2 iulie 2022
Chisinau
Social

Sunt decişi să meargă până la CEDO: consideră că sunt exploataţi prin muncă

Loading
Social Sunt decişi să meargă până la CEDO: consideră că sunt exploataţi prin muncă
Sunt decişi să meargă până la CEDO: consideră că sunt exploataţi prin muncă

servicii-locative

 

Sunt nevoiţi să muncească 24 de ore din 24, pe ploaie, frig, de sărbători şi în zile de odihnă, în condiţii noci­ve de muncă, iar în final se aleg cu o leafă de numai 1500–1800 de lei. Pare a fi un cadru desprins din fil­mele de groază, dar asta se întâm­plă, din păcate, în prezent în Re­publica Moldova, la întreprinderile municipale pentru servicii locative din Chişinău.    

 

Angajaţii de la întreprinderile respective cer Consiliului Municipal Chişinău elimina­rea muncii forţate şi plata integrală a sa­lariilor, precum şi achitarea adaosurilor şi sporurilor la salariu. Ei sunt nemulţumiţi de faptul că, în cazul unor scurgeri de apă, in­cendii sau al altor situaţii excepţionale, sunt nevoiţi să activeze 24 de ore din 24, fiind remuneraţi numai pentru 15 ore de muncă și doar 20-35 la sută din necesarul stabilit prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/22 din 2 octombrie 2014.

Întreprinderi municipale pentru servicii locative există în fiecare sector al capita­lei. Acestea prestează servicii de lichidare a avariilor la sistemele inginereşti intrabloc din municipiul Chişinău, servicii de trans­port pentru acţiuni de salubrizare şi des­zăpezire şi alte servicii ocazionale, nein­terzise de legislaţia în vigoare. Serviciile se prestează în baza contractelor de achiziţi­onare, încheiate cu Direcţia generală loca­tiv–comunală şi amenajare din municipiul Chişinău.

Mai multe detalii despre problema sala­rizării ne-a oferit Aurel Sobeţchi, directorul Întreprinderii municipale pentru servicii lo­cative Ciocana. „Direcţia generală locativ–comunală şi amenajare, fără nici un temei pentru salariaţii întreprinderilor municipale pentru servicii locative care prestează ser­vicii de transport, a stabilit cuantumul mi­nim în mărime de 35 la sută din salariu şi nu a luat în consideraţie faptul că munca se prestează sută la sută, fără adaosuri şi sporuri la salariul de bază şi alte plăţi de stimulare şi compensare, prevăzute de le­gislaţia în vigoare. Calific acţiunile Direcției respective pentru achitarea cheltuielilor de activitate a serviciilor de lichidare a avariilor în mărime de 20%  pentru 15 ore de activi­tate, şi nouă ore total neacoperite, la fel ca şi acoperirea a 35 la sută de salariu pentru serviciile de transport, ca folosire a muncii forţate. În serviciul de lichidare a avariilor, zilele de sărbătoare se achită doar pentru persoanele care se află la muncă și nu pen­tru toți salariații, așa cum prevede Codul muncii. Nu se ia în consideraţie coeficientul de complexitate 1,3, nu se achită activita­tea în schimburi, orele lucrate suplimentar, nu se plătesc nici cheltuielile de regie și nici beneficiul de deviz, conform legislaţiei în vigoare, adică nu se iau în consideraţie uti­lajele, nu se achită cheltuielile pentru secu­ritatea în muncă, mijloace financiare pentru activităţi sindicale, taxele locale. Consider că e muncă forţată, de aceea, suntem de­cişi să mergem în instanţele de judecată, chiar şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), dacă nu ni se va face drep­tate în ţară”, afirmă Aurel Sobeţchi.

 

Salariul minim tarifar, de doar 1400 de lei

 

Potrivit responsabilului, reprezentanţi ai Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au vi­zitat întreprinderea respectivă de la Cioca­na de două ori în anul 2017. Ei au constatat încălcări la achitarea salariilor, comise de Direcţia locativ–comunală şi amenajare şi a Primăriei Chişinău.

Conform Contractului colectiv de mun­că la nivel de unitate, salariul minim tarifar pentru categoria I de calificare la întreprin­dere este 

calculat pornind de la 1 400 de lei. Deşi, conform Hotărârii Guvernului nr. 488 din 20 aprilie 2016 cu privire la modifi­carea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010, ţinând cont de prevederile Convenţiei colective de ramură, acesta ar fi trebuit să fie, începând cu 1 mai 2017, de 2380 de lei.

„Nu putem majora aceste salarii nu doar pentru că aşa doreşte administraţia între­prinderii, ci pentru ca să nu se formeze re­stanţe la salarii. Nu facem politică, aşa cum spun gurile rele, vrem doar să ni se respec­te drepturile”, a menţionat Aurel Sobeţchi.

„În legătură cu faptul că de mai mult timp se încalcă drepturile salariaţilor,  prevăzu­te de Codul muncii, contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă, regulamentul intern al unităţii, cerem achi­tarea integrală şi corectă a salariilor pentru întreaga durată a timpului de muncă”, a adăugat Iurie Căzănescu, preşedintele co­mitetului sindical de la Întreprinderea mu­nicipală pentru servicii locative Ciocana.

 

„Trebuie să caute mijloace extrabugetare de finanţare”

 

„Dacă administraţia publică locală nu ne va satisface prima revendicare, din cauza lipsei de venituri, precum şi pentru a evita aplicarea muncii forţate, cerem stabilirea parţială a timpului de lucru, proporţional sumei alocate pentru salarizare de către Direcția de resort, adică de la 8.00 până la 17.00 în zilele lucrătoare. Totodată, comi­tetul sindical al întreprinderii cere indexa­rea lefurilor, odată cu modificarea salariu­lui minim tarifar pe ţară, plăţi pentru orele lucrate suplimentar, pentru condiţii nocive de muncă, pentru cumularea de profesii, pentru îndeplinirea unor obligaţii de servi­ciu ale salariaţilor temporar absenţi”.

Pe muncitorii de rând i-a ajuns cuţitul la os. „Nu ni s-au majorat salariile din anul 2008, sub pretextul că nu sunt bani. Tot­odată, ni se cere să venim la muncă şi în zilele de sărbătoare, și în cele de odihnă. De cele mai multe ori lucrăm în subsoluri, cu păianjeni, ţânţari, în apă până peste ge­nunchi. Pentru munca pe care o îndeplinim, ni se achită o nimica toată. Avem copii, cum să ne descurcăm cu astfel de lefuri? Părinţii nu ne-au învăţat să furăm şi noi muncim cinstit, dar cu ce ne alegem? Mi se achită un salariu de 1500-1800 de lei, iar pe timp de iarnă trebuie să achit două mii de lei doar pentru energie termică, astea sunt sa­larii decente?”, întreabă indignat Dumitru Miron, lăcătuş la Întreprinderea municipală pentru servicii locative Ciocana.

Solicitat de redacţia ziarului „Vocea poporului”, șeful Direcției generale loca­tiv–comunale și amenajare din municipiul Chișinău, Petru Gontea, a spus:  „Conducă­torii întreprinderilor municipale achită sala­rii în funcție de banii care sunt în conturile întreprinderilor respective, care activează în regim de autofinanțare. Primăria coman­dă anumite lucrări, pentru care achită, iar în rest, administratorii întreprinderilor mu­nicipale pentru servicii locative trebuie să caute mijloace financiare extrabugetare. Statutul întreprinderii prevede că salariații au dreptul să se ocupe de alte lucrări, pot fi antrenați în activități de vânzare-cumpă­rare, pot desfășura diferite proiecte etc. E un principiu al conducătorului Întreprinde­rii municipale pentru servicii locative Cio­cana, care dorește ca Consiliul Municipal Chișinău să finanțeze sută la sută aceste întreprinderi”.

„Activez în domeniul ăsta de 47 de ani, dar cu o astfel de debandadă mă cioc­nesc pentru prima dată, afirmă Nadejda Șiculo, președinta comitetului sindical unit al Direcției locativ–comunale și amena­jare din Chișinău. O situație deplorabilă privind salarizarea se atestă în prezent nu doar la întreprinderile municipale pentru servicii locative, dar în general la toate în­treprinderile municipale din capitală, care sunt falimentare sau în prag de faliment. În același timp, se adresează cu plângeri la sindicate doar salariați ai întreprinderi­lor de resort de la Ciocana și Buiucani, iar ceilalți angajați tac, pentru că se tem că vor fi disponibilizați și vor rămâne și fără un venit lunar de 1500 de lei. Am discutat de nenumărate ori cu Petru Gontea. Situația, însă, din păcate, nu s-a schimbat. Am be­neficiat de consultații din partea condu­cerii Federației Sindicale „Sindindcomser­vice”, care ne ajută să rezolvăm problema. Toate întreprinderile municipale sunt pe butuci în ceea ce privește situația financia­ră. Acestea au fost transferate în gestiunea SA „Termoelectrica”, cu excepția întreprin­derilor nr. 6 și nr. 22. Pe perioada stării de faliment, în fruntea acestor întreprinderi au fost numiți administratori, care au sa­larii de 13-15 mii de lei. În ultimul timp, se discută mult despre majorarea tarifului pentru deservirea blocului de locuințe, de la un leu la trei lei sau șase lei lunar pentru un metru pătrat de spațiu. Nu înțeleg pen­tru ce, pentru a spori salariile acestor ad­ministratori? – întreabă indignată Nadejda Șiculo. Ca lider sindical, dar și ca locatar, sunt categoric împotriva majorării tarifului pentru deservirea blocului de locuințe și cer insistent achitarea integrală a salarii­lor și a sporurilor la salarii pentru angajații întreprinderilor municipale pentru servicii locative”, a ținut să menționeze pentru ziarul „Vocea poporului” Nadejda Șiculo.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Dinu
    22.08.2017

    Iata acesti oameni cu adevarat merita salarii bune , dar nu tot felul de nacilnici care doar servesc cafea prin oficii. Cred ca actuala guvernare nu va lasa lucrurile asa in acest sens.

Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor