15 iunie 2021
Chisinau
Varia

Sindicatul feroviarilor din Moldova a consemnat 115 ani de la fondare

Loading
Varia Sindicatul feroviarilor din Moldova a consemnat 115 ani de la fondare
Sindicatul feroviarilor din Moldova a consemnat 115 ani de la fondare
Vocea poporului

Stimați feroviari, dragi veterani!

În numele Federației Sindicale a Fe­roviarilor din Republica Moldova și din partea mea personal, primiți sincere și cordiale felicitări cu ocazia jubileului sindicatului de ramură. Cel mai vechi sindicat din Moldova, care consemnea­ză, pe 17 octombrie curent, jubileul de 115 ani, este astăzi cel mai mare din țara noastră.

Istoria glorioasă a acestuia a început în sec. XX, când în transportul feroviar din ținutul nostru au început să apa­ră multe cercuri muncitorești, care își propuneau sarcina de a organiza lupta muncitorilor și a funcționarilor pentru drepturile lor economice și interesele de muncă. Anume aceste cercuri au pus ulterior baza mișcării pentru asocierea într-un sindicat.

În toți acești ani, sindicatul ferovia­rilor din Moldova a încercat să rezolve problema sa principală: apărarea inte­reselor angajaților din ramură. Timpul și istoria au schimbat reperele și meca­nismele acestei activități responsabile, dar obiectivul rămâne constant pe par­cursul secolelor.

Adresăm cuvinte de deosebită recunoștință veteranilor mișcării sindi­cale care au pus bazele tradițiilor lega­te de sindicatul nostru. Contribuția lor este de neprețuit și amintirea despre ei este păstrată cu sfințenie de actuala generație de feroviari.

Le mulțumesc tuturor activiștilor mișcării sindicale, care își dedică forțele, cunoștințele și experiența pentru apăra­rea intereselor angajaților și ale vetera­nilor noștri, pentru îmbunătățirea reală a vieții lor. Munca dvs., starea dvs. de spirit, prin care dovediți că nu sunteți indiferenți, sunt foarte importante pen­tru dezvoltarea în continuare a căilor ferate din Moldova.

Vă urez noi succese, bunăstare și mul­tă sănătate!

 

Ion ZAPOROJAN, președintele Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și