22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Stagiul de cotizare, calculat proporţional cu suma achitată. Dezacordul părţilor faţă de decizia de conciliere

Loading
Cetăţeanul şi legea Stagiul de cotizare, calculat proporţional cu suma achitată. Dezacordul părţilor faţă de decizia de conciliere
Stagiul de cotizare, calculat proporţional cu suma achitată. Dezacordul părţilor faţă de decizia de conciliere
publika.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Stagiul de cotizare, calculat proporţional cu suma achitată

 

Sunt angajat împreună cu soția la lucrări sezoniere în sec­torul agrar. Am vrea să cunoaștem modalitatea de calcula­re a stagiului de cotizare pentru perioada de activitate cu caracter sezonier.

Oleg și Maria Gheluța, Anenii Noi

 

Reglementările legale cu privire la calcularea stagiului de co­tizare pentru activitatea cu caracter sezonier prevăd anumite particularități. Și anume: pentru persoanele angajate în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă, perioada de activi­tate cu caracter sezonier, potrivit art. 6 din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.10.1998, se include în stagiul de coti­zare, considerîndu-se un an de cotizare, cu condiţia ca suma anuală a contribuţiilor să nu fie mai mică decât suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie.

În cazul în care suma anuală a contribuţiilor achitate este mai mică decât suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează pro­porţional cu suma achitată.

 

Dezacordul părţilor faţă de decizia de conciliere

 

În ce cazuri conflictul colectiv de muncă poate face obiec­tul examinării de către instanța de judecată?

Vitalie Badragan, Chișinău

 

În primul rând, conflictul colectiv de muncă trebuie să fie exa­minat în cadrul unei comisii de conciliere în scopul soluționării lui. Comisia de conciliere se constituie dintr-un număr egal de repre­zentanţi ai părţilor conflictului, la iniţiativa uneia din ele. Modul de desfăşurare a procedurii de conciliere este determinat prin art. 359 din Codul muncii.

Dacă membrii comisiei de conciliere nu au ajuns la o înţelegere, preşedintele comisiei informează în scris despre acest lucru părţi­le conflictului în termen de 24 de ore. În asemenea situație, când părţile conflictului nu au ajuns la o înţelegere sau nu sunt de acord cu decizia comisiei de conciliere, fiecare dintre ele este în drept să depună, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei sau primirii informaţiei respective (art. 359, alin. 9 din Codul muncii), o cerere de soluţionare a conflictului în instanţa de judecată.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand