21 iulie 2024
Chisinau
Vocea femeii

Tinerele și tinerii romi au pus pe roate initiative locale de împuternicire a fetelor rome

Loading
Vocea femeii Tinerele și tinerii romi au pus pe roate initiative locale de împuternicire a fetelor rome

7 de tinere și tineri de et­nie romă au participat, în premieră, timp de o săp­tămână, la Şcoala de vară „Zorjaras – Împuternici­rea Fetelor Rome”. Ei au învățat ce înseamnă egali­tatea de gen, ce drepturi au și cum pot combate stereo­tipurile de gen prin propri­ile proiecte. Mai mult, cele mai bune inițiative vor fi susținute financiar.

Diana Leahu, originară din orașul Orhei, este una dintre par­ticipantele la școala de vară și stu­dentă la Facultatea de Drept de la Universitatea de Stat din Moldo­va (USM). Ea a simțit pe propria piele cum e să fii discriminată, și nu doar o singură dată. „Chiar şi atunci când am fost admisă la fa­cultate şi urma să ne prezentăm colegilor, eu le-am spus că sunt de etnie romă. Imediat am văzut cum li s-a schimbat mimica feţei. Un profesor chiar m-a întrebat ce caut aici şi de ce nu mă mărit, aşa cum fac fetele rome”, ne spu­ne Diana.

Când era mică, Diana a mers la grădiniţă, după care a urmat şcoala şi a ţinut cu tot dinadinsul să facă şi o facultate. Nu se opreş­te aici. Intenționează să facă și studii de masterat. Visul ei este să devină procuroare sau judecă­toare. „Sunt ambiţioasă şi vreau să demonstrez că noi putem şi avem toate capacitățile să fim în rând cu toţi şi să nu fim percepuţi doar că cerşim şi dansăm”, spune tânăra, care este membră și vo­luntară la mai multe organizații de apărare și promovare a drep­turilor femeilor şi persoanelor de etnie romă.

„Acum sunt deja şi pe post de consultantă pentru femeile şi tinerele de etnie romă. Multe vin la mine acasă şi mă întreabă cum ar trebui să procedeze într-un fel sau altul, la ce şcoală să se înscrie. Faptul că sunt utilă pen­tru cineva şi putem să schimbăm lucrurile mă bucură nespus de mult. Noi  suntem viitorul şi noi vom putea schimba lucrurile”, zâmbeşte Diana.

 

Încurajaţi să devină cetăţeni active

Şcoala de vară „Zorjaras – Împuternicirea Fetelor Rome” a avut menirea de a încuraja ti­nerele şi tinerii romi să devină cetăţeni activi şi să organizeze diferite acţiuni civice. În cadrul acesteia, participanții au discutat despre cum să se implice în viaţa publică, să fie activi prin reţelele de socializare, dar şi să dezvolte împreună activităţi de împuter­nicire a fetelor rome în comuni­tăţile lor.

„Am participat la mai multe seminare, iar această şcoală de vară este una dintre cele mai plă­cute experienţe. Am avut cursuri foarte utile. Eu şi aşa eram strict convinsă că fetele trebuie să fie egale cu băieţii, în special, fetele noastre rome, pentru că situaţia noastră este un pic mai gravă de­cât în general şi aceste seminare m-au convins că este necesar să merg înainte. Dacă, până acum, am avut o idee de proiect, acum am mai multe şi vreau să le im­plementez. Unul dintre ele este să organizăm cursuri de califica­re pentru fetele rome”, ne-a spus Diana Leahu.

Și băieții care au participat la școala de vară au simțit că acest training a constituit un impuls pentru a promova în continuare egalitatea dintre femei și bărbați. „Mereu tindeam ca femeia să fie egală cu bărbatul, să nu fie în niciun caz subordonare, dar să existe coordonare între feme­ie şi bărbat. Ne-am adunat aici pentru a susţine femeile, pentru a încuraja femeia că trebuie să meargă înainte, nu doar pentru ele înseși, dar pentru întreaga comunitate romă”, susţine Şahin Rădița, un participant la școala de vară, student la Facultatea de Drept de la USM.

Tinerii au fost împuterniciți să vină cu anumite inițiative la nivel local, care ar fi în susținerea fe­meilor și fetelor rome din Repu­blica Moldova. Iar cele mai bune proiecte, care ar trebui imple­mentate în două-trei luni, vor be­neficia de susținere financiară.

Această şcoală de vară a fost organizată de Centrul Național al Romilor și  sprijinită financiar de Fundaţia Europeană pentru Tineret (EYF) al Consiliului Eu­ropei, Programul ONU „Femeile în Politică”, implementat de En­titatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Pro­gramul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în partene­riat cu Fundaţia Est–Europeană şi Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, finanţat de Guver­nul Suediei şi proiectul regional UN Women pentru promovarea politicilor şi bugetelor sensibile la dimensiunea de gen în Europa de Sud–Est, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand