21 iulie 2024
Chisinau
Social

Trimitere în concediu neplătit, contestată de salariaţii de la Fabrica de sticlă

Loading
Social Trimitere în concediu neplătit, contestată de salariaţii de la Fabrica de sticlă
Trimitere în concediu neplătit, contestată de salariaţii de la Fabrica de sticlă
fabrica-de-sticla

Foto: fgov.md

 

Peste o sută de angajaţi ai Fa­bricii de sticlă din Chişinău s-au pomenit, de la începutul acestui an, în concediu neplătit, conform unui ordin cu privi­re la sistarea activităţii acestei entităţi, semnat de Ion Cîrstea, administratorul întreprinderii. După ce au aflat de intenţia angajaţilor de a contesta în in-stanța de judecată legalitatea acestei decizii, reprezentanţii administraţiei au anunţat că o vor revizui.

 

Cu toate acestea, salariaţii Fabricii de sticlă din Chişinău au şanse reale să ră­mână în afara muncii, până pe 20 ianu­arie, aşa cum prevede ordinul respectiv, emis pe 29 decembrie 2016.

Contactat telefonic pentru a oferi mai multe detalii, Ion Cîrstea s-a eschivat ini­ţial să ofere informaţii, sub pretextul că nu ar fi în ţară şi că s-ar afla în concediu pe cont propriu. El a precizat totuşi că nu a luat încă vreo decizie în ceea ce priveşte revizuirea disputatului ordin şi nici nu a dat indicaţii în acest scop subalternilor săi.

Ion Cîrstea a mai specificat că angaja­ţii ar fi fost informaţi despre sistarea ac­tivităţii întreprinderii în cadrul unei şe­dinţe cu participarea tuturor lucrătorilor, organizată chiar în ziua emiterii ordinu­lui. El a menţionat că vor fi căutate soluţii pentru această problemă atunci când va reveni din concediu, lucru care ar urma să se întâmple luni, 16 ianuarie.

De cealaltă parte, Mihail Doboş, pre­şedintele comitetului sindical de la uni­tate, a remarcat că salariaţii de la Fabrica de sticlă din Chişinău au luat cunoştinţă de prevederile ordinului în cauză abia pe 2 ianuarie 2017. Atunci, ei s-au prezen­tat la serviciu şi nu li s-a permis să intre pe teritoriul întreprinderii, la locurile de muncă.

În consecinţă, salariaţii au organizat o acţiune de protest la poarta întreprinde­rii. În context, ei au întocmit un proces-verbal în care au constatat că ordinul sus-menţionat contravine legislaţiei muncii şi au solicitat anularea lui. În caz contrar, angajaţii şi-au anunţat intenţia de a ata­ca această decizie în instanţa de judecată pentru apărarea dreptului lor la muncă.

În aceeaşi zi, pe pagina web a între­prinderii a fost postat un 

comunicat de presă. „…ca urmare a recepționării re­vendicărilor înaintate, administrația în­treprinderii, în vederea soluționării pe

cale amiabilă a conflictului, își va revi­zui decizia luată prin ordinul 189 din 29.12.2016, căutând soluții alternative”, se menţionează în comunicat. În conti­nuare, Federaţia „Sindicons” a expediat Inspectoratului de Stat al Muncii o scri­soare prin care comunică despre emite­rea de către administratorul Fabricii de sticlă din Chişinău a unui ordin ce con­travine legislaţiei muncii. Pe această cale, reprezentanţii „Sindicons” solicită efec­tuarea unui control al legalităţii ordinu­lui respectiv şi obligarea conducerii aces­tei întreprinderi să respecte prevederile legii şi să nu admită încălcarea dreptului la muncă al salariaţilor.

Ordinul cu pricina prevede sistarea ac­tivităţii întreprinderii pe durata sărbăto­rilor de iarnă şi întreruperea activităţii de muncă a tuturor salariaţilor în perioada 2 – 20 ianuarie 2017. Totodată, adminis­traţia şi-a rezervat dreptul de a atrage la muncă unii angajaţi în cazul unor munci neprevăzute sau care urmează a fi efectu­ate de urgenţă.

Administraţia îşi justifică decizia lua­tă prin productivitatea scăzută a muncii, generată de temperaturile joase, şi impo­sibilitatea tehnică de a asigura încăperile cu agent termic.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand