21 iulie 2024
Chisinau
Social

Şomajul şi migraţia în rândurile tinerilor, discutate la o şcoală a PERC

Loading
Social Şomajul şi migraţia în rândurile tinerilor, discutate la o şcoală a PERC
Şomajul şi migraţia în rândurile tinerilor, discutate la o şcoală a PERC

perc

 

Cea de-a noua ediţie a Şcolii de vară a Consiliului Regio­nal Pan-European (PERC) a avut loc la Frankfurt, Ger­mania, în perioada 26-28 septembrie.

 

Din partea ţării noastre, la eve­niment au participat Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldo­va, şi Tatiana Marian, preşedinta Comitetului de Tineret al PERC şi preşedinta Comisiei de Tineret din cadrul CNSM. Forumul a reunit lideri sindicali și oficiali din toată Europa, pentru a discuta provocă­rile cu care se confruntă mișcarea sindicală europeană și pentru a contura idei pentru dezvoltarea sindicalelor.

„Aproximativ 13 la sută din­tre tinerii din Republica Moldova sunt afectați de şomaj şi emigrea­ză. În Grecia, acest indicator este de 50 la sută, În Austria – de 10 la sută, iar în Germania – de 7%. La nivel global, 71 de milioane de tineri sunt şomeri, ceea ce denotă că majoritatea sunt potenţiali emi­granţi. Trebuie să le oferim spaţiu tinerilor, ca ei să se poată implica la luarea deciziilor, ca să contri­buie la soluţionarea problemelor cu care se confruntă, inclusiv prin dialog social”, a menţionat Tatiana Marian.

Reuniunea a început cu o re-cepție, organizată de Comitetul Executiv Federal al Confederaţiei Sindicatelor din Germania, în co­laborare cu Europäische Akademie der Arbeit (Academia Europeană a Muncii). Un discurs de bun venit a ţinut Reiner Hoffmann, preşedin­tele Confederaţiei Sindicatelor din Germania.

Într-o primă sesiune de dimineață, sindicatele din Germa­nia au informat despre 

activitățile proiectului „Mobilitate echitabilă” şi Centrul de Consiliere pentru Refugiaţi „Der Laden”. În timpul acestei sesiuni a fost prezentat, de asemenea, proiectul „Mach mei­nen Kumpel nicht un” (“Nu-mi atinge amicul”), un proiect sindi­cal împotriva rasismului, pentru integrare și respect.

În după-amiaza zilei, a avut loc o sesiune, cu genericul „Migrația în Europa: provocări, politici și instituții”. În cadrul acestei sesiuni, au fost prezentate prognozele şi punctul de vedere al reprezentan­ţilor Organizaţiei pentru Coopera­re şi Dezvoltare Economică în ceea ce priveşte procesele migraţionale. Totodată, experţi europeni s-au re­ferit și la aspecte privind geografia şi economia procesului de imigra­re, date privind transferurile bă­neşti.

La eveniment au fost prezentate chestiuni care s-au discutat la Con­ferinţa Internaţională a Muncii, eveniment care a avut loc la Gene­va, Elveţia, în luna iunie. În cadrul unei alte sesiuni, s-a discutat des­pre priorităţile şi acţiunile pentru anul 2017 ale Confederaţiei Inter­naţionale a Sindicatelor şi Confe­deraţiei Europene a Sindicatelor.

În ultima zi a Şcolii de vară PERC, au fost discutate aspecte privind salarizarea în companiile transnaţionale, lacune privind ocu­parea forţei de muncă în sectoarele transporturi şi construcţii, iniţiati­ve sindicale în sistemul de livrări. De asemenea,  reprezentanţi ai secretariatului PERC au vorbit despre situaţia privind drepturile omului şi ale sindicatelor, despre dinamica privind Acordurile de Asociere la Uniunea Europeană şi reexaminarea politicii de bună ve­cinătate cu UE.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand