18 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Tinerii sunt gata să lupte pentru drepturile lor

Loading
Fără categorie Tinerii sunt gata să lupte pentru drepturile lor
Nicolae Suruceanu

Foto: vocea.md

Proiectul „Munca decentă pentru TINEri – îmbunătă­ţirea situaţiei socio-econo­mice a tinerilor din Moldo­va prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, lansat în luna martie la Ungheni, a continuat la Chişinău, cu participarea tinerilor din ra­ioanele Căuşeni şi Călăraşi.

 

În perioada 1-5 iulie curent, a fost organizat un stagiu de for­mare a actorilor socio-economici. Proiectul este implementat de că­tre Fundaţia CNV International, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” şi Confedera­ţia Naţională a Sindicatelor din Moldova cu suportul financiar al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova prin Instru­mentul European pentru Demo­craţie şi Drepturile Omului.

Potrivit Angelei Ciocîrlan, co­ordonatorul local al proiectului, scopul stagiului de formare a fost de a familiariza actorii socio-eco­nomici şi reprezentanţii organiza­ţiilor societăţii civile cu noţiunea de „muncă decentă”, drepturile socio-economice ale tinerilor în vederea promovării ulterioare a acestora. „Noi vrem ca ei să ştie cum să-şi rezolve singuri proble­mele, unde să găsească soluţiile, dar şi să poată decide dacă aceste probleme pot fi rezolvate de sine stătător sau fiind membru de sin­dicat”, a precizat Angela Ciocîr­lan.

În cadrul instruirii au fost abordate subiecte precum: drep­turile socio-economice, standar­dele internaţionale de muncă, parametrii generali de implicare comunitară în domeniul angajă­rii tinerilor, drepturile angajaţilor şi ale angajatorilor, securitatea la locul de muncă, egalitatea de şanse în muncă, managementul schimbării, crearea parteneriate­lor eficiente pentru promovarea muncii decente şi a drepturilor socio-economice etc. Aceste ac­tivităţi au culminat vineri, 5 iu­lie, cu înmânarea diplomelor de participare ale tinerilor, la care au fost prezenţi Nicolae Suruceanu, secretarul confederal al CNSM şi Artiom Guşanu, şeful Serviciului securitate şi sănătate a muncii din partea ministerului de resort.

 

„Nu lucraţi la negru!”

 

inmanarea diplomelor

Foto: vocea.md

 

„Organizarea sesiunilor de instruire în domeniul drepturi­lor socio-economice este foarte importantă deoarece doar cei informați îşi pot cunoaşte pe de­plin drepturile şi pot beneficia de ele. Pe de altă parte, acest stagiu de formare presupune noi deschi­deri de perspective pentru crearea parteneriatelor sociale locale, care reprezintă o modalitate eficientă de realizare a scopurilor comune în domeniul promovării drepturi­lor socio-economice ale tinerilor la nivel comunitar”, a subliniat Nicolae Suruceanu. El le-a vor­bit tinerilor şi despre importanţa unei structuri sindicale, despre scopurile sindicatelor şi despre rezultatele acumulate pe parcur­sul timpului de către CNSM. În concluzie, secretarul confederal al CNSM a făcut apel către partici­panţii la seminarul de instruire să nu lucreze la negru: „Munca de­centă este un concept nou pentru mulţi, deoarece un număr mare de persoane nu-şi cunosc dreptu­rile. De aceea vă îndemn să nu lu­craţi la negru, pentru că astfel, nu contribuiţi la bugetul asigurărilor sociale, iar mai târziu nu veţi avea nici pensie, şi nici nu veţi putea obţine ajutoarele materiale în caz de boală etc..”.

Artiom Guşan a subliniat că anume astfel tinerii pot acumu­la informația despre drepturile angajaților şi securitatea în mun­că. El a menţionat că Ministe­rul Muncii lucrează asupra unui program național în domeniul securității sănătății în muncă.

 

Tinerii au lansat o idee

 

Cei 60 de participanţii la trai­ning sunt persoane din diverse instituţii şi domenii de activitate, precum: specialişti în domeniul tineretului din administraţia pu­blică locală, specialişti din cadrul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă, lideri sindicali din regiuni rurale şi urbane, reprezentanţi ai patronatelor, asociaţiilor de anga­jatori, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, care activează în domeniul tineret şi angajare.

De asemenea, participanții la stagiul de formare au lansat ide­ea creării unei rețele pentru pro­movarea muncii decente pentru tineri, pentru dezvoltarea căreia aceştia au propus elaborarea unui plan de acțiuni, pornind de la nevoile specifice ale tinerilor din regiunile-țintă ale proiectului.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi