negocia de la egal la egal cu angajatorii. Deși aceas­ta e doar la modul teoretic, de­oarece de partea angajatorilor este și sistemul, și securitatea, și finanțarea. Atuul sindicatelor în aceste condiții este solidaritatea, intelectul, forța de convingere pentru a-și argumenta poziția.

– Pentru orice angajat, prin­cipalul este un loc de mun­că stabil, un salariu decent chiar dacă este nevoit să lu­creze la distanță…

– Aveți dreptate. O altă direcție a Union Global IndustriALL este elaborarea unei politici industri­ale stabile. Este vorba, de fapt, de ceea ce am vorbit la început, de salariu stabil, de condiții decente, despre contracte de muncă pe termen lung. Bineînțeles, în con­text este vorba de tehnologiile digitale, de robotizare. În timpul pandemiei, angajații au lucrat la distanță și după depășirea aces­teia nu se va reveni la relațiile de muncă anterioare. Nu se știe dacă vor rămâne la lucrul la distanță, precum activează programatorii și alții. Aceasta îi scutește pe angajatori de cheltuieli de în-treținere a oficiului. Însă în acest caz muncitorii se confruntă cu problema zilei de muncă ne­normate, lucrând de acasă, dar, în același timp, ei sunt la orice oră sunați de către angajator și obligați să efectueze anumite lu­crări. Deși angajatul se află, chi­purile, acasă, este ocupat mai tot timpul. Dacă munca la distanță va lua amploare, aceasta ar însemna prăbușirea solidarității, atât de importantă pentru sindicate. În condițiile digitalizării, ale muncii la distanță, sindicatele ar trebui să găsească o abordare nouă pentru a comunica și a susține apărarea drepturilor lor sociale. În context, sindicatele ar trebui să abordeze chestiunea privind suplimentarea salariului în legătură cu creșterea cheltuielilor angajatului. Când lu­crează de acasă, acesta consumă curent electric, resurse tehno­logice, care se uzează, cheltuieli pe care le plătește din buzunarul său.

Union Global IndustriALL pro­movează o trecere echitabilă, treptată la noile condiții de mun­că, instruind personalul, făcând investiții în locurile de muncă pentru a nu permite sărăcirea populației. Federația este platfor­ma în care organizațiile membre îți împărtășesc experiența, atât pozitivă, cât și negativă, pentru a găsi soluțiile optime și a merge înainte.

IndustriALL Global Union este o federație sindicală globală, fon­dată la Copenhaga la 19 iunie 2012. Aceasta reprezintă mai bine de 50 de milioane de membri din peste 140 de țări, care lucrează pe lanțurile de aprovizionare în sec­toarele miniere, energetice și de fabricație la nivel global.

– Vă mulțumim pentru tim­pul acordat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya