20 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Transferul la un alt serviciu. Demiterea în cazul reducerii statelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Transferul la un alt serviciu. Demiterea în cazul reducerii statelor
eliberare

Foto: kbkt24.ru

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

 

Transferul la un alt serviciu, doar cu acordul scris al părţilor

 

guestion

Mai am 11 luni până voi obţine dreptul la stabilirea pen­siei de vârstă. Este în drept angajatorul să mă transfere la o altă unitate fără acordul meu?

 

Ion Popovici, Hânceşti

 

În conformitate cu art. 74, alin. (1) din Codul muncii, transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi, precum şi angajarea prin transfer la o muncă permanentă la o altă unitate ori într-o altă localitate împreună cu unitatea, se permit nu­mai cu acordul scris al părţilor. Din acest motiv, angajatorul nu are dreptul, fără acordul dumneavoastră, să vă transfere la o muncă permanentă la o altă unitate.

 

Demiterea în legătură cu reducerea statelor de personal

 

guestion

Lucrez la o întreprindere. Angajatorul m-a informat că, în legătură cu reducerea statelor de personal, sunt con­cediat şi trebuie să eliberez locul de muncă în termen de trei zile. Ordinul de concediere nu mi-a fost adus la cunoştinţă, ci mi s-a cerut să scriu cerere de demisie. Totodată, nu mi-a fost achitat salariul pentru ultima lună lucrată. Cum să procedez în această situaţie?

 

Mihail Topor, Chişinău

 

Având în vedere că situaţia descrisă are un caracter generalizat, nu vă putem da un răspuns mai concret şi vă comunicăm următoa­rele.

Reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate re­prezintă unul din motivele care permit desfacerea contractului in­dividual de muncă la iniţiativa angajatorului. Acest lucru este pre­văzut în art. 86, alin. (1), lit. c) din Codul muncii, fapt pentru care legislaţia prevede o procedură aparte în acest sens. Astfel, potrivit art. 88 din Codul muncii, angajatorul este în drept să concedieze salariaţii de la unitate în legătură cu reducerea numărului sau a sta­telor de personal doar cu condiţia că: va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), motivat din punct de vedere juridic, cu privire la reducerea numărului sau a statelor de personal; va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) cu privire la preavizarea, sub semnă­tură, a salariaţilor cu două luni înainte de reducerea numărului sau a statelor de personal; va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective şi altele.

 

Citește și: Reorganizarea întreprinderii. Răspunderea materială

 

Referitor la termenul de trei zile, în care, la indicaţiile angajato­rului urma să eliberaţi locul de muncă, procedura de concediere în cazul dat nu prevede aşa ceva.

Cât priveşte propunerea angajatorului de a scrie cerere de demi­sie, sunteţi în drept să refuzaţi aceasta, deoarece demisia reprezintă un drept, dar nu o obligaţie a salariatului de desfacere a contractului individual de muncă, din proprie iniţiativă, adică fără a fi impus de cineva.

Demisia salariatului constituie, de asemenea, un temei de sine stătător (art. 85, alin. (1) din Codul muncii) de desfacere a contrac­tului individual de muncă, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Până la expirarea acestui termen, aveţi dreptul să vă retrageţi cererea sau să depuneţi alta prin care să o anulaţi pe prima (art. 85, alin. (4) Codul muncii). Totodată, vă informăm că, în legătură cu încetarea contractului in­dividual de muncă, inclusiv în caz de demisie, salariatului îi sunt plătite toate sumele cuvenite, inclusiv compensarea tuturor conce­diilor de odihnă anuale nefolosite.

Cât privește neachitarea salariului pentru ultima lună, vă reco­mandăm să vă adresaţi cu o cerere Inspectoratului de Stat al Muncii şi să solicitaţi efectuarea unui control de stat în vederea asigurării de către angajator a drepturilor de muncă ce vă aparţin sau în in­stanţa de judecată.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Sergiu
    26.12.2017

    Buna! Sunt invalid din copilarie de gradul doi,activezi ca functionar public de 18 ani. Din motive necunoscute am fost delegat pe o perioada de 3 luni in alta localitate, cu ordinul am luat cunostinta pe data de 26.12.2017 fiind delegat de pe 02.01.2018 pina pe 30.03.2018 in alte sectie decit activam acuma.Are dreptul directorul entitatii sa delegheze o persoana cu dezabilitati in alta localitate?

Citește și
slot thailand