14 august 2022
Chisinau
Social

Un pas înainte în vederea remunerării echitabile a medicilor

Loading
Social Un pas înainte în vederea remunerării echitabile a medicilor
Un pas înainte în vederea remunerării echitabile a medicilor
arthapurna.com

Cu siguranță, năpasta care a ve­nit pe capul nostru, pandemia de coronavirus, ne-a determinat să pri­vim lumea cu alți ochi, să înțelegem că sănătatea, cel mai scump lucru din viață, nu o poți cumpăra. Dar, mai ales, ne-a îndemnat, ne-a fă­cut să-i prețuim la justa lor valoare pe medici, adevărații eroi ai zilelor noastre, care au salvat multe vieți, iar unii dintre ei, spre marele nostru regret, au plătit cu sănătatea și chiar cu viața.

Federația Sindicală „Sănătatea” a fost mereu alături de colegii lor „în halate albe”. Chiar de la începu­tul pandemiei de COVID-19, liderii sindicali au pus problema asigurării personalului medical cu echipament individual special de protecție, con­form cerințelor OMS.

Întrucât medicii activează în condiții cu risc sporit de contractare a bolii, sindicatele insistă ca medi­cii să fie supuși examenului medical și testați periodic la coronavirus, să le fie supravegheată sănătatea în permanență, în toate instituțiile din ramură.

În altă ordine de idei, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a cerut, printr-o scrisoare deschisă către autoritățile de diferite niveluri, ca virusul COVID-19 să fie recunos­cut drept boală profesională. Sindi­catul a lansat o serie de propuneri către oficiali, de revizuire a legislației vizând bolile profesionale.

Totodată, federația de branșă a luptat întotdeauna pentru majora­rea salariilor medicilor. Convinge­rea fermă a liderilor sindicali este că lucrătorii medicali trebuie să fie stimulați, ei au nevoie de condiții normale de muncă, pentru a-și pu­tea întreține familia și a avea un trai decent.

Bineînțeles, în situația de pande­mie nimeni dintre medici nu a avut de gând să plece în străinătate, nu numai de aceea că granițele tuturor țărilor erau închise ermetic.

Majoritatea covârșitoare a cadrelor me­dicale au dat dovadă de profesionalism și bună-credință în exercitarea profesiei, chiar de spirit de sacrificiu.

 

Retribuirea muncii în caz de cumulare de funcții pentru personalul medical și nemedical a fost modificată

 

Recent, Cabinetul de miniștri a mo­dificat Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanita­re publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Modi­ficările operate la Hotărârea de Guvern 837/2016 au fost efectuate fiind luate în considerație propunerile Federației Sindi­cale „Sănătatea”.

„Urmare a multiplelor demersuri ofi­ciale pe care le-am înaintat, Guvernul a aprobat ca suplimentele pentru cumularea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente se fie stabilite persona­lului, la necesitate, astfel încât să nu afec­teze calitatea serviciilor prestate, prin actul administrativ al conducătorului, în limitele mijloacelor fondului de salarizare”, a decla­rat Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”.

El a adăugat că, totodată, cuantumul suplimentului pentru cumularea de funcții va fi stabilit de părțile contractului indivi­dual de muncă, în raport cu volumul real de lucrări executate, dar nu mai mic de 50%, iar pe de altă parte, acesta nu poate depăși 100% din salariul de funcție stabilit conform vechimii minime în specialitate pentru funcția vacantă, temporar vacantă sau temporar absentă.

De asemenea, documentul prevede că în cazul cumulării atribuțiilor unei funcții de către mai mulți angajați, cuantumul suplimentului de plată pentru cumularea de funcții se stabilește proporțional cu vo­lumul lucrărilor executate de către fiecare dintre ei, în limitele salariului de funcție stabilit pentru funcția cumulată.

Potrivit proiectului, a fost aprobată și permiterea lucrului prin cumul pentru per­sonalul de conducere – medici (directori, vicedirectori și șefi de departamente), în volum de până la 0,5 funcții (în comparație cu 0,25 funcții prevăzute până acum), cu acceptul Consiliului Administrativ al instituției, ceea ce anterior era interzis.

 

Fără privilegii sau abuzuri

Documentul prevede ajustarea regle­mentărilor privind plata premiilor perso­nalului de conducere. Astfel, plata pre­miilor personalului de conducere va fi efectuată cu ocazia zilelor profesionale și de sărbătoare, cu achitarea acestora din economiile formate, în baza condițiilor sta­bilite în Regulamentul intern al instituției privind acordarea premiului angajaților. Se păstrează condiția că personalul de conducere va fi premiat doar în cazurile premierii salariaților din subordine, pentru a se evita abuzurile în funcție, ne-a expli-cat Igor Zubcu, vicepreședinte al Federa-ției Sindicale „Sănătatea”.

Medicilor cu funcţie de conducere şi adjuncţilor lor (medici) din instituțiile medico-sanitare li se permite, în aceeași unitate, în cazul funcţiei vacante a medi­cului specialist/medicului de familie, să presteze munca prin cumul conform spe­cialităţii în volum de până la 0,5 salariu de medic specialist/medic de familie, în con­diţiile de salarizare stabilite pentru funcția în cauză.

În același context, Regulamentul re­spectiv prevede că salariul de funcție, su­plimentele la salariul de funcție, precum și acordarea premiilor personalului de con­ducere, se stabilesc de persoana responsa­bilă a fondatorului instituției.

Nu se consideră interimat situaţia când funcţia de conducere este exercitată tem­porar de către locţiitorul titularului funcţiei în cauză. În acest caz nu se plăteşte dife­renţa de salarii pentru executarea obliga­ţiilor conducătorilor, în lipsa provizorie a acestora, de către locţiitorii titulari.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor