26 iunie 2022
Chisinau
Social

Specialişti şi experţi în salarizarea muncii s-au pronunţat asupra lacunelor legislative în domeniu

Loading
Social Specialişti şi experţi în salarizarea muncii s-au pronunţat asupra lacunelor legislative în domeniu
Specialişti şi experţi în salarizarea muncii s-au pronunţat asupra lacunelor legislative în domeniu
greva

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sin­dicatelor din Moldova, în co­laborare cu Institutul Muncii, a dat startul unui studiu asu­pra plăţii muncii în Republi­ca Moldova. În acest context, recent, la Institutul Muncii a fost organizat un atelier de lucru cu participarea specia­liştilor şi a experţilor în mate­rie de salarizare a muncii, din mediul sindical, cel academic şi de stat.

 

Actualitatea studiului este deter­minată de interesul şi obligaţiunea CNSM de a răspunde multiplelor interpelări de la lucrători şi angaja­tori cu privire la caracterul distruc­tiv al alin. (4), art. 14 din Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002, care, indirect, facilitează fenome­nul achitării salariilor „în plic”. De asemenea, CNSM este interesată de ridicarea calităţii argumentelor cu privire la plata muncii, aduse de partenerii sociali în procesul consultărilor şi negocierilor colec­tive, de unificarea, dar şi de apro­fundarea înţelegerii categoriilor şi abordărilor generale şi specifice cu privire la plata muncii.

Participanţii la atelier au susţi­nut propunerea CNSM de modi­ficare a alin. (4), art. 14 din Legea salarizării din 2002, în vederea substituirii cuvintelor „cuantum lunar total al salariului unui an­gajat” cu sintagma „salariul tarifar pentru categoria I de calificare la nivel de ramură sau de unitate”, pentru a se asigura respectarea art. 4 din aceeaşi lege şi a contribui la diminuarea fenomenului achită­rii salariilor „în plic”.

 

CNSM: o atitudine responsabilă, profesionistă

 

Prin acţiunile sale, CNSM vrea să dovedească o atitudine respon­sabilă, profesionistă şi susţinută atât de membrii de sindicat, cât şi de comunităţile academice şi cele ale societăţii civile faţă de proble­mele legate de dezvoltarea sisteme­lor de salarizare în R. Moldova.

În cadrul atelierului, au fost identificate şi alte probleme în do­meniul salarizării, specifice pentru sectorul bugetar şi cel real al eco­nomiei naţionale, precum şi pentru unele ramuri, cum ar fi agricultura, sănătatea, educaţia şi ştiinţa, servi­cii publice etc.

 

g_cnsm

E nevoie de voinţă politică şi presiune socială, precum și de instrumente de punere în funcţiune a legislației

 

În ultimă instanţă, s-a constatat că, pentru dezvoltarea şi perfecţio­narea politicilor salariale, în con­textul liberalizării pieţei muncii din Republica Moldova, pe fundalul ni­velului scăzut al plăţii muncii, ten­dinţei angajatorilor de a subaprecia costul forţei de muncă, dar şi scă­derii culturii muncii, a capacităţii de negociere a lucrătorilor, deteri­orării sentimentului de încredere şi solidaritate, e nevoie atât de voinţă politică şi presiune socială, cât şi de organizarea unor capacităţi de ela­borare a mecanismelor şi instru­mentelor de punere în funcţiune a cadrului legislativ (indicatori şi cri­terii de evaluare a performanţelor, sisteme de organizare şi normare a muncii, sisteme de formare conti­nuă la locul de muncă, sisteme de motivare a muncii etc.).

În concluzie, menţionăm că sa­lariul este o categorie economică legată, în primul rând, de produc­tivitatea muncii, dar şi o categorie socială, care asigură securitatea so­cială a populaţiei. Sindicatele tre­buie să opereze între aceste două paradigme, asigurând prin consul­tări şi negocieri colective garanţii minime decente şi echitabile în domeniul salarizării, dar şi să con­tribuie la crearea condiţiilor pen­tru dezvoltarea capitalului uman şi creşterea ponderii cheltuielilor pentru retribuirea muncii în preţul de cost al mărfurilor şi serviciilor.

 

Liliana POSȚAN,

dr. responsabil cercetări, Institutul Muncii

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor