25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Transferul la alt loc de muncă vs. acordul angajatului

Loading
Cetăţeanul şi legea Transferul la alt loc de muncă vs. acordul angajatului
Transferul la alt loc de muncă vs. acordul angajatului
sfs.md

Consider că angajatorul a decis incorect, sub pretextul apariției unor dificultăți economice, să mă transfere la un alt loc de muncă din întreprindere, doar pre-avizându-mă despre aceasta, fără să-mi ceară acordul scris sau măcar verbal, sau să-mi aducă la cunoștință noile condiții de remunerare a muncii. Vă rog să-mi spuneți care sunt drepturile salariatului în asemenea situație, în ce cazuri și pentru ce perioadă legislația permite transferarea salariatului la un alt loc de muncă, fără acordul acestuia?

Mihail Cercel, Soroca

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Reglementările legale cu privire la transferarea salariatului la un alt loc de muncă din aceeași unitate specifică unele condiții des­tinate protejării drepturilor de muncă ale angajatului. Mai exact, transferarea angajatului la un alt loc de muncă condiționează nece­sitatea respectării, de către angajator, a unor proceduri legale, care stabilesc anumite drepturi și garanții ale salariatului.

O importanță aparte, în acest sens, aparține dreptului la informa­re. Și anume. Potrivit art. 9 alin. (1) lit. f) din Codul muncii, salariatul are dreptul la informarea deplină și veridică, anterior transferării la un alt loc de muncă, privind condițiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcției sau cel tarifar, suplimentele, premiile și ajutoarele materiale, periodicitatea achitării plăților cuvenite și altele.

Mai mult, anterior transferării într-o nouă funcție, angajatorul, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din Codul muncii, are obligația de a informa persoana care urmează a fi transferată des­pre condițiile de activitate în funcția propusă, oferindu-i informația care, potrivit art. 49 alin. (1) din Codul muncii, se determină prin acordul părților și se include în contractul individual de muncă.

 

Salariatul are dreptul la informarea deplină și veridică, când este transferat la un alt loc de muncă

 

În scopul aplicării juste a procedurii de transferare a salariatului la un alt loc de muncă, este important să nu confundăm reglementările legale care vizează schimbarea temporară a locului și specificului muncii (art. 73 din Codul muncii) cu aspectele juridice privind tran­sferul la o altă muncă (art. 74 din Codul muncii).

Cu referire la schimbarea temporară a locului și specificului mun­cii, art. 73 alin. (1) din Codul muncii stabilește că, „în cazul apariției unei situații prevăzute de art. 104 alin. (2) lit. a) și b), angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul și specificul muncii salariatului fără consimțământul acestuia și fără operarea modificărilor respective în contractul individual de mun­că”.

Prevederile art. 104 alin. (2) lit. a) și b) din Codul muncii se re­feră la situații deosebite, și anume: a) pentru efectuarea lucrări­lor necesare pentru apărarea tarii, pentru preîntâmpinarea unei avarii de producție ori pentru înlăturarea consecințelor unei avarii de producție sau a unei calamități naturale; b) pentru efectuarea lucrărilor necesare înlăturării unor situații care ar putea periclita buna funcționare a serviciilor de aprovizionare cu apă și energie electrică, de canalizare, poștale, de telecomunicații și informatică, a căilor de comunicație și a mijloacelor de transport în comun, a instalațiilor de distribuire a combustibilului, a unităților medico-sanitare.

Dispoziția alin. (2) al art. 73 din Codul muncii stabilește condițiile în care angajatorul, în funcție de specificul muncii salariatului, poate dispune schimbarea temporară a locului de muncă al salaria­tului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără opera­rea modificărilor respective în contractul individual de muncă.

Transferarea salariatului la o altă muncă permanentă sau pe o pe­rioadă de până la o lună în cadrul aceleiași unități, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la un an, cu modificarea contractului individual de muncă, potrivit art. 74 din Codul muncii, se permite numai cu acordul scris al părților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand