23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Succese mari, iar provocări immense

Loading
Fără categorie Succese mari, iar provocări immense
pr-cnsm

Colaj: vocea.md

Reprezentanţii autorităţilor publice locale din raionul Anenii Noi sus­ţin că toate propunerile ce vin din partea liderilor sindicali din teritoriu sunt acceptate. „Acestea contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de ac­tivitate şi de producţie, iar fără ele organizaţiile şi întreprinderile din teritoriu nu ar activa la nivelul cuvenit”, declară preşedintele raionului Anenii Noi, Vladimir Vâzdoagă. Şi preşedintele sindicatului teritorial din agricultură, Daria Bostan, susţine că în prezent în acest raion există o conlucrare reală între partenerii sociali, iar drept exemplu aduce fap­tul semnării conveţiei colective teritoriale pentru 2012-2014.

 

În ajutorul sinistraţilor

 

Preşedintele Consiliului raional precizează că, în corespundere cu prevede­rile convenţiei în vigoare, au fost instituite unele fa­cilităţi care au fost solici­tate de liderii sindicali. O propunere în acest sens a fost ca patronii şi condu­cătorii de instituţii buge­tare să le achite femeilor care pleacă în concediu de maternitate câte un ajutor material. Suma acordată e de 500 de lei şi poate că e mică în raport cu necesită­ţile familiilor, dar oricum este un adaos în bugetul acestora, opinează Vladi­mir Vâzdoagă.

Oficialul spune că ar putea aduce mai multe exemple de acest fel. El mai specifică faptul că în procesul de negociere a convenţiei colective raio­nale s-a ţinut cont de con­diţiile de trai de acum şi din anii precedenţi pentru a fi incluse schimbări care vor contribui la îmbunătă­ţirea acestora, precum şi a celor de activitate pentru angajaţi.

La rândul său, Daria Bostan accentuează că în cadrul negocierilor, fiecare dintre partenerii sociali se străduia să obţină condiţii suplimentare celor stipu­late în Codul muncii şi în convenţiile ramurale. Prin­tre cele mai importante re­zultate obţinute se numără majorarea salariilor lucră­torii din cultură. O altă realizare este includerea în bugetele instituţiilor buge­tare a unui compartiment ce ţine de alocarea cotei de 0,2% destinată sindicate­lor. Totodată, pentru sala­riaţii din agricultură a fost obţinută achitarea către membrii de sindicat a ada­osului pentru vechime în muncă, iar pentru angaja­ţii care lucrează în condiţii nocive – acordarea de zile suplimentare la concediu.

 

Problemă de prioritate

 

Daria Bostan regretă că în convenţiile colective de nivelul raioanelor, al uni­tăţilor economice, dar şi naţional sau ramural nu există un compartiment separat care ar diferenţia munca femeilor şi a copii­lor. În opinia sa, drepturile şi interesele acestora tre­buie scoase în prim plan.

În cadrul Comisiei tri­partite s-a decis şi inclu­derea în planul de lucru al Consiliului raional a problemelor legate de pro­tecţia muncii şi de polua­rea râului Bâc. Astfel, în legătură cu ultima se pre­conizează ca, în luna no­iembrie a acestui an, să fie organizate dezbateri am­ple, iar apoi să fie formula­te adresări către Guvern şi Parlament.

 

g_cnsm

Munca femeilor şi a copiilor trebuie inclusă într-un capitol separat al convenţiilor collective

 

Daria Bostan precizează că şi în anul trecut, de Ziua femeilor din mediul rural, a fost discutată această problemă. Participantele la dezbateri au înaintat un apel către cele două insti­tuţii importante ale statu­lui ca pe toată lunca râului, de la Chişinău şi până la Nistru, să fie interzisă cul­tivarea legumelor.

Apelul a rămas însă fără vreun răspuns, iar cultiva­rea legumelor cu irigare din Bâc nu a fost stopată, în pofida agravării stării ecologice a râului, constată Daria Bostan.

Cât priveşte protecţia muncii, liderul sindical afirmă că există probleme serioase, în special, în sec­torul real, unde sunt foar­te multe încălcări, printre care pierderea capacităţii de muncă, dar care sunt dosite. Măsurile preconi­zate în acest sens vizează intensificarea activităţii comitetelor pentru tehni­ca securităţii, în conlucra­re cu Inspecţia Muncii de Stat şi Inspectoratul Mun­cii al Sindicatelor.

Daria Bostan intenţio­nează să ridice şi problema formulei de calcul a pensi­ilor în agricultură, care în opinia sa, nu este corectă în raport cu angajaţii din acest sector. În timp ce toţi salariaţii din Moldova achită acelaşi procent din venituri în Fondul Social, iar pensia în unele sectoare reprezintă 80, 70 sau 40 la sută din salariu, în agricul­tură aceasta este de doar aproximativ 17%.

Şi în privinţa achită-rii indemnizaţiilor pentru concediile de boală, re­prezentantul sindicatelor constată că există unele probleme. Este vorba în particular despre întocmi-

rea de către medici a aces­tui concediu pentru doar cinci zile iniţial, care sunt achitate de angajator, cu prelungirea ulterioară a acestora, ceea ce este în defavoarea angajaţilor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor