4 octombrie 2023
Chisinau
Oficial

Tranziția la economia verde, factor care va crea noi oportunități pe piața muncii

Loading
Oficial Tranziția la economia verde, factor care va crea noi oportunități pe piața muncii
Tranziția la economia verde, factor care va crea noi oportunități pe piața muncii
Vocea poporului

Oportunitățile tranziției la eco­nomia verde și rolul sindicate­lor din Republica Moldova în acest proces a fost subiectul de bază al întrevederii de marți, 29 noiembrie, a președintelui Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, și a vicepreședintei CNSM, Lilia Franț, cu Marianne Jacobsen Toftgaard, consultant în domeniul politi­cilor cu privire la schimbările climatice de la Nordic Consul­ting Group, și Alexandr Iscen­co, președintele organizației MEGA Generation.

Reprezentanții celor două organizații specializate în domeniul implementării proiectelor și programelor menite să contri­buie la îmbunătățirea situației în domeniul schimbărilor climatice s-au arătat interesați să afle cum stau lucrurile în Republica Moldova la capitolul tranziție la economia verde, ce se cunoaște despre acest proces, care sunt obstacolele care stau în calea dezvoltării unor proiecte orien­tate spre tranziția la economia verde.

Conducerea CNSM a menționat că acest subiect este unul de interes pentru mișcarea sin­dicală, deosebit de important, de perspectivă, iar sectoare pre­cum cel agricol, construcții, di­verse domenii în care activitatea se desfășoară în condiții nocive, ar putea beneficia de pe urma tranziției la economia verde.

Părțile au menționat că sunt necesare mai multe eforturi în­dreptate spre promovarea acestei tranziții, prin activități de informare, ajustarea cadrului legal la normele internaționale, im­plicarea tinerilor sindicaliști în preluarea și implementarea de bune practici în domeniul dat, și s-au arătat deschise să dezvolte relațiile de colaborare.

Totodată, Igor Zubcu s-a re­ferit la activitățile recente legate de aderarea la Confederația Eu­ropeană a Sindicatelor (ETUC), participarea la Congresul Confederației Internaționale a Sindica­telor (ITUC), prioritățile CNSM cu privire la Obiectivele de Dezvol­tare Durabilă.

De asemenea, s-a discutat despre situația în domeniul par­teneriatului social, activitatea Co­misiei naționale pentru consultări și negocieri colective, inițiativele și revendicările CNSM în domeniul social-economic din ultima perioadă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand