30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Transferul la altă unitate vs. întreruperea vechimii în muncă. Orice limitare în drepturi a sindicatelor, interzisă prin lege

Loading
Cetăţeanul şi legea Transferul la altă unitate vs. întreruperea vechimii în muncă. Orice limitare în drepturi a sindicatelor, interzisă prin lege

nyt.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Transferul la altă unitate vs. întreruperea vechimii în muncă

 

Am fost transferat de la o altă unitate, cu acordul ambilor angajatori încă în anii nouăzeci ai secolului trecut. Doresc să aflu dacă activitatea în aceste unități (până în anii no­uăzeci) este considerată sau nu ca vechime neîntreruptă în muncă?

Mihail Sennicov, Chișinău

 

Reglementările legate de raporturile de muncă cu privire la condițiile de determinare și calculare a „vechimii neîntrerupte în muncă” ce se aplicau anterior, inclusiv în perioada de activitate a dumneavoastră (până în anii nouăzeci), își mențin efectul juridic pentru perioada respectivă.

Actualmente, noțiunea de „vechime neîntreruptă în muncă” nu mai este utilizată. În acest sens, p. 7 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile buge­tare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 801 din 20.07.2007, stabilește că „întreruperile în muncă nu întrerup vechimea în muncă ce acordă dreptul la sporul pentru vechimea în muncă , însă durata acestor întreruperi nu se include în vechimea în muncă”.

 

Orice limitare în drepturi a sindicatelor, interzisă prin lege

 

Deseori, liderul de sindicat atrage atenția patronului că sindicatul este independent. Cum trebuie înțeles acest lu­cru sau ce înseamnă independența sindicatelor și față de cine sunt ele în această situaţie?

Nicolai Efros, Cantemir

 

Independența sindicatului se referă la activitatea acestora. Astfel, independența activității sindicatelor constituie o garanție juridică și se stabilește prin lege. Potrivit art. 5 din Legea sindicatelor, acestea sunt independente în activitatea lor față de autoritățile publice de toate nivelurile, față de partidele politice, de asociațiile obștești, față de patroni și asociațiile acestora, nu sunt supuse controlului lor și nu li se subordonează. Legislația interzice orice amestec de natură să limiteze drepturile sindicatelor sau să împiedice realizarea aces­tora.

Independența sindicatelor înseamnă că ele sunt egale în drepturi și pot să colaboreze cu orice centru sindical, inclusiv cu organizații sindicale internaționale.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand