23 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Transferul salariatului la o altă unitate. Concedierea angajaților fără acordul sindicatelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Transferul salariatului la o altă unitate. Concedierea angajaților fără acordul sindicatelor

cariereonline.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Transferul salariatuluila o altă unitate

 

Doresc să aflu care sunt cerințele legii în caz de transferare a salariatului la o altă unitate?

Vasile Caraman, Chișinău

 

Procedura de concediere în legătură cu transferarea salariatu­lui la o altă unitate este reglementată de art. 88 prim din Codul muncii. Așadar, potrivit acestei norme, angajatorul este în drept să concedieze salariaţii în legătură cu transferarea la o altă unitate (art. 86 alin.(1) lit. u) din Codul muncii) doar cu condiţia că: va primi un demers în scris din partea unui alt angajator, prin care se solici­tă concedierea prin transfer a salariatul respectiv, se va adresa în scris salariatului a cărui concediere se solicită în vederea obţinerii acordului scris al acestuia pentru concediere, va achita salariatului concediat, în ziua eliberării din serviciu, toate sumele ce i se cuvin de la unitate etc.

 

Concedierea angajaților fără acordul sindicatelor

 

Care  sunt consecințele concedierii unui salariat membru de sindicat, fără acordul sau fără consultarea organului sindical de la unitate?

Boris Borș, Călărași

 

În primul rând, la examinarea litigiului individual de muncă de către instanţa de judecată, angajatorul este obligat să dovedeas­că legalitatea şi să indice temeiurile transferării sau eliberării din serviciu a salariatului. În al doilea rând, în cazul contestării de către salariatul membru de sindicat a ordinului de concediere, instanţa de judecată va solicita acordul (opinia consultativă) al organului (orga­nizatorului) sindical privind concedierea salariatului respectiv.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand