17 ianuarie 2021
Chisinau
Social

Un nou sistem de salarizare a lucrătorilor din telecomunicații

Loading
Social Un nou sistem de salarizare a lucrătorilor din telecomunicații
Un nou sistem de salarizare a lucrătorilor din telecomunicații
fscm.md

Oamenii sunt resursa cea mai de preț într-o compa­nie. Pornind de la acest fapt, SA „Moldtelecom” a imple­mentat, începând cu 1 iunie 2018, un nou sistem de sa­larizare ca să-i motiveze pe salariați să facă performanțe. Pentru a-i ajuta pe președinții comitetelor sindicale de la „Moldtelecom” să înțeleagă mai bine noua metodă, Fe-derația Sindicatelor din Co-municații a organizat un se­minar cu tema „Remunerarea muncii”.

Constanța Bejinari, șefa De­partamentului resurse umane de la SA „Moldtelecom”, a explicat cum funcționează noul sistem de salarizare și a răspuns la întrebă­rile adresate de liderii  de sindi­cat.

Noua metodă oferă mai multe oportunități. Cum ar fi, de exem­plu, faptul că toată echipa poa­te efectua lucrări de dezvoltare (instalări) cu achitarea bonusului suplimentar la salariul de funcție pentru fiecare instalare. De ase­menea, va fi exclusă discriminarea la repartizarea sarcinilor de lucru între personalul operațional de către manageri, respectiv, elimi­narea conflictelor între angajați. Astfel, venitul lunar al angajatu­lui va fi compus din salariu de funcție și bonus individual și de echipă.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com