11 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Un poliţist protejat, un cetăţean apărat

Loading
Fără categorie Un poliţist protejat, un cetăţean apărat
Un poliţist protejat, un cetăţean apărat
congres-sindicatul-demnitate

Foto: Ion Sclifos

Pe 28 mai, a avut loc Congresul II al Sindicatului „Demnitate”, menit să apere dreptu­rile, interesele tocmai a acelei tagme de profesionişti, lucrători ai poliţiei, de care de­pinde ordinea publică, securitatea vieţii noastre cotidiene. S-a dovedit un eveniment de importanţă majoră, după cum a relevat Mihail Laşcu, liderul acestui sindicat, în virtutea faptului că a implicat un bilanţal activităţii de cinci ani de zile de la constitu­irea Sindicatului „Demnitate”, care reprezintă lucrătorii din poliţie. Pentru că, după cum a remarcat președintele acestor sindicate, lucrătorii din organele de menţinere a ordinii publice au şi ei nevoie de o anumită protecţie socială.

 

 

De fapt, a evidenţiat Mihail Laşcu, congresul mai înseamnă şi o totalizare finală, după trei luni de dezbateri în cadrul orga­nizaţiilor primare din ţară, care au vizat rezultatele activităţii lor, alegerea preşedinţilor şi comite­telor sindicale locale. Majorita­tea acestora au fost realeşi, ceea ce înseamnă, în opinia preşedin­telui Sindicatului „Demnitate”, o confirmare a faptului că politica promovată de structura sindi­cală respectivă este una corectă, conform aşteptărilor membrilor acesteia. Unde mai pui, a subli­niat Mihail Laşcu, că liderii orga­nizaţiilor sindicale primare caută să apere interesele, drepturile poliţiştilor, membri ai Sindica­tului „Demnitate”, fără a renunţa la exercitarea obligaţiilor lor de bază, care comportă riscuri deo­sebite.

În afară de aceasta, Congresul II al Sindicatului „Demnitate” a adoptat o strategie privind plani­ficarea activităţii acestuia pentru următorii cinci ani. Mihai Lașcu a anunţat că se va proceda la un nou stadiu de dialog social con­structiv cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Inspectoratul General de Poliţie. În context, se preconi­zează operarea unor modificări, completări la legea specială de activitate a poliţiei şi la statutul de poliţist, adoptarea unor acte legislative care să asigure un pa­chet social garantat, precum ar fi dreptul la locuinţe de serviciu, la tratamentul balneosanatorial, la odihnă pentru familiile şi copiii poliţiştilor, de asemenea asigu­rarea echipamentului necesar pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu. Or, în caz contrar, aver­tizează Mihail Laşcu, eficienţa activităţii de prestare a servicii­lor privind ordinea şi securitatea publică a cetăţeanului va avea de suferit.

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldo­va, care a fost prezent la congres, a apreciat activitatea Sindicatu­lui „Demnitate” drept una „com­bativă”. Liderii ei se arată fermi la întâlnirile cu conducătorii Gu­vernului ţării în apărarea intere­selor, a drepturilor lucrătorilor din organele de poliţie.

El a remarcat că această orga­nizaţie sindicală este una dintre cele mai unite din ţară. Aceasta şi pentru că a fost prima federaţie care a păşit pe calea consolidării rândurilor ei, mai multe struc­turi fuzionând, au creat Fede­raţia Sindicatelor din Moldova „Sindlex”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și