24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Tinerii optează pentru o viață mai bună și o muncă decentă

Loading
Fără categorie Tinerii optează pentru o viață mai bună și o muncă decentă
Tinerii optează pentru o viață mai bună și o muncă decentă
tineri-forum

Foto: vocea.md

Mai mulți tineri din patru raioane ale Republicii Moldova, inclusiv din regiunea trans­nistreană, au fost familiarizați cu noțiunea de muncă decentă, dialog social și drepturi socioeconomice, după ce au participat la un stagiu de formare desfășurat, în perioada 3-8 februarie, în Olanda. Activitatea de instruire a avut loc în cadrul proiectului „Muncă decentă pentru tineri, îmbunătățirea situației socioeconomice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile”. Proiectul a fost implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” din orașul Ungheni, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, dar și de Fundația CNV International din Olanda.

 

Muncă decentă-salariu atractiv

 

Scopul evenimentului a fost de a depista noi metode și teh­nici de a transmite informația în rândul tinerilor, dar și de a dez­volta abilitățile de planificare, desfășurare și evaluare a eveni­mentelor educative, a cunoaște conceptele și dimensiunile noți-unii de muncă decentă, precum și de a evalua activitățile realiza­te pe parcursul anului 2013. Un exercițiu important realizat în cadrul instruirii a fost elaborarea unui plan de activitate pe care urmează să-l realizeze echipa de formatori în fiecare din cele pa­tru regiuni ale Republicii Moldo­va și anume raioanele Călărași, Ungheni, Fălești și Căușeni.

Preşedinta Asociaţiei pentru Copii şi Tineret „Făclia” din Un­gheni, Angela Ciocârlan, a menţi­onat că angajatorilor le este mult mai comod ca un contract indi­vidual de muncă să nu fie ofici­alizat. Pe de altă parte, tinerii nu conştientizează care este valoa­rea adăugată atunci când au un contract de muncă semnat.

 

g_social

Angajatorilor le este mult mai ușor să nu oficializeze contractele de muncă

 

Angela Ciocârlan a spus că atât angajatorul, cât şi angaja­tul, nu sunt pe deplin deschişi să încheie contractul individual de muncă, deși acesta este docu­mentul fundamental la angajare şi oferă posibilitatea negocierii mai multor condiţii. În compa­niile mari, de regulă, există con­tracte de muncă, chiar dacă nu toate sunt întocmite cum se cere. Situaţia este mai proastă însă la întreprinderile mici.

Preşedinta Consiliului de Ti­neret din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova, Stela Stratila-Sîrbu, a co­municat, că, în principiu, angaja­torii se conformează prevederilor Codului muncii privind oficia­lizarea contractelor de muncă. Deseori însă viitorii angajaţi, atunci când negociază, neglijează prevederile contractului în ceea ce priveşte salarizarea, timpul de lucru, obligaţiile – ceea ce poate duce la mai multe neplăceri.

„Salariatul nu este atent la salariul inclus, care poate fi foar­te diferit de cel discutat iniţial. Apoi, în fişa de post pot fi incluse obligaţii care nu corespund cu înţelegerile anterioare”, a mai spus aceasta.

Stela Stratila-Sîrbu a reco­mandat tinerilor să fie foarte atenţi când semnează contractul de muncă şi, dacă în întreprinde­re există un comitet sindical, să solicite consultația acestuia, în­trucât este foarte greu să ceri mai târziu revizuirea contractului in­dividual de muncă, mai ales prin instanţa de judecată.

Referindu-se la golul informa­ţional din cadrul instituţiilor de învăţământ, Stela Stratila-Sîrbu a spus că nu există ore facultati­ve în care tinerii să fie instruiţi ce este un raport de muncă, ce în­seamnă să fii angajator şi salari­at. Procesul de predare a acestor cunoştinţe trebuie să fie interac­tiv, cu testarea unor situaţii care pot să apară.

 

Tinerii optează pentru un viitor mai bun

 

Pe parcursul stagiului, viitorii consilieri în carieră au studiat așteptările angajatorului mo­dern, legislația muncii, dar și tehnici care pot asigura succesul în comunicarea cu adolescenții. Cu așteptări mari, dar și pla­nuri schițate, cei 20 de consilieri urmează să împărtășească din experiența lor cu circa 160 de absolvenți ai gimnaziilor și lice­elor din cele patru raioane ale țării, Călărași, Ungheni, Fălești și Căușeni.

„Ghidarea în carieră este un domeniu puțin explorat în școlile din Moldova și este discutat prea puțin cu adolescenții. Îm­preună cu elevii, intenționez să realizez un training de două zile, în luna martie, pentru a-i ajuta să poată face alegerea corectă în viață”, a spus una din partici­pantele la training, Maria Bob, profesoară la liceul din Sipoteni, Călărași.

O altă profesoară, aceeași pă­rere. Cunoștințele și experiența obținute în cadrul acestui stagiu mă vor ajuta să inițiez un semi­nar teoretico-practic raional, pentru a le explica și celorlalți profesori de educația civică din raion care sunt principalele ac­cente în orientarea profesională a elevilor”, a spus Nelea Potângă din Tocuz, Căușeni.

Coordonatorul echipei mobile a proiectului în raionul Făleşti, Liliana Lungu, a spus că a rămas impresionată de experienţa Olan­dei. „Ne-a surprins faptul cât de bine sunt trataţi tinerii cu diza­bilităţi şi cât de mult sunt ajutaţi de către organizaţiile de tineret. Fiecare tânăr are parte de atenţie sporită. Organizaţiile se implică în rezolvarea problemelor de in­cluziune socială a tinerilor şi de angajare în câmpul muncii”, a subliniat Liliana Lungu.

Ea a mai spus că în Moldova se lucrează mult în domeniul ghidării tinerilor către viitoarea profesie. Cu toate acestea, exis­tă o discrepanţă între numărul locurilor de muncă disponibile şi numărul şomerilor în rândul tinerilor. În Olanda, voluntarii îi instruiesc pe tineri să-şi aleagă viitoarea profesie în funcţie de cererea pieţei şi astfel numărul şomerilor în rândul tinerilor este mai mic.

Victor Ambroci, preşedintele Consiliului consultativ privind munca decentă pentru tineri din Călăraşi, a precizat că Olanda are o experienţă inedită în domeniul angajării individuale a tinerilor. Aceştia lucrează doar când au posibilitatea, iar accentul se pune pe calitatea muncii, nu pe volum. Companiile mari îşi ajustează serviciile la nevoile tinerilor etc.

 

O alternativă de comunicare

 

Obiectivul general al proiec­tului este de a contribui la ex­tinderea cunoștințelor tinerilor din Republica Moldova, dar și a societății civile moldovenești, astfel încât să fie îmbunătățită situația social-economică a tine­rilor din cele patru regiuni ale țării. Cu această ocazie, organi­zatorii au lansat și o platformă web: www.muncadecentă.md, care reprezintă o alternativă de comunicare pentru tineri pe su­biecte ce țin de munca decentă și drepturile socioeconomice ale acestora. Pe site, tinerii vor putea să se înregistreze online pentru a participa la training-urile care vor fi organizate în cadrul proiec­tului. De asemenea, site-ul oferă oportunitatea de a raporta o în­călcare a drepturilor tinerilor, iar consiliile consultative vor avea grijă ca problemele raportate să fie cât mai repede soluționate.

În plus, tinerii vor avea po­sibilitatea să propună idei de îmbunătățire a situației socio­economice și să discute cu se­menii lor pe forum despre pro­blemele cu care se confruntă.

 

Aproape 75% dintre tineri nu-şi cunosc drepturile

 

În Moldova, tinerii reprezintă 40% din numărul total al şomeri­lor. Aproape 75% dintre ei nu-şi cunosc drepturile, sunt informaţi parţial în domeniul dreptului la muncă sau în ceea ce privește legislația tineretului. În jur de 80% dintre tineri consideră că dreptul la muncă le este încălcat sau nerespectat, ori le e respectat parțial. Peste 60% dintre ei cred că sunt discriminați atunci când vine vorba de angajarea în câm­pul muncii.

Asociaţia pentru Copii şi Tine­ret „Făclia” implementează Pro­iectul „Muncă decentă pentru tineri – îmbunătăţirea situaţiei socioeconomice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, în perioada 2012-2014, în patru raioane ale republicii: Făleşti, Ungheni, Că­lăraşi şi Căuşeni.

Proiectul este derulat în par­teneriat cu Confederaţia Naţio-nală a Sindicatelor, Fundaţia CNV International din Olanda, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Pe viitor vor fi orga­nizate și acțiuni de informare și sensibilizare a publicului-țintă în cadrul proiectului cu privire la drepturile tinerilor și la munca decentă.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor