2 iulie 2022
Chisinau
Auto

Trusa de supravieţuire, ce trebuie să conțină

Loading
Auto Trusa de supravieţuire, ce trebuie să conțină
Trusa de supravieţuire, ce trebuie să conțină

 

 

trusa-auto

Foto: nmn.kz

Fiecare automobilist, după câţiva ani de practică la volan, adu­nă în propria maşină sumedenie de acceso­rii, piese de schimb şi consumabile pe care le consideră absolut ne­cesare în caz de nevoie. Pe multe dintre acestea le-a folosit poate o sin­gură dată, iar pe altele niciodată.

 

În ţara noastră, regu­lamentul prevede obliga­tivitatea pentru condu­cătorii de automobile de a avea în maşină o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflec­torizante şi un stingător de incendiu. Nerespecta­rea acestei prevederi este considerată contravenţie şi poate fi sancţionată cu avertisment sau amendă.

Astfel, specialiştii în securitate rutieră reco­mandă automobiliştilor, pe lângă cele trei acceso­rii obligatorii prin lege, să aibă la bord şi următoa­rele:

 

• lanternă cu baterii electrice. Aceasta se do­vedeşte foarte necesară pe timp de noapte dacă trebuie iluminată roata ce trebuie înlocuită sau dacă veţi căuta un loc de staţi­onare sau un drum de ac­ces lăuntric, neiluminat;

• o pereche de mănuşi de protecţie care vă pot proteja mâinile şi pot ţine cald pe timpul interven­ţiei la maşină dacă afară este frig;

• vestă de semnalizare prevăzută cu benzi reflec­torizante care pot fi vizi­bile de la o distanţă de cel puţin 300 metri. Specia­liştii consideră că această vestă poate fi utilă orică­rei persoane care coboară din maşină în caz de ne­cesitate, mai ales dacă se află pe o autostradă sau drum naţional de mare circulaţie. Specialiştii re­comandă această vestă arătând că durata medie de viaţă a unei persoane ce coboară noaptea din­tr-o maşină pe autostradă (dacă nu este echipată cu vestă) este de numai 20 de minute;

• un cablu de remorca­re despre a cărui utilitate nu mai este cazul să vor­bim;

• un set de cabluri de pornire. Dacă vă va lăsa bateria de acumulatori pe neaşteptate numai împrumutând curent de la altă maşină veţi putea pleca mai departe;

• un spray de umflare rapidă a anvelopei;

• un set de becuri de rezervă şi un set de sigu­ranţe electrice.

 

Trusa poate fi dispusă într-o cutie separată. În funcţie de magazinele de unde aţi cumpărat acce­soriile respective, costul total al trusei de securi­tate menţionate este cu­prins între 200-400 lei. Comparativ, în Franţa, o astfel de trusă, care cu­prinde accesoriile menţi­onate mai sus (mai puţin cablurile de remorcare şi de pornire) costă în jur de 100 de euro.

 

 

Что должно входить в набор для выживания?

 

Каждый автомобилист после нескольких лет за рулем собирает в своей машине множес­тво аксессуаров, зап-частей и предметов, которые он считает со­вершенно необходи­мыми в случае чего. В итоге, многое из все­го этого используется всего однажды, а кое-что и вовсе остается лежать мертвым гру­зом.

 

В нашей стране Прави­ла дорожного движения предусматривают, что во­дители обязаны иметь в машине медицинскую ап­течку для оказания сроч­ной помощи, два светоот­ражающих треугольника и огнетушитель. Несоблю­дение этой нормы счита­ется правонарушением и карается предупреждени­ем либо штрафом.

Специалисты в облас­ти дорожной безопаснос­ти советуют автомобилис­там запастись, кроме этих трех аксессуаров, которые предусмотрены законом в обязательном порядке, еще и следующими пред­метами:

 

• электрический фо­нарь на батарейках. Он окажется весьма полез­ным в ночное время, если нужен свет для замены ко­леса, в случае если придет­ся искать место, чтобы ос­тановиться, либо неосве­щенную окольную подъез­дную дорогу;

• пара защитных пер­чаток – они защитят руки и уберегут от холода, если придется чинить машину в морозную погоду;

• сигнальный жилет с отражающими полоска­ми, которые видны с рас­стояния не менее 300 м. Специалисты считают, что данный жилет полезен любому человеку, кото­рый выходит из машины в случае необходимости, особенно при нахождении на оживленной автотрас­се или дороге националь­ного значения. По подсче­там французских специа­листов, которые настойчи­во рекомендуют использо­вать данный жилет, сред­няя продолжительность жизни человека, который выходит ночью из маши­ны на автотрассу состав­ляет всего 20 минут;

• буксирный трос, о пользе которого не стоит напоминать;

• комплект пусковых проводов. Если ваш акку­мулятор неожиданно ся­дет, вы сможете тронуть­ся с места только «одол­жив» электричество у дру­гой машины;

• шинонаполнитель для быстрого ремонта и накач­ки проколотых шин;

• набор запасных ламп и предохранителей.

 

Все это можно раз­местить в отдельную коробку из пластика или картона. В зависи­мости от магазина, где вы купили соответству­ющие аксессуары, об­щая стоимость набо­ра составляет 200-400 леев. Для сравнения во Франции подобный на­бор со всеми перечис­ленными аксессуарами (кроме троса и пуско­вых проводов) достига­ет примерно 100 евро.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor