13 august 2022
Chisinau
Social

Statul nu creează condiţii pentru a proteja drepturile angajaţilor

Loading
Social Statul nu creează condiţii pentru a proteja drepturile angajaţilor
drepturi-salariati

Foto: employeerightsact.com

 

Ţara noastră nu dispune de un sistem eficient de protecţie a dreptu­rilor lucrătorilor, iar mass-media nu elucidează îndeajuns probleme precum cea a salarizării inechitabile, a siguranţei şi sănătăţii oameni­lor la locul de muncă sau a încălcării în general a garanţiilor social-eco­nomice ale angajaţilor. La această concluzie au ajuns participanţii la un seminar cu tema „Mass-media pentru drepturile muncii”, organizat recent la Chişinău.

 

Munca decentă este o noţiune despre care se vorbeşte încă din 1999, iar în pre­zent toate politicile europene se bazează pe acest deziderat, a menţionat în context Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova. El include în sine o gamă largă de indicatori pe domenii de activitate.

Munca decentă este o strategie de dez­voltare prin care este recunoscut rolul cen­tral al muncii în viaţa oamenilor. Ea este o muncă productivă şi care duce la o remu­nerare justă, securitate la locul de muncă, protecţia socială a familiei, cele mai bune perspective de dezvoltare personală şi in­tegrare socială, libertatea de exprimare, posibilitatea de a organiza şi a participa la procesul de decizie, şanse egale pentru bărbaţi şi femei.

Ţara noastră a ratificat până acum pes­te 40 de convenţii ale Organizaţiei Inter­naţionale a Muncii, inclusiv cele opt fun­damentale din sfera muncii. Una e însă ca aceste tratate internaţionale să fie trans­puse în legislaţia naţională şi alta e ca ele să fie şi realizate în practică.

Un rol important în apărarea dreptu­rilor salariaţilor revine 

sindicatelor, iar implicarea mass-media în elucidarea şi rezolvarea problemelor existente este in­dispensabilă. Or, mass-media este o forţă puternică, în stare să promoveze idei la care structurile guvernamentale nu le pot asigura o evoluţie adecvată, a mai apreciat Sergiu Sainciuc.

 

Abordare de calitate

 

În prezent, la nivel de unitate au loc multe abuzuri legate de drepturile angaja­ţilor şi ele ţin de restanţele salariale, con­diţiile de muncă precare, lipsa protecţiei sociale a lucrătorilor, au constatat organi­zatorii acestui eveniment.

Prin proiecte de acest fel, se doreşte să se discute mai mult despre aceste proble­me, să fie sensibilizată opinia publică, dar şi jurnaliştii, care  ar trebui să le abordeze mai amplu şi de o manieră mai calitativă.

În prezent, în produsele jurnalistice există multe lacune în abordarea subiecte­lor de acest fel. Vorba e că jurnaliştii sunt mai mult interesaţi de subiectele scanda­loase şi mai puţin de cele ce ţin de viaţa de zi cu zi a oamenilor.

 

Parteneriat cu mass-media

 

Este posibil ca înşişi jurnaliştii să nu-şi cunoască drepturile de muncă, iar din această cauză, nici oportunităţile de a îmbunătăţi situaţia existentă, a subliniat, la rândul său, Valentina Bodrug-Lungu, preşedinta „Gender-Centru”. În sprijinul acestei afirmaţii servesc problemele pe care le ridică înşişi jurnaliştii privind drep­turile lor la o viaţă şi o muncă decentă.

O posibilă soluţie pentru viitor ar fi explorarea acestui subiect de către repre­zentanţii „Gender-Centru” în parteneriat cu jurnaliştii. Or, este cunoscut faptul că în domeniul mass-media sunt mai mulţi bărbaţi la nivel decizional şi mai multe fe­mei ce fac parte din categoria persoanelor de creaţie.

„Organizaţiile obşteşti, împreună cu jurnaliştii, cu sindicatele şi cu partenerii de dezvoltare ar trebui să ajute lucrăto­rii să înţeleagă esenţa muncii decente şi cum îşi pot revendica drepturile”, a opinat Valentina Bodrug-Lungu.

Din păcate, în ţara noastră sunt multe cazuri de încălcare a drepturilor angajaţi­lor, iar în mass-media sunt publicate pu­ţine subiecte bine documentate la această temă, a apreciat Cornelia Cozonac, direc­toarea Centrului de Investigaţii Jurnalisti­ce. Sistemul existent de protecţie a dreptu­rilor lucrătorilor este afectat de probleme grave şi nu oferă căi sigure de apărare şi de eliminare a abuzurilor.

Aceste subiecte nu sunt reflectate sufi­cient de mass-media. Ele ţin de drepturi, iar mass-media este principala sursă de informare pentru oamenii simpli. Prin multe redacţii primează subiectele po-litice, iar cele sociale rămân pe ultimul plan.

Mai exisă şi subiectele pentru care sunt acordate surse financiare şi ele ţin mai mult de divertisment. O altă problemă ar fi că jurnaliştii nu cunosc foarte bine aces­te aspecte şi, de aceea, dau prioritate altor teme.

În acelaşi timp, există un interes spo­rit pentru subiectele în cauză, pentru că dreptul muncii ţine de absolut toţi lucră­torii din ţara noastră. Aproape fiecare are o relaţie de muncă şi oriunde există pro­bleme, iar acestea trebuie să devină prio­ritare pentru agenda editorială a institu­ţiilor mass-media, a conchis directoarea Centrului de Investigaţii Jurnalistice.

Seminarul „Mass-media pentru dreptu­rile muncii” a fost organizat în parteneriat de „Gender-Centru”, Fundaţia Friedrich Ebert şi Confederaţia Naţională a Sindica­telor din Moldova.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor